Home
Geslaagde eerste Dag van Amelisweerd

Het was een zonnige Dag van Amelisweerd afgelopen zondag 22 juni. Het Dag van Amelisweerd team heeft een mooi programma neergezet, met dank aan alle vrijwilligers en de deelnemende ondernemers en organisaties.


Op de grote ligweide op Rhijnauwen waren natuurorganisaties en ondernemers van de landgoederen aanwezig om hun verhaal van het landgoed te vertellen. Bunniks wethouder Rob Zake en zijn Utrechtse collega Lot van Hooijdonk openden de AmelisweerdMarkt door symbolisch de 'zevende rijstrook' van de A27 doormidden te breken.

Fruit, groente en ijs

Er was heerlijk landgoed-ijs van ijsfabriek Schep, grote zoete kersen en aardbijen van landgoedwinkel “De Achterdijk” en heerlijke biologische hapjes van de Veldkeuken. Moestuin Maarschalkerweerd had een mooie verzameling groenten mee. Heel wat bezoekers bleken deze parel vlakbij de stad helemaal niet te kennen.

Natuurinfo

Bij natuurorganisaties IVN en KNNV kon je met behulp van zoekkaarten uitvinden welke dieren er in en rond Amelisweerd rondlopen. Het IVN had bovendien een waterbak met waterdiertjes. Veel informatie was er ook bij de gemeente Utrecht. Bij de afdeling NMC (natuur- en milieucommunicatie) kon je met een waterloep zien wat voor een kleine beestjes in de Kromme Rijn rondzwemmen.

Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht

AmelisweerdMarkt

De Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht hebben veel gepraat met mensen over Amelisweerd, de A27 en de invloed van roet op onze gezondheid. Jos Kloppenborg van de Vrienden merkte op dat veel Bunnikers zorgen hadden over de boomkap wegens de geplande fietslaan langs de Koningsweg.


De Kracht van Utrecht kreeg veel vragen over de verbreding van de A27 en de invloed van roet op onze gezondheid. Voor veel mensen was het 'verhaal van de A27' en de politiek eromheen een echte eye-opener. En voor het geval het ooit nog nodig zou zijn: Groenfront gaf kinderen klimtraining in een hoge boom op de ligweide. Een prachtig gezicht! De hele middag stond er een rijtje kinderen te popelen om naar boven te mogen. Olivier Beens maakte er een leuke video-impressie van. 

Over de tuinderijen, het fort en het bos

Er waren veel excursies en open dagen. Op de Amelisweerd tuinderijen Amelis'Hof en De Volle Grond kon je de hele middag rondkijken. Veel animo was er voor de diverse excursies. Een grote groep liep met de boswachter van Staatsbosbeheer mee langs langs de geheimen van het Fort bij Rhijnauwen. Rentmeester Joop Spaans nam een groep mee naar het Trapeziumbos en vertelde alles over het bosbeheer.


Een heel andere wandeling kon je maken met wandelcoaches of met verhalenverteller Godefridus, die een grote groep meenam op historische Amelisweerd-wandeling. Het was deze Godefridus die ons ook nog een mooi verhaal vertelde over Ridder Amelis en het ontstaan van de drie landgoederen.

Fototentoonstelling in 't Vogelnest

Kinder-natuurspeelplaats Het Vogelnest - achter de ligweide van Rhijnauwen - was de plek waar bezoekers een fototentoonstelling konden bekijken over het verhaal achter Amelisweerd. Foto's van de bewoners, van demonstraties in de jaren 80, van het MOA... maar het waren de mooie plaatjes van het landgoed die het meeste bekijks trokken. Buiten was het sport- en spel voor de kinderen, met dank aan Harten voor Sport.


Het is een geslaagde eerste Dag van Amelisweerd geworden. We zijn benieuwd wat u er van vond en horen graag uw reactie op deze dag. Op de website dagvanamelisweerd.wordpress.com en www.facebook.com/dagvanamelisweerd kunt u uw reactie achterlaten, verslagen lezen en foto's bekijken. We zien u graag volgend jaar weer!

---

Zie ook: de complete foto-sfeerimpressie van de Dag van Amelisweerd

Rien Bouw maakte een serie prachtige foto's van de Dag van Amelisweerd en de rondleiding over het Fort bij Rhijnauwen.

 

 
Dag van Amelisweerd 22 juni - verhaal van het landgoed

Dag van Amelisweerd logoZondag 22 juni a.s. organiseren de Vrienden van Amelisweerd de 'Dag van Amelisweerd'. De Vrienden willen hiermee bekendheid en waardering van het landgoed vergroten. Dus kom vandaag langs en ontmoet alle mensen en ondernemers van Amelisweerd!

Natuur- en milieuorganisaties, ondernemers op het landgoed en andere betrokken partijen, zoals de gemeente Utrecht, bieden diverse informatie en allerlei activiteiten aan. Het verhaal van Amelisweerd en Rhijnauwen staat daarbij steeds centraal. 

Alle info, lokatie en programma vind je op de speciale website: dagvanamelisweerd.wordpress.com

Amelisweerd Markt, fototentoonstelling, excursies: activiteiten voor iedereen

Neem een duik in de vele verhalen achter de Utrechtse landgoederen... Kern van het programma is de Amelisweerd Markt, waar lokale ondernemers, groene organisaties uit de regio en de Gemeente Utrecht zich presenteren en informatie verschaffen over landgoed en natuur. De markt vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de grote ligweide aan de Rhijnauwenselaan, vlakbij het Theehuis. Op het 'Terras in de Weide' worden biologische hapjes en drankjes geserveerd. Ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen.

In de nabijgelegen natuurspeeltuin 'het Vogelnest' is van 13.00 tot 16.00 uur de fototentoonstelling 'Het verhaal achter het landgoed' te bezoeken. De expositie geeft een indruk van het reilen en zeilen van de landgoederen. Vanaf de Markt starten verschillende korte excursies en de 'Gouden Bomen Wandelroute'. Bijzonder is dat vanaf 13.00 uur de 'Pont van het Landschap' naar Rhijnauwen vaart vanaf De Niënhof in Bunnik.

Speciale website en Facebookpagina

Alle informatie over het programma en de locaties is te vinden op de speciale website dagvanamelisweerd.wordpress.com, op Facebook (like de Dag van Amelisweerd!) en de website van de Vrienden. Zit je op twitter? Gebruik dan @Amelisweerd en/of #dagvanamelisweerd. 

Doe mee, kom langs en/of zet jezelf op de lijst met vrijwilligers voor bijvoorbeeld het opbouwen van de informatiemarkt. Contact hierover of andere vragen: Stuur een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Dag van Amelisweerd -  Bea Groen | Dirk van Haastrecht | Jos Kloppenborg

 
Plan N411 tast natuur en cultuurhistorie van Amelisweerd aan

Amelisweerd. Foto: Marcel van HerptMaandag 12 mei bespreekt de Provincie Utrecht de voorstellen tot verbetering van de verkeersveiligheid van de N411 Utrecht-Bunnik. In aanvulling op ons persbericht eerder deze week hebben wij de statenleden in de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie de volgende brief gestuurd. 

Geachte Statenleden. Het is goed dat er eindelijk iets wordt gedaan aan veiligheid van de N411. Er zijn al teveel ongelukken met zelfs dodelijke afloop geweest bij het oversteken van deze provinciale weg, vooral bij de oversteek voor fietsers en voetgangers naar Oud-Amelisweerd.

Kap van 80 bomen

Wij zijn echter zeer geschrokken van een deel van de nu voorgestelde maatregelen. Voorgesteld wordt de aanleg van een onafgebroken 4,5 meter brede “fietslaan” aan de noordzijde van de provinciale weg. Deze doorsnijdt de zuidwestzijde van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd over enkele honderden meters! 

In de stukken wordt gewag gemaakt van de mogelijke kap van zo’n 80 “merendeels jonge” bomen voor het plan. Dit lijkt ons een pijnlijke vertekening van de waarheid. 

Aantasting van een Rijksmonument en de EHS - en een bijzondere entree

Nog afgezien van wat er allemaal aan bomen buiten het Markiezenbos zelf moet worden gekapt, leert een blik op de recente publicatie van Bureau Maes (“Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen”) al gauw dat vele bomen van grote ouderdom en waarde vrijwel onvermijdelijk zullen sneuvelen. Zie de kaarten op p. 39 en p. 42 van dit rapport en leg daar kaart “N411PR-0001A met toelichting.pdf” maar overheen. En als men probeert wat te schuiven met het fietspad (direct bij de ingang staan een aantal zeer massieve eiken) hak je al gauw een nog groter stuk van de entree af van de rest van het Markiezenbos. Daarmee krijgt de belevingswaarde van het bos een nog grotere klap.

Let wel, dit is zowel een erkend Rijksmonument van buitengewone cultuurhistorische waarde (waarvoor een zware vergunningprocedure noodzakelijk is) als een deel van de Ecologische Hoofdstructuur. Vreemd genoeg spreekt het rapport nergens over compensatie wordt (de vermelde noodzaak voor EHS-compensatie geldt een heel ander gebied). Dit terwijl tegelijk de belevingswaarde voor recreanten buitengewoon wordt verstoord.   (lees verder)

Lees verder: plan voldoet niet aan de criteria
 
Plan N411-Koningsweg: Aantasting Nieuw-Amelisweerd onaanvaardbaar

Koningsweg langs het MarkiezenbosVrienden van Amelisweerd voor maximumsnelheid van 60 km/uur

De Vrienden van Amelisweerd zijn geschrokken van het voorstel om een ‘fietslaan’ van 4,5 meter breed aan de noordkant van de N411 (Koningsweg) aan te leggen. Dit betekent een zware aantasting van de entree van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd waarvoor tientallen bomen, deels van monumentale waarde, het loodje moeten leggen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben vorige week een besluit genomen over de voorgenomen reconstructie van de N411 tussen Utrecht en Bunnik, ook wel Koningsweg of Koningslaan genoemd. De fietslaan is daar een onderdeel van. 

Daarnaast zijn wij met de Fietsersbond en de gemeente Bunnik van mening dat dit deel van de N411 in zijn geheel een maximumsnelheid van 60 km/uur zou moeten krijgen. Ook de gemeente Utrecht wil een uitbreiding van het gebied waar een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt.

Andere aanpak zonder kap monumentale bomen

Ook de Vrienden van Amelisweerd vinden dat een aantal onveilige situaties op de provinciale weg moeten worden aangepakt. Daaronder valt de oversteek voor fietsers naar Oud-Amelisweerd, de kruising met de Mereveldseweg en de oversteek bij restaurant Vroeg. Wij kunnen ons zich echter niet vinden in enkele belangrijke onderdelen van de voorgestelde plannen. 

Fietslaan aan noordzijde ten koste van het Markiezenbos

De aanleg van een ‘fietslaan’ aan de noordzijde van de provinciale weg lijkt op het eerste oog een prima oplossing voor fietsers die bijvoorbeeld vanuit de stad bij het kersenverkooppunt of in Oud-Amelisweerd willen zijn. De aantasting van de rand van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd is echter enorm. In de stukken wordt vermeld dat zo’n tachtig “merendeels jonge” bomen moeten worden gekapt. Wie ter plekke een kijkje neemt, ziet dat dit niet zonder kap van veel monumentale bomen kan gebeuren.

Aantasting monumentale dubbele bomenrij

Ook vrezen wij, met de gemeente Utrecht, voor het lot van de monumentale dubbele bomenrij langs de provinciale weg (uniek in Nederland). Het is ook grotendeels een schijnoplossing omdat de meeste fietsers de weg toch ergens moeten oversteken. Daarbij geldt dat de huidige parallelweg aan de zuidzijde van de provinciale weg op zich een zeer prettige fietsroute is. Deze blijft sowieso bestaan en zal dus ook in de nieuwe situatie functioneren als fietsroute. Het probleem zit in de gevaarlijke oversteeksituaties zoals bij de ingangen van Nieuw- en Oud-Amelisweerd. Met de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond pleiten wij daarom voor het creëren van veilige oversteeksituaties met bijvoorbeeld een middeneiland op de weg. 

Provincie tegen 60 km/h op heel traject

De provincie stelt voor om de huidige maximumsnelheid van 80 km/uur te handhaven en die alleen in de omgeving van de afslag bij het buurtschap Vechten terug te brengen naar 60 km/uur. Wij zijn van mening dat de maximumsnelheid beter over het hele gedeelte Utrecht-Bunnik kan worden teruggebracht naar 60 km/uur. Dat schept helderheid in plaats van allerlei veranderingen in snelheidsregimes op korte afstand van elkaar. Bovendien is het de beste manier om de provinciale weg minder aantrekkelijk te maken als sluipalternatief voor de A12. De voorgenomen aanleg van de "Baan van Fectio" (een directe verbinding tussen Koningsweg en A12 langs Bunnik) en de A12 Salto Houten-Bunnik maakt de N411 namelijk een stuk aantrekkelijker voor autoverkeer. 


Reageren? Kom naar een van de inloopavonden - maandag 19 mei en woensdag 21 mei, beide avonden tussen 19.30 en 21.30 uur in Restaurant Vroeg (Achterdijk 1 in Vechten / Bunnik). 

Nadere informatie via Jos Kloppenborg -  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  of 06 18 51 23 70. 

---

Voorkeursvariant voor de Koningsweg bij Vechten (plankaart)

Analyserapport verkenning N411 Utrecht-Bunnik (downloadlink)

Alle documenten / rapporten / brieven over de N411 plannen zijn te downloaden via deze link (zie agendapunt 19.


 
Prachtig weer tijdens de eerste Amelisweerd stinzen-excursie van 2014

Op 22 maart 2014 vond de eerste Amelisweerd excursie van het jaar plaats. We keken vooral naar de mooie stinzenplanten op het landgoed. Expert Joost Meulenbroek leidde de excursie - samen met verschillende deskundigen van IVN afdeling Vecht & Plassengebied.

Het prachtige weer had er voor gezorgd dat de sneeuwklokjes, geheel tegen hun gewoontes in, al waren uitgebloeid. Gelukkig waren de primula´s, bosanemonen, maartse viooltjes en vele andere stinzenplanten het aanzien zeker waard. 

Stinzen?

Waarschijnlijk zijn er veel mensen die niet weten wat stinzenplanten eigenlijk zijn. Stinzenplanten zijn vanaf de zestiende eeuw als bol/knolgewassen naar Nederland gebracht; vooral door diegenen die het zich konden permitteren om buitenlandse reizen te maken en souvenirs te planten op hun buitenplaatsen. Daar pasten onder andere sneeuwklokjes, wilde hyacinthen en vele anderen zich in alle rust aan hun nieuwe omgeving aan. Ook de bewoners van Oud en Nieuw Amelisweerd deden mee aan deze 'mode'. Op de landgoederen zijn meer dan dertig soorten stinzenplanten te vinden die verspreid over het voorjaar in bloei komen.

Nog meer weten? Lees dan het onderzoek van Joost Meulenbroek over de stinzenplanten van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Een nieuwe excursie is in voorbereiding. Houd website en nieuwsbrieven in het oog!

Foto: Bea Groen
 
Landhuis Oud Amelisweerd heeft eindelijk de luiken geopend!

Interieur van het MOA (foto: Bea Groen)Prinses Beatrix opende 21 maart het Museum Oud Amelisweerd. De hoge groene luiken zijn eindelijk open gegaan, zodat de bijzondere transformatie van het ooit zo verwaarloosde interieur bij daglicht kan worden bekeken.

Het museum geeft niet alleen ruimte aan de collectie van Armando. Ook het 18e eeuwse Chinese behang is in volle glorie te bezichtigen, evenals twee eeuwen oud Nederlandse behang dat eveneens veel vertelt over mensen en menselijke activiteiten in een landschap.

Verschillende wanden van het huis toonden fragmenten van metselwerk van diverse aard of van behang aangetast door de tijd. Deze fragmenten zijn nu "visueel" gladgestreken doordat er een halfdoorzichtig, geweven materiaal overheen is aangebracht. Hierdoor heeft het huis nu een verzorgde en tegelijk intrigerend interieur. De werken van Armando zijn volledig in de ruimtes geïntegreerd. Enorm hoge vazen staan in de Chinese salon, schilderijen geïnspireerd op bomen hangen in kleinere ruimtes. Een grote, door Armando ontworpen vogel staat op het dak.

Het MOA is een nieuwe aanrader op landgoed Oud-Amelisweerd.

Check moa.nl voor alle bezoekersinformatie

Foto en tekst: Bea Groen
 
Utrechters tegen verbreding A27 - laat je stem horen

De Stem Van...De website 'De Stem Van' vroeg 15 partijen om een reactie op de stelling "De A27 bij Amelisweerd moet verbreed worden." Op een schaal van 0 tot 100 geven de partijen aan in hoeverre ze voor, dan wel tegen verbreding zijn. Het is een mooi genuanceerd overzicht geworden. De Utrechtse invullers van de enquête zijn gemiddeld genomen trouwens tegen verbreding.

Opvallend veel rechtse stemmers tegen verbreding

Eerder deze maand bleek dat ook al zo te zijn bij de uitslag van het Kieskompas. Zelfs CDA en VVD stemmers bleken voor een belangrijk deel neutraal tegenover verbreding te staan, of zijn zelfs tegen, zo bleek uit dat onderzoek. 

Natuurlijk gaat de Utrechtse politiek niet direct over de verbreding. Maar een sterke lobby vanuit Utrecht blijft de komende vier jaar heel belangrijk. Wij staan voor slimmer investeren in mobiliteit en het serieus nemen van ecologische parels als Amelisweerd. Dus geef je mening en laat woensdag je stem horen. 

Laat je horen!

Bekijk de reacties van de partijen op de stelling via de Utrechtse Internet Courant. En geef je eigen mening op deze en andere stellingen van De Stem Van (ook 80 km/h op de Utrechtse stadssnelwegen is belangrijk, ook voor Amelisweerd).

 
Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd

WielewaalDonderdag 30 januari presenteerde Bureau Waardenburg de resultaten van hun broedvogel- en vleermuistellingen in Amelisweerd en Rhijnauwen. De Utrechtse landgoederen blijken een divers, vogelrijk gebied te zijn. 65 Broedvogels zijn waargenomen. Daarbij zitten maar liefst 11 Rode Lijst soorten, waaronder Ransuil, Wielewaal, Koekoek, Spotvogel en Boerenzwaluw. Bekijk de lijst met broedvogels hier

De onderzoekers troffen 7 soorten vleermuizen aan op de landgoederen. De gemeente is van plan om - samen met vrijwilligers - de natuur beter te gaan monitoren. 

Bekijk en lees de rapporten en presentaties

1. Het rapport "Broedvogels op het landgoed Amelisweerd"

2. Presentatie Bureau Waardenburg over het broedvogel rapport

3. Presentatie "Vleermuizen van Amelisweerd"

4. Presentatie "Monitoringsplan natuur Amelisweerd en Rhijnauwen"

Waar zijn de rapporten uit de jaren 80?

Jaren geleden, in 2009, heeft Ecologisch Adviesbureau Maes ook broedvogels geïnventariseerd (rapport). Maar van de decennia daarvoor is opvallend weinig bekend. Er moeten echter wel gegevens zijn, zeker uit de jaren 80 (onderzoek ten tijde van de aanleg van de A27). Onder meer Jos Kloppenburg van de Vrienden zal serieus op zoek gaan naar deze rapporten in zijn omvangrijke papieren archief. Mocht u tips hebben? Stuur ons dan een e-mail!

Vleermuizen in boomholtes

Watervleermuis

In de oude, hoge bomen van Amelisweerd komen ook veel vleermuizen voor. Overal op de landgoederen zitten ze, goed verstopt in boomholtes, vleermuiskasten en natuurlijk op Fort Rhijnauwen. Waargenomen soorten zijn Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart en Laatvlieger. Niet gezien, maar volgens Bureau Waardenburg waarschijnlijk wel aanwezig zijn de Kleine dwergvleermuis, Baardvleermuis en Meervleermuis. Voor al deze soorten is beheer van groot belang. Er moeten altijd voldoende oude en dode bomen (met boomholtes) aanwezig zijn. Het advies: oude bomen laten staan en dood hout laten liggen, voor zover niet onveilig natuurlijk. 

Monitoringsplan

Ecologische parels dus, de Utrechtse landgoederen. Voor de gemeente Utrecht is deze inventarisatie het begin van een betere aanpak. De komende maanden werkt de gemeente aan de opzet van een monitoringsplan. Daarin is een grote rol weggelegd voor de vele organisaties en vrijwilligers die al aan natuurmonitoring doen op de landgoederen. En die deskundigen zijn er zeker, zo bleek uit deze geslaagde informatieavond. 

Bekijk de lijst met broedvogels hier (opent in een nieuw venster)

De gemeente Utrecht zal de rapporten publiceren op www.utrecht.nl/landgoederen

Foto's: Wielewaal, door Dixi op Wikipedia (CC BY-SA 3.0) en Watervleermuis, door Gilles San Martin (CC BY-SA-2.0)

 
Oud Amelisweerd en de toekomst van het Trapeziumbos

Beeldenlaan Oud AmelisweerdAl jaren is er een stevige discussie over de toekomst van het Trapeziumbos van Oud-Amelisweerd. Het bos is een voor Nederlandse begrippen zeldzaam gaaf voorbeeld van een (laat) 18e eeuwse aanleg. Het vormt één geheel met landhuis Oud Amelisweerd en omgeving (gebouwd in dezelfde tijd).

Het bos kent een ongekend aantal bomen van monumentale leeftijd, waaronder 40 meter hoge eiken. Zij behoren tot de hoogste van ons land. Die ouderdom wordt door de gemeente Utrecht, eigenaar van het bos, ook als probleem gezien. Oude bomen komen op een gegeven moment aan hun eind. Dat kan bij eiken - ondanks ziekte - overigens nog honderden jaren duren.

Monumentale lanen: ontwerp versus ecologie

Een fel discussiepunt is wat je met een laan doet als er hier en daar een boom uitvalt. In 2008 produceerde een extern deskundige, Simon Klingen, de nota 'Noblesse Oblige'. Hierin beveelt hij aan om vrijwel alle monumentale lanen te kappen om ze opnieuw in te planten met jonge boompjes. Doel daarvan? Dan staan alle bomen weer netjes even hoog in het gelid. Als Vrienden van Amelisweerd hebben wij ons om ecologische en cultuurhistorische redenen daartegen verzet. Dat vond redelijk gehoor bij de gemeente. In de gemeentelijke Toekomstvisie is vastgelegd dat gezonde bomen niet mogen worden gekapt.

Wordt er niet teveel gekapt?

Daarmee is de discussie nog niet gesloten. In een nieuw beheerplan is het Trapeziumbos thans als 'parkbos' gedefinieerd. De vraag is: Wat betekent dat voor het beheer? Mede in het kader van achterstallig onderhoud is er de laatste maanden heel wat aan bomen en dood hout verwijderd. De Vrienden van Amelisweerd vinden dat tot dusverre niet altijd duidelijk is om welke reden een aantal ingrepen zijn gedaan, en of er bij de aanpak gebruik wordt gemaakt van deskundige rapporten die de laatste jaren zijn geschreven (zie de rapporten onder downloads).

Ook op verzoek van de Adviesgroep waarin ook de Vrienden zijn vertegenwoordigd, wordt er binnenkort een workshop georganiseerd met experts uit de ecologische en cultuurhistorische hoek om de verdere aanpak te bespreken. Wat ons betreft gaat het zeker ook om de betekenis en belevingswaarde van een echt oud bos, en het belang dat monumentale bomen ook hebben voor bijvoorbeeld de bijzondere soorten vogels, vleermuizen en paddenstoelen.

Jos Kloppenborg | Vrienden van Amelisweerd
Foto: Beeldenlaan, door Marie Louise Heere
 
Feestelijke opening van Museum Oud Amelisweerd

Donderdag 21 november werd het Museum Oud Amelisweerd feestelijk geopend. Voor het museum, in de tuin aan de Kromme Rijn, genoten de genodigden van koffie, Chinese thee en Chinese koekjes.

Het lange wachten werd beloond met een bijzondere gebeurtenis. Een Chinese draak, begeleid door een klein muzikaal ensemble, kwam de boze geesten verjagen.

Drakenboot festival

In een rookwolk kwam een open boot aangeroeid met daarin de wethouders van Utrecht en Bunnik, gehuld in zwemvestjes. Zij werden verwelkomd door de draak die het hele gezelschap naar de voordeur van het museum bracht. Daarbinnen vond de kennismaking plaats met het nu geheel gerestaureerde Chinese behang in de Chinese Salon. Frits Lintmeijer (Utrechts wethouder van onder meer cultuur) onthulde het paneel dat fragmenten toont van Chinees behang rond een stuk blauw met wit behang uit de tijd van koning Lodewijk Napoleon. Het behang laat het Chinese Drakenboot festival zien en een grote jachtpartij; het stamt uit het laatste kwart van de achttiende eeuw en was aan een opknapbeurt toe. Momenteel ziet het er weer prachtig uit.

Chinese Veldkeuken

Het samenzijn werd afgesloten met een lunch, door de Veldkeuken bereid, bestaande uit lekkere Chinese gerechten op bamboebordjes. Yvonne Ploum, de directeur van het museum, kan terugzien op een geslaagde opening. Iedereen ziet nu uit naar de opening voor het publiek, in het komende voorjaar.  

Lees ook het interview met Yvonne Ploum over het MOA in de Volkskrant. 

Tip: De activiteiten van het MOA zijn prima te volgen via hun Facebookpagina.

Tekst: Bea Groen
 
Compensatie?

Rijksweg A27 in 1986 - snelweg door het bosHet moest maar eens afgelopen zijn met die natuurcompensatie bij snelwegverbredingen. Dat stelde VVD-Kamerlid Ton Elias tijdens het Kamerdebat over de infrastructuur-begroting op 5 november. Hij noemde de plannen met de A27 bij Amelisweerd als hét voorbeeld: 60 miljoen wordt daar uitgetrokken, voornamelijk voor de brede verbinding bij de Koningsweg, als nieuwe toegang tot Amelisweerd. Rijkswaterstaat presenteert het als een soort ecoduct. Het eindigt aan de stadskant alleen abrupt bij kunstgrasvelden en stenige parkeerplaatsen.

Daarnaast is er nog 15 miljoen aan compensatie beschikbaar - van de Provincie Utrecht - voor extra (bovenwettelijke) lucht- en geluidmaatregelen. Elias suggereerde dat actievoerders op deze manier de overheid chanteren met als enige doel het Rijk zoveel mogelijk geld af te troggelen. 

Wettelijk voorgeschreven compensatie

Beste Ton, het ligt echt even anders. Al dat geld voor compenserende maatregelen is een invulling waar wij als Vrienden van Amelisweerd weinig mee te maken hebben. Het is gewoon de invulling die minister Schultz van Haegen geeft aan de wettelijk voorgeschreven compensatieplicht. Schultz en PvdA collega Kuiken prikten uw proefballonnetje dan ook snel door. Chanteren wij de overheid? Je kunt net zo goed zeggen dat het Rijk de tegenstand probeert af te kopen. 

Wij hebben als Vrienden van Amelisweerd nooit gevraagd om geld voor compensatie. Om de simpele reden dat wij nooit gevraagd hebben om die ontstellend dure verbreding van de bak. Die 14 rijstroken zijn namelijk niet nodig. Er staan niet of nauwelijks files in de bak en die zullen er ook straks niet staan. Zeker wanneer wij tijdig werken aan alternatieven als een regionaal tramnet en een veel beter regionaal fietsnet. Dat is nog beter voor onze gezondheid ook.

Ecologische Hoofdstructuur

Overigens hebben wij nog altijd geen voorstel gezien die het verlies van een aantal hectaren ecologische hoofdstructuur (EHS) compenseert. Een ‘dak  op de bak’ is geen ecologische compensatie voor het verlies van een tweehonderd jaar oud bosgedeelte met allerlei bijzondere flora en fauna. Er is een simpele oplossing: niet die bak verbreden. Dat spaart een heleboel extra geld voor compenserende maatregelen. En natuurlijk wel iets doen aan de geluidoverlast voor bewoners en natuurliefhebbers. De geluidsschermen zijn van 30 jaar terug en hadden ook toen al een stuk beter gemoeten.

Jos Kloppenborg - Vrienden van Amelisweerd
 
Aan de slag in het bos met Buurtschap Amelisweerd

De natuurwerkers op 9 november, foto Joop Spaans via twitter.

Onze vrienden van Buurtschap Amelisweerd houden zaterdag 9 november een jaarlijkse werkdag in het bos. Wil je eens je handen uit de mouwen steken op onze landgoederen, dan ben je van harte welkom. 

Kom om 09.30 uur naar de Beheerpost, de boshut links van de ingang van de tennisbaan op Rhijnauwen (aan het einde van de Rhijnauwenselaan links). Beheerder Joop Spaans zal de koffie klaar hebben staan.

Meld je aan via een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Liefst zo snel mogelijk, zodat bekend is hoeveel gasten er zijn voor de lunch bij de Stayokay. 

Lees ter inspiratie deze herfst-column van Joop Spaans, over al het beheer dat op dit moment gaande is op de landgoederen. 

 
Boeiende presentatie van Bea Groen over Amelisweerd - met medewerking van Joost Meulenbroek

Bea Groen tijdens haar presentatie op 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober gaf Bea Groen (Amelisweerd Akademie) een lezing/presentatie over Oud- en Nieuw-Amelisweerd, waarbij tal van verborgen bijzonderheden aan bod kwamen. Haar virtuele rondleiding over de landgoederen vond plaats aan de hand van veel eigen foto’s en van oude prenten uit de 18e en 19e eeuw (met dank aan Joost Meulenbroek voor de foto-manipulaties). Enkele vroeg 19e-eeuwse ‘naïeve’ tekeningen over het leven op Nieuw-Amelisweerd dienden als basis voor speelse variaties op en impressies van de huidige situatie. Zo zagen we de verdwenen ‘Oranjerie’ achter Nieuw-Amelisweerd weer tot leven komen.

Bea stond stil bij de invloed van enkele bewoners van de landgoederen, zoals de markies die sneeuwklokjes plantte in wat nu het Markiezenbos heet. Daarnaast vertelde zij over de paden die zicht boden op de Domtoren en andere markante punten in de verte. De oude paden en bebouwing blijken ten dele verdwenen door nieuwe wegen en de voortgaande stadsuitbreiding. Maar zondag 20 oktober, tijdens deze lezing, waren ze weer even vol in beeld. 

Het was een boeiende introductie op de rijke cultuur en geschiedenis van de landgoederen, die naar meer smaakt.

Hou onze website of onze Facebookpagina in de gaten voor meer activiteiten van de Amelisweerd Akademie.

 
Boeiende lezing van Jos Kloppenborg over 42 jaar besluitvorming rond Amelisweerd

Borrel in de oude keuken van landhuis AmelisweerdZondag 6 oktober 2013 vertelde Jos Kloppenborg zijn boeiende verhaal over 42 jaar besluitvorming en burgeractivisme rond Amelisweerd. Hij nam zijn gehoor mee naar de mysterieuze en verwarrende wereld van de plannen rond Rijksweg 27. En dat op de prachtig gerestaureerde zolder van Museum Oud Amelisweerd.

Er was eens een lijn...

In 1938 was een smalle weg tussen de bomen gepland; in de jaren tot 1971 groeide dit uit tot een 7 meter hoog tracé dat 150 meter breed was. De route van de weg liep dwars door Amelisweerd. Het autobezit nam tussen 1960 en 1970 toe met een verbazingwekkende vijfhonderd procent. Bevolkingsprognoses voorzagen 20 tot 24 miljoen Nederlanders in het jaar 2000. Politiek (links en rechts) en Rijkswaterstaat stonden te popelen om meer wegen aan te leggen. In de jaren 70 ontstond echter een nieuw milieubewustzijn.

Burgeractivisme

Een student Planologie, Jaap Pontier, ontdekte bij toeval een getekende lijn door Amelisweerd, de plannen voor de A27. De Werkgroep Amelisweerd werd opgericht om het tweehonderd jaar lang onaangetaste landgoed Amelisweerd te beschermen. Er werden acties ondernomen en alternatieve plannen ontwikkeld. Dankzij de acties in de jaren '70 en '80 en tienduizenden handtekeningen is de A27 min of meer aan de rand van het landgoed aangelegd. En verdiept in een smallere bak in plaats van verhoogd op een brede dijk.

De laatste jaren werken minister Schultz en Rijkswaterstaat aan plannen om de A27 te verbreden. De Vrienden van Amelisweerd ontwikkelden in 2009 de 'Kracht van Utrecht', een ander zicht op mobiliteit, waar veel interesse voor was in de lokale en landelijke politiek. Toch volhardde de minister in de verbredingsplannen. De Vrienden van Amelisweerd organiseerden daarom in april 2013 een manifestatie tegen de 'Asfaltplannen'. Tweeduizend mensen lieten merken dat ze natuur en leefplezier belangrijker vonden dan een te dure, verbrede snelweg. 

Zondag 20 oktober: Geschiedenis van Amelisweerd - nieuwe kansen voor het landgoed

Zondag 20 oktober geven Bea Groen en Joost Meulenbroek een tweede lezing/presentatie: "Amelisweerd - De geschiedenis in de toekomst". Vanuit de historie van het landgoed en haar bewoners kijken we naar de nieuwe kansen voor Amelisweerd en haar vele bezoekers. Plaats en tijd: Museum Oud Amelisweerd a.d. Koningslaan in Bunnik; ontvangst v.a. 14.30 uur, lezing om 14.45 uur. Met sfeervolle borrel na afloop.

Meer info en reserveren

 
Vrienden-van-Amelisweerd oktober lezingen in Museum Oud Amelisweerd

Oud affiche - Amelisweerd verkapte democratieDe Vrienden van Amelisweerd nodigen u uit voor een nieuwe reeks lezingen in Museum Oud Amelisweerd. We beginnen op zondag 6 oktober 2013 (ontvangst v.a. 14.30 uur) met een lezing van Vriend-van-Amelisweerder van het eerste uur Jos Kloppenborg:

"Het gewicht van asfalt en natuur - 40 jaar participatie en besluitvorming over Amelisweerd in perspectief"

Op 20 oktober volgt een lezing van Bea Groen, projectleider van de Amelisweerd Academie (i.o.) en Joost Meulenbroek:

"Amelisweerd - de geschiedenis in beeld - nieuwe kansen voor het landgoed en haar bewoners"

Jos is een van de oprichters van de Vrienden van Amelisweerd en al vele jaren nauw betrokken bij de bescherming van Amelisweerd. Bea Groen is projectleider van de Amelisweerd Academie (i.o.). Joost is als ecoloog al vele jaren betrokken bij Amelisweerd. 

Tijdens de lezingen bieden wij een eerste blik op onze toekomstplannen. De Vrienden van Amelisweerd worden een platform voor informatieverspreiding over burgerparticipatie bij infrastructurele projecten. De lezing van Jos geeft alvast een overzicht van 40 jaar burgerparticipatie over de plannen rond Amelisweerd. 

Info & aanmelden

Locatie: documentatiecentrum op de zolder van Museum Oud Amelisweerd (MOA), Koningslaan 9, Bunnik (helaas niet rolstoeltoegankelijk). 

Datum en tijd: zondag 6 en zondag 20 oktober om 14.45 uur; ontvangst v.a. 14.30 uur. Om 15.00 uur gaat de voordeur van het MOA op slot. Kom dus op tijd!

Aanmelden via e-mailadres  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Reserveer op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. 

Kosten: € 7.50, ter plaatse te voldoen (incl. hapje en drankje tijdens de borrel). Kinderen tot 12 jaar € 5.-

Houdt de website in de gaten voor meer info!


 
Informatieavond over verkeer op de Utrechtse landgoederen

Parkeren op de landgoederenMaandag 16 september houdt de gemeente een informatieavond over het thema verkeer op de landgoederen. De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van alle verkeersroutes en knelpunten. Daarnaast zijn er ideeën voor mogelijke oplossingen. Tijdens de informatieavond kunt u hierover meepraten. Enkele dagen van tevoren zal de inventarisatie online staan op utrecht.nl/landgoederen

Praat mee, denk mee!

De landgoederen hebben te maken met een vrij hoge verkeersdruk. Veel bezoekers komen (nog steeds) met de auto, er is verkeer rond de horeca en bestemmingsverkeer voor de boerderijen en de woningen van het buurtschap. Daarnaast lopen er een aantal fietsroutes aan de randen van de landgoederen. Waar liggen de problemen precies en moeten we bijvoorbeeld fietsen meer gaan toestaan? Of juist niet? Hoe ervaart u het verkeer op Rhijnauwen en Amelisweerd?

Kom meepraten en geef uw mening over dit belangrijke onderwerp. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Stayokay a.d. Rhijnauwenselaan in Bunnik. Meer info op utrecht.nl/landgoederen

 
Welkom thuis in Amelisweerd

Ook Spaans sport-correspondent Edwin Winkels deed bij Knevel & van den Brink op 8 augustus j.l. een stevige duit in het zakje om het absurde in de verbreding van de A27 door Amelisweerd aan te geven. Hij haalde herinneringen op aan de jaren tachtig, waarin hij met nog geen 20 jaar maar een ‘jonkie’ was onder de demonstranten. "Het was die dagen en nachten een mooi avontuur met, helaas, een trieste afloop. Een heel klein deeltje van die herinnering heb ik gebruikt in mijn dit jaar verschenen roman Welkom thuis – daarin heeft de A27 trouwens veertien rijbanen omdat het verhaal in de toekomst speelt. Een toekomst waarin de bomen inmiddels wraak hebben genomen op de auto’s, zoals hoofdpersoon Harmen Turksma, woonachtig in Argentinië, ontdekt" 

Klik voor meer info over hem en een fragment uit zijn nieuwe boek door naar Mijn Amelisweerd.  

Op "Mijn Amelisweerd" gaan we - gezien de positieve reacties op "Knevel & van den Brink" meer bijdragen plaatsen van mensen met herinneringen en beelden bij Amelisweerd! Dus heb je ook een mooi verhaal over jouw Amelisweerd, stuur deze dan aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

 
Kijk het Amelisweerd/A27-debat bij Knevel & van den Brink terug

Jan Korff bij Knevel en van den BrinkOp donderdag 8 augustus waren Jan Korff de Gidts en VVD-Kamerlid Ton Elias te gast bij Knevel en van den Brink. Onderwerp was Amelisweerd en de verbreding van de A27. Zij debatteerden over zin en onzin van meer asfalt, af en toe bijgestaan door Freek de Jonge en sportjournalist Edwin Winkels. Als 20-jarige heeft Winkels tijdens de "Slag om Amelisweerd' nog boomhutten gebouwd als protest tegen de aanleg van de Rijksweg 27. "Amelisweerd is niet zomaar een stukje bos... Er is ooit een onderbeen geamputeerd van Amelisweerd; nu denken ze - dan doen we het bovenbeen er ook maar even bij", aldus Winkels.

Bekijk de belangrijkste fragmenten van het debat terug via de website van de Kracht van Utrecht.  

Jan Korff de Gidts lichtte vanuit de Kracht van Utrecht toe welke feiten en trends de verbreding overbodig maken; er staan geen files in Amelisweerd, de A27 door Amelisweerd staat echt niet in de File top 50 van Rijkswaterstaat. Groeiscenario's laten vanwege de crisis ook geen groei van de automobiliteit zien; jongeren zijn heel anders gaan denken over de status van de auto. 

En Amelisweerd is een uniek natuurmonument en cultureel erfgoed, dat we te danken hebben aan Lodewijk Napoleon. Natuur heel dicht bij de stad, 200 jaar oud. Met oude bomen 40 meter hoog.

"Oude bomen zijn als sterren, met oud licht, die geheimen bevatten"

(Vrij naar Ingmar Heytze, Utrechts stadsdichter - "Zolang je maar begrijpt dat oude muren oude sterren zijn: licht op leeftijd, eeuwen onderweg. Zolang je meer geheimen kent dan je verraadt. Zolang je altijd weg wilt, maar nooit gaat." Zie artikel op dnu.nu)


Conclusie van Jan:  

  • 1 Miljard besteden aan een probleem dat niet bestaat ?! 
  • Investeer wel in een slim tram-treinnetwerk voor de Randstad net zoals in Groot Parijs. 
  • Bevorder actieve en gezonde mobiliteit met een doorfietsnetwerk in de stadregio. 
  • En voer 80 km/uur in op de snelwegen langs alle grote steden, voor een gezonder milieu en een hogere verkeersveiligheid.
 
Korff de Gidts in debat met Kamerlid Ton Elias bij Knevel en van den Brink

kvdb logoDonderdag 8 augustus is Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd) te gast bij het televisieprogramma Knevel en van den Brink. Korff de Gidts gaat met VVD-Kamerlid Ton Elias (woordvoerder verkeer en vervoer) in debat over de kwestie A27 en Amelisweerd.

Knevel en van den Brink sturen in de serie "Het werkbezoek van..." Kamerleden naar plekken waar ze een stevige mening over hebben. In het geval van Ton Elias is dat natuurlijk landgoed Amelisweerd bij de A27, die Elias graag verbreed ziet naar twee maal zeven rijstroken. Elias en Korff de Gidts zullen elkaar eerst tijdens een wandeling in het bos ontmoeten. 's Avonds volgt dan het debat over zin en onzin van verbreding en de waarde van Amelisweerd. 

De uitzending is op donderdag 8 augustus om 23.00 uur op Nederland 1. 

Tips

Meepraten en reageren kan via Twitter (@jankdg en hashtags #kvdb #amelisweerd), de Facebook-pagina's van de Vrienden van Amelisweerd en Knevel en van den Brink en via ons e-mailadres

U kunt de uitzending ook bijwonen. Reserveren en meer info daarover vind u hier


 
Kinderen en Amelisweerd

Amelisweerd wordt nog steeds bedreigd. De coalitie van VVD en PvdA wil de plannen voor de verbreding van de A27 nog steeds doorzetten...

Gaat het weer om een paar struiken?

Wat is voor u de waarde van zulke prachtige natuur en groene weiden, vlakbij onze stad?

Al meer dan veertig jaar zeggen we: Begin bij het begin. Breng kinderen van jongs af aan liefde en lef bij voor de natuur.  

Bekijk dit o zo simpele Youtube-filmje van Groen Cement (de e.v.t. advertentie kunt u overslaan): 


Belangstelling? 

Mail ons via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken en meld je belangstelling - Kinderen en Amelisweerd. 

Of meld je aan voor onze Nieuwsbrief via de Contact pagina. 

 
Informatieavond op woensdag 3 juli over beheer van de landgoederen

Stay Okay in RhijnauwenOp woensdag 3 juli houdt de gemeente een informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op de Utrechtse landgoederen. Iedereen is van harte welkom van 19.30 tot 21.00 uur bij de Stayokay a.d. Rhijnauwenselaan 14b in Bunnik.

Tijdens deze avond wordt u op de hoogte gebracht van de beheerwerkzaamheden op Amelisweerd en Rhijnauwen die inmiddels zijn afgerond en de werkzaamheden die nog op de planning staan. Daarnaast wordt het voorlopig ontwerp van de tuin van landhuis Amelisweerd gepresenteerd. De gemeente hoort graag uw reactie op de plannen. 

Lees hier ons artikel "Nieuwe beheerplannen: zorgen over ecologische waarde, tuinontwerp Oud Amelisweerd en beperkte inspraak" naar aanleiding van eerdere informatieavonden over het beheer van de landgoederen (maart 2013). 

Voor vragen over de informatieavond kunt u terecht bij Wijkbureau Oost via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken of tel. 020—286 00 00. 

Bekijk de uitnodiging of surf naar utrecht.nl/landgoederen voor meer info. 

 
Succesvolle klusdag op 't Vogelnest in Rhijnauwen

Kinderopvang het Vogelnest in RhijnauwenTwintig vrijwilligers en kinderen staken zaterdag 24 mei de handen uit de mouwen tijdens de klusdag bij kinderopvang 't Vogelnest. Blij verrast waren de coördinatoren, meneer en mevrouw Vierbergen. Het was zeker een mooie opkomst, met dank aan de inzet van Margreet Markerink en een oproep in onze nieuws-brief. Speeltoestellen werden hersteld, het terrein schoongemaakt, onderhoud gepleegd aan het gebouw, teveel om op te noemen. Dankzij Aart van Atelier Totem zijn wielen gelast en de karren en kruiwagens gerepareerd. De kleuters genieten weer volop!

Komend najaar wordt een tweede klusdag georganiseerd. Heeft u belangstelling of kent u wellicht andere geïnteresseerden? Neem dan contact op met Margreet Markerink (06 2899 0822) of Janny Vierbergen (030 2881 087). 

't Vogelnest

Het "Vogelnest" is een speelplek voor kleuters (groep 1 en 2) in Amelisweerd / Rhijnauwen (zie googlemaps). Het gebouw en terrein in het bos worden al dertig jaar beheerd door het echtpaar Vierbergen uit Utrecht. In lente, zomer en herfst beleven kleuters van Utrechtse scholen er de super-bos-speel-dag van hun leven... 

Tijdens de viering van 40 jaar Vrienden van Amelisweerd kwamen we toevallig in contact met mevrouw Vierbergen. We vroegen haar hoe we het Vogelnest voor de toekomst en onze Utrechtse kleuters kunnen behouden. Vandaar de klusdag, want er is genoeg te doen, zeiden we tegen elkaar. 

Namens Margreet en Janny, bedankt allemaal!

Jan Korff de Gidts, voorzitter Vrienden van Amelisweerd

 
Ecoloog Bert Maes over de waarde van Amelisweerd

Bert Maes is als ecoloog al jaren verbonden aan de landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd. Vanuit zijn adviesbureau schreef hij talloze rapporten over de ecologie en cultuurhistorische waarde van de landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd (zie onze downloadpagina). In deze korte video vertelt hij over de waarde van het Markiezenbos naast de A27 in Nieuw Amelisweerd. Dat het bos er ietwat rommelig uitziet, wil niet zeggen dat het ecologisch niet waardevol is.

Qua cultuurhistorie is de Sneeuwklokjeslaan dwars door het Markiezenbos van grote waarde; helaas heeft beheerder Rijkswaterstaat het laatste deel bij de A27 verwaarloosd. Mocht het ooit tot een verbreding komen, dan zul je Bert een aantal jaren niet meer in het bos zien... Maar zover komt het volgens hem niet. Mensen zijn verstandig genoeg om tot een alternatief te komen...


Meer video's vindt u op het Youtubekanaal en het Videoblog van de Kracht van Utrecht.


 
Aorta rondleiding over Amelisweerd en Open Monumentendag

Autobandenbehang van Marieke BolhuisZaterdag 11 mei organiseert Architectuurmuseum Aorta een rondleiding over landgoed Amelisweerd. Aorta-gids Robbert Jongerius vertelt over de ontwikkelingen op de landgoederen aan de hand van diverse tijdlagen en toont wat daarvan nog zichtbaar is. Cultuurlandschap, historische gebeurtenissen en de recente ontwikkelingen bij de A27 komen allemaal aan bod. De wandeling begint om 14.00 uur bij de ingang van Museum Oud Amelisweerd en duurt anderhalf uur. U dient zich aan te melden via de website van Aorta

Open Monumentendag bij Museum Oud Amelisweerd

Twee weken later op zaterdag 25 mei  kunt u weer terecht bij Museum Oud Amelisweerd tijdens de Open Monumentendag. Het museum gaat pas in het najaar open, maar deze zaterdag kunt u alvast een kijkje nemen. Misschien is het vermaarde autobandenbehang van kunstenares Marieke Bolhuis dan al te zien. Het behang diende als protest tegen de aanleg van de A27 en hing in 1992 in landhuis Oud Amelisweerd. Afgelopen weken is een deel van het behang terug naar Oud Amelisweerd verhuisd vanaf Kasteel Eerde, waar het behang al die tijd is bewaard. 

Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur geeft het MOA rondleidingen over de restauratie van het landhuis en het beroemde Chinese behang. Deelname is gratis. Aanmelden is wel noodzakelijk. Stuur daarvoor een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Bekijk ook dit voorproefje van het vernieuwde Museum Oud Amelisweerd.

 
« BeginVorige12345VolgendeEinde »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

We hebben 30 gasten online

Amelisweerd is waardevol

Foto's Amelisweerd

Vrienden op Facebook

VVA_Facebook