Home
Autofile onder Poortgebouw Rhijnauwen

Een zondag op de landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd. Onder het Poortgebouw aan de Rhijnauwenselaan staat een file. Auto's, wandelaars en fietsers verdringen zich onder het Poortgebouw. Reden voor de file is de parkeerplaats van Theehuis Rhijnauwen, dat achter het Poortgebouw is gelegen, pal naast het pannenkoekenhuis. Het aantal auto's valt trouwens nog wel mee, als je kijkt naar het (veel) grotere aantal wandelaars en fietsers.

Sluit het Poortgebouw voor autoverkeer op drukke dagen

Al vele jaren klagen bezoekers van Rhijnauwen over de drukte, stank en conflictsituaties als gevolg van auto's die onder de poort van Rhijnauwen mogen doorrijden op weg naar deze parkeerplaats. Al in 2008 hebben wij in ons 7e rapport een alternatief geschetst. Naar onze mening is dat nog steeds het onderzoeken waard: op drukke (zon)dagen geen autoverkeer onder de poort, maar opvang daarvóór op een van de parkeerplaatsen van de Rhijnauwenselaan. Zelfs de parkeerplaats bij Fort Vechten ligt (niet voor iedereen natuurlijk) nog op loopafstand - 16 minuten wandelen naar het Poortgebouw volgens Googlemaps). Het is hoe dan ook een wens van vele bezoekers dat het parkeer(zoek)verkeer in drukke weekenden fors vermindert.

Meer over parkeren op de landgoederen lees je hier

 


 
Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd op woensdag 23 september

Over samenwerking met 't Vogelnest, plannen voor Engelse Werk en stand van zaken A27

Markiezenbos van Oud Amelisweerd vanuit de lucht (foto: Cor van Angelen)Woensdag 23 september is er een bijeenkomst van de Vrienden van Amelisweerd in het Utrechts Milieucentrum (Oudegracht 60), van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom, u hoeft zich niet aan te melden. De belangrijkste agendapunten met toelichting:

Samenwerking met het Vogelnest

Het Vogelnest is de prachtig gelegen natuurspeeltuin in Rhijnauwen, vlakbij het Theehuis en het Fort. Een aantal betrokkenen bij het Vogelnest wil de plek meer functies geven in het gebied, als plek en startpunt voor meer activiteiten. Woensdag vertellen zij meer over hun plannen!

De plannen voor herinrichting van het Engels Werk, Slingerbos en Huisbos Rhijnauwen

In juni, nog voor de zomer, werden herinrichtingsplannen voor het Engels Werk, Slingerbos (delen van Oud-Amelisweerd) en het Huisbos van Rhijnauwen toegelicht op een informatieavond. Als Vrienden toonden wij ons bezorgd over belangrijke delen van de plannen, zoals nogal pontificale nieuwe bruggen in het Engels Werk en een meer dan 200 meter lange stalen band langs het Slingerpad. Meer iets voor een stadspark dan een eeuwenoud bosgedeelte. Mede op ons aandringen is er recent een wandeling georganiseerd met de ontwerpers van Bureau Verbeek. Tijdens de wandeling bleek dat het ontwerp gelukkig behoorlijk is bijgesteld. Wel ligt er nog een hele discussie open over de aanpak van het ‘Huisbos’ van Rhijnauwen (het bosgedeelte direct na de poort). Zeker is daar een herstellende aanpak nodig; de vraag is hoe ver je daar in gaat. Ter discussie!

Klankbordgroep opgeheven – hoe nu verder?

En hoe organiseren wij nieuwe betrokkenheid bij Amelisweerd? De klankbordgroep voor het beheerplan, waarin naast het Buurtschap en de Wijkraad Oost ook wij zitting hadden, is opgeheven omdat de leden het overleg niet langer zinvol vonden. Wij vonden dat we, kort gezegd, te veel als excuusorgaan zijn gebruikt. De vraag is nu hoe betrokkenheid met het gebied effectiever te organiseren? En dat geldt ook voor onszelf. Wij voelen een brede sympathie in Utrecht en omgeving, maar wij zouden graag meer mensen actief zien. Ieder is uitgenodigd hier over mee te denken en mee te doen!

Hoe staat het met de A27?

Zolang de PvdA op landelijk niveau zich blijft uitleveren aan de VVD wensen in het regeerakkoord, blijft Rijkswaterstaat en minister Schultz van Haegen uitgaan van 2x7 rijstroken en een verbreding van de bak in Amelisweerd. Ergens volgend jaar start een Tracéwetprocedure. Die duurt zeker nog tot na de volgende Kamerverkiezingen. We geven de laatste stand van zaken weer. Daarbij speciale aandacht aan de zwakke onderbouwing van de noodzaak, en de mogelijkheden voor alternatieven zonder verbreding van de bak. 

Tot woensdag!

--

Datum/tijd: woensdag 23 september van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht.

Jos Kloppenborg & Jan Korff de Gidts | Vrienden van Amelisweerd
Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  
(unieke link naar artikel)
 
Boek Amelisweerd & Rhijnauwen - excursies op zondag 27 september en 4 oktober

Cover van boek "Amelisweerd & Rhijnauwen" door Bea GroenDe intekening is gestart voor het boek 'Amelisweerd & Rhijnauwen, wandelen en verkennen van heden en verleden' door Bea Groen. Het boek komt uit in november. Er zijn nog iets meer dan honderd intekenaars nodig. 

Wandelen en verkennen van heden en verleden

Ter promotie van het boek geeft Bea Groen op zondag 27 september en zondag 4 oktober een excursie over de Utrechtse landgoederen. Het vertrek is om 11.00 uur vanaf Museum Oud Amelisweerd. In het museum zijn flyers te verkrijgen met informatie.

Voor deelname aan de excursie is reservering noodzakelijk. Kosten bedragen 5 euro p.p. vanaf 12 jaar (daarvoor krijg je bij directe intekening 5 euro korting op het boek). Intekenen voor het boek en opgeven voor de excursie kan via het contactformulier op de website beagroenamelisweerd.jouwweb.nl

Maak kennis met de bijzondere bewoners, verwoesters en bouwers van de Utrechtse landgoederen

In het najaar van 2015 komt het uit, het zo lang verwachte gidsboek 'Amelisweerd en Rhijnauwen, wandelen en verkennen in heden en verleden'. Deze stevige pocket neemt de lezer en de wandelaar mee langs uitzonderlijke flora en naar een verleden met bijzondere bewoners en bezoekers. Maak kennis met de verwoester en met de bouwers van de landgoederen, ontdek verborgen mysteries en geniet van het zeldzame karakter van het meest besproken landgoed van Nederland: Amelisweerd. Wie deze gids leest, weet waarom Amelisweerd beschermd moet blijven. Zowel Nieuw als Oud Amelisweerd als Rhijnauwen! 

Check voor alle info beagroenamelisweerd.jouwweb.nl 

(unieke link naar artikel)
 
Infoavond landgoederen donderdag 25 juni

Donderdag 25 juni organiseert de gemeente Utrecht een informatieavond over de ontwikkelingen op de landgoederen. Tijdens deze informatieavond staan met name de plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos, Tuin Rhijnauwen en Huisbos centraal. Naast deze onderwerpen komen de nieuwe fietsenstallingen, de tuin van Oud Amelisweerd en het Kavelpad kort aan de orde.

De gemeente wil tijdens deze avond veel ruimte bieden voor gesprek en toelichting naar aanleiding van vragen. Om dat goed te kunnen doen is het raadzaam om een en ander voor te bereiden. Kijk op de landgoederen-projectpagina voor een beschrijving van alle lopende projecten. U kunt nu alvast de presentaties van de gemeente bekijken over Engelse Werk & Slingerbos en Huisbos & Tuin Rhijnauwen

Eerdere reactie van de Vrienden op deze plannen

De ontwerpen voor Engelse Werk & Slingerbos en Huisbos & Tuin Rhijnauwen zijn al enige tijd bekend. Eind vorig jaar hebben wij al uitgebreid gereageerd op deze plannen. Lees onze reactie hier terug. De kern uit deze reactie gaat over transparantie op de landgoederen versus beslotenheid: "De belangrijkste attracties van Amelisweerd zijn de beslotenheid binnen de verschillende onderdelen, de ervaring van aanwezig zijn in de natuur, de mogelijkheid om de kringloop van de natuur te volgen van nabij. [...] Er is wat ons betreft een gevaar dat een ontwerp dat sterk gericht is op transparantie zich niet verhoudt tot de thans aanwezige en zeer positief ervaren beslotenheid zoals wij die nu op de landgoederen aantreffen."

Het probleem zit hem voor de Vrienden van Amelisweerd niet zozeer in de doelen van beide plannen, maar wel in de uitwerking. Daarin zien wij te weinig terug van de aanbevelingen, ook niet die van de Klankbordgroep. Het doel om de landschapsstijl te behouden en op cultuurhistorisch belangrijke plekken te versterken, is niet te vinden in de rapporten van Verbeek. 

Ons aanbod is om samen een goed plan te maken, de gemeente samen met de Vrienden, deskundigen, gebruikers en natuurverenigingen. Drie invalshoeken zijn daarbij van belang: Cultuurhistorische waarde, belevingswaarde (Wat is interessant? Het hoeft geen Efteling te worden) en ecologische waarde (Welke bijzonder beplanting hebben we nu? Welke is in de loop der eeuwen verdwenen?). 

Vragen?

U kunt uw vragen ook voorafgaand aan de informatieavond per e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken sturen, onder vermelding van Engelse werk en Slingerbos of Tuin Rhijnauwen en Huisbos. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen met vragen en/of opmerkingen. We zien u graag op de 25e. Kom ons steunen in ons pleidooi om het unieke karakter van de landgoederen te behouden.

---

Datum en tijd: donderdagavond 25 juni vanaf 19.30 uur
Locatie: Veldkeuken Amelisweerd, Koningslaan 11a te Bunnik

Klik voor een unieke url
 
Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd op 18 juni

Kom meepraten - donderdag 18 juni om 20.00 uur in Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60)

Knooppunt Rijnsweerd

Donderdag 18 juni organiseren wij een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij Amelisweerd en Rhijnauwen. We willen iedereen bijpraten over de plannen met de A27, maar ook over ontwikkelingen in en rond de landgoederen, zoals het beheer en de landbouw. En we horen graag wat iedereen zelf belangrijk vindt en zou willen doen.

Veel mensen in Utrecht en Bunnik genieten van de landgoederen. De Vrienden van Amelisweerd komen al sinds de jaren 70 actief op voor behoud van het gebied. Er is een vrij kleine actieve kern. Wij zouden graag meer mensen actief zien worden. Als je mee wilt doen, kom dan naar deze avond in Milieucentrum Utrecht!

Agenda van de avond 

1. Voorstelrondje 

2. Plannen met de A27 : Hoe staat het er voor en wat kunnen wij doen? 

Het Rijk wil nog altijd de Ring Utrecht en de bak bij Amelisweerd verbreden. Wij willen daar net als de gemeente Utrecht een stokje voor steken. Pas volgend jaar begint de eigenlijke procedure. Lees voor meer informatie het artikel Besluitvorming Ring Utrecht nog geen gelopen koers op de Kracht van Utrecht website. 

3. Ontwikkelingen op de landgoederen zelf 

  • Uitvoering beheerplan: Wat betekent dat voor het Engelse Werk en Rhijnauwen? Op 25 juni organiseert de gemeente daar een informatieavond over in de beheerpost; zie ook de actuele Nieuwsbrief Landgoederen van de gemeente (NB: daar staat 17 juni vermeld; de bijeenkomst is echter verplaatst naar de 25e). 
  • Nieuwe plannen: Als Vrienden van Amelisweerd vinden wij de hernieuwde aandacht voor het beheer goed, maar het leidt soms tot dure en onnodige plannen en ingrepen. Wat vinden wij van alle nieuwe voorstellen?
  • Landbouw op Amelisweerd: Hoe staat het met de koeienbrug? En welke landbouw past op de landgoederen? Zie ons artikel over Koeienbrug en Toekomstvisie en andere artikelen op onze website.
  • Druk op de landgoederen: Steeds meer activiteiten trekken steeds meer mensen. Er is al langer een parkeerprobleem. Wat is ieders beleving en wat kunnen wij er aan doen?
  • Informatiecentrum en activiteiten: Het Informatiecentrum is pas geopend (naast de Veldkeuken) en draait onder regie van het MOA (Museum Oud Amelisweerd). Wat kunnen wij toevoegen?
  • Participatie: Hoe willen en kunnen mensen het best bij ontwikkelingen worden betrokkken?

4. Wat pakken we op uit deze onderwerpen?

5. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Meer weten?

Kijk verder op onze website voor diverse onderwerpen. 

Ben je verhinderd, maar wil je wel actief worden? Laat het ons weten via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken .

Wil je specifiek weten hoe het staat met de plannen en alternatieven voor de Ring Utrecht? Kijk dan op de Kracht van Utrecht website. 

---

Donderdag 18 juni om 20.00 uur
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht
Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.
 
Feest met ons mee op zondag 24 mei: Fête de la Nature Amelisweerd

Fete de la Nature Amelisweerd logo

Op 1e Pinksterdag opent Het Vogelnest op landgoed Rhijnauwen haar hekken voor jong en oud. Kom kijken en laat je inspireren door de natuur! 

De Dag van Amelisweerd 2015 - Fête de la Nature Amelisweerd vindt plaats op en rond kinderspeelplek Het Vogelnest in Rhijnauwen. Er is veel leuks te doen voor kids én volwassenen, van mysterieus koken, nestkastjes bouwen en oefenen voor het circus tot boeiende natuurexcursies, wildplukken (voor échte grazers) en stappen met een wandelcoach.

Check het hele programma op onze evenementenwebsite: 

FetedelaNatureAmelisweerd.wordpress.com

Wil je ons helpen deze dag te organiseren?

Het programma biedt veel voor kinderen maar zeker ook voor volwassenen. Om dit mogelijk te maken kunnen we wel wat extra handen gebruiken tussen 10.00 en 18.00 uur. Uiteraard zal er ruimte zijn om zelf van dit feest te genieten! Dus kom, individueel, samen of met je hele gezin.

Het is fijn wanneer we een indicatie hebben van het aantal te verwachten helpers. Daarom vragen we jullie om aan te geven of je komt helpen met de voorbereiding (vanaf 10.00 uur), tijdens een deel van het programma (tussen 13.00 en 17.00 uur) en/of met zorgen dat alles er weer uitziet zoals het was (vanaf 17.00 uur).

We hebben bijvoorbeeld mensen nodig die het leuk vinden om kinderen te helpen knutselen, de boomklimmers te zekeren via een touw, de dingen klaar te zetten, versieren, koffie en thee verzorgen, etcetera.

Interesse? We horen graag van je. Stuur ons een e-mail


 
Geen draagvlak voor koeienbrug in Utrechtse raadscommissie

Locatie van de koeienbrug aan de Kromme Rijn in Rhijnauwen

De plannen voor een massieve koeienbrug over de Kromme Rijn vlakbij het theehuis Rhijnauwen zijn ingetrokken. Donderdag 16 april kreeg het plan in de Utrechtse raadcommissie Stad en Ruimte geen enkele steun. Wethouder Geldof kondigde aan nu naar een alternatieve oplossing te zoeken.

De plannen voor de koeienbrug over veroorzaakten de afgelopen maanden heel wat opschudding. Het zou een forse brug moeten worden die een gewicht van 40 ton zou moeten kunnen dragen, ook omdat de boer er met zijn trekker gebruik van zou willen maken. Ook zou de brug nogal nadrukkelijk afsteken in het landschap, omdat de wandelaar op het jaagpad er onder door zouden moeten kunnen lopen. Boer van Dijk vond dat de brug nodig was omdat hij zijn koeien zoveel mogelijk buiten wilde laten lopen aan de overkant van de nieuwe stal, en ze toch ook in de stal machinaal wil laten melken. Zonder de omwonenden, de klankbordgroep of de Vrienden er tijdig bij te betrekken wilde de gemeente daar medewerking aan verlenen en de aanleg van de brug met €300.000 subsidiëren. Pas in tweede instantie werd er in december vorig jaar alsnog een nuttige informatieavond belegd. Inmiddels werd ook duidelijk dat de gemeente Bunnik bij monde van wethouder Zakee flinke landschappelijke bezwaren had.

Openbare discussie over de landgoederen als basis voor besluiten

Op initiatief van GroenLinks raadslid Brechtje Paardekooper stelden een aantal partijen uit de Utrechtse gemeenteraad schriftelijke vragen aan het Utrechtse College, waarin naast nut en noodzaak van de brug ook het subsidiebedrag werd aangekaart, en de wijze waarop dit kon worden terugverdiend. Gezien het verloop van de raadscommissie kan de conclusie worden getrokken, dat het college de gemeenteraad noch van de noodzaak van de brug noch van de noodzaak van het subsidiebedrag heeft weten te overtuigen.

De Vrienden van Amelisweerd vinden het belangrijk, dat ook landbouw een functie en plek op de landgoederen heeft, en vinden het mooi dat een boer zijn koeien zoveel mogelijk in de wei wil laten lopen. Wij vinden het echter niet goed dat allerlei belangrijke besluiten op het gebied van bedrijfsuitoefening – zoals de eerdere bouw van de stal – geen deel blijken uit te maken van een openbare discussie over de toekomst van de landgoederen. In de Toekomstvisie lezen wij dat landbouw “passend moet zijn in het karakter van de landgoederen”. Een debat over wat dit in de praktijk betekent is erg noodzakelijk.

Lees ook: 

Nieuwsbode Bunnik: Utrecht zoekt naar alternatieven koeienbrug Rhijnauwen

Koeienbrug over de Kromme Rijn: Kan dat zomaar?

Vrienden, Buurtschap en Klankbordgroep pleiten voor actualisatie Toekomstvisie 


 
Koeienbrug over de Kromme Rijn: Kan dat zomaar?

Koeienbrug ontwerpAmelisweerd en Rhijnauwen zijn de Utrechtse natuurparels bij uitstek. Eeuwenlang heeft de natuur  zich binnen het landschap van de Kromme Rijn kunnen ontwikkelen. De landgoederen, grotendeels  liggend in de gemeente Bunnik en door de gemeente Utrecht aangekocht in de loop van de vorige eeuw, zijn in hun aanleg en verschijning ook van een bijzondere cultuurhistorische waarde.

En wat is prettiger dan op een mooie lentedag een pannenkoek te eten bij het theehuis en uit te kijken over de Kromme Rijn? Vanaf het terras van het theehuis kijk je dan uit op koeien onder een grote oude beuk midden in de wei. Want ook dat hoort bij de landgoederen. 

Maar dat uitzicht over de Kromme Rijn zou drastisch kunnen veranderen. Een fikse betonnen brug, die zo’n 40 ton moet kunnen dragen, zal verrijzen in het landschap, althans volgens een plan van de gemeente. Alom de ‘koeienbrug’ genoemd in Bunnik en in Utrecht, waar gemeenteraadsleden schriftelijke vragen hebben gesteld over nut, noodzaak en uitvoering. Want het is niet alleen een koeienbrug maar ook een brug, waar zwaar landbouwverkeer over moet kunnen rijden.

Update 16 april: 

Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2015 blijkt een meerderheid van Utrechtse raadsleden tegen de voorgestelde koeienburg over de Kromme Rijn te zijn (lees: Geen draagvlak voor koeienbrug in Utrechtse raad). Er zijn veel twijfels over nut en noodzaak en over hoe het überhaupt zou passen in een gebied als Amelisweerd. Wethouder Geldof gaat nu op zoek naar alternatieven voor de koeienbrug. Juridische verplichtingen zijn er niet en zijn dus geen probleem. Het alternatief zou volgens de wethouder moeten bijdragen aan duurzaamheid op de landgoederen, ook qua bedrijfsvoering. Het is nu wachten op een nieuw voorstel.

De landbouw is enorm  veranderd

Wie het nieuws volgt zal het niet zijn ontgaan: Deze week zijn de melkquota in Europa afgeschaft. Dat klinkt als een abstracte beleidsbeslissing ergens ver weg, maar het wordt heel concreet in Rhijnauwen. De boer, die jarenlang vooral slachtvee had, gaat nu geheel over op melkvee. Ook zijn er nu flink wat koeien bij gekomen. Vorig jaar heeft hij een moderne nieuwe stal in gebruik genomen. Koeien hebben nu een minder strak melkschema. Die stal staat echter aan een andere kant van de Kromme Rijn dan de wei. Dus moeten de koeien omlopen om via een van de huidige bruggen de stal te bereiken. De boer kwam al snel met een voorstel: een brug over de Kromme Rijn die de afstand voor de koeien bekort. De gemeente Utrecht, eigenaar van het gebied, wil daarmee akkoord gaan. Sterker nog: zij betaalt de aanlegkosten (minstens €300.000) volledig.

Dat zal overigens nog maar het begin zijn. Want nu als die brug er ligt, is het wel heel handig als landbouwmachines en later misschien ook de melktransportwagen er ook over kan. Dus zal, ergens in dat mooie weidelandschap, vervolgens vast nog een nieuwe weg voor dat zware verkeer worden aangelegd. En die zal ook wel niet door de boer worden betaald. 

Lees verder: Toekomstvisie op (intensieve) landbouw vs landschappelijk erfgoed

Lees meer...
 
Vrienden, Buurtschap en Klankbordgroep pleiten voor actualisatie Toekomstvisie

Cover toekomstvisie landgoederenDonderdag 16 april bespreekt de commissie Stad en Ruimte van de Utrechtse Raad de Toekomstvisie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Het gaat over voortgang van de uitvoering van dit plan uit 2012.

Uit een brief van het College van B&W aan de raadscommissie krijg je het idee, dat alles wel op rolletjes loopt en er geen problemen zijn. Voor de Vrienden van Amelisweerd, het Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen en de Klankbordgroep Toekomstvisie (waarin de Vrienden en het Buurtschap vertegenwoordigd zijn) is de brief aanleiding om op onderdelen voor een actualisatie van de Toekomstvisie te pleiten. Sinds de vaststelling in 2012 is de druk op de landgoederen merkbaar toegenomen. Er zijn steeds meer plannen voor nieuwe functies en (horeca)voorzieningen en de landbouw lijkt meer en meer te intensiveren. Daarmee dreigt de bijzondere (stilte)beleving en de ecologische en landschappelijke kwaliteit onder druk te staan.

Vrienden, Buurtschap en Klankbordgroep roepen de gemeente op om met een duidelijke kaderstelling ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Lees verder voor de brief aan de raadscommissie...

Lees meer...
 
IVN excursie: stinzenplanten van Amelisweerd

Gevuld sneeuwklokje op Nieuw AmelisweerdZondag 29 maart 2015 organiseert IVN een Amelisweerd excursie op Oud Amelisweerd. Thema van deze voorjaarswandeling is - hoe kan het ook anders - de rijkdom aan stinzenplanten, de bol- en knolgewassen die zo typisch zijn voor landgoederen als Amelisweerd en Rhijnauwen.

Kom genieten van de sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen, hyacinten, sleutelbloemen, bosanemomen, en nog veel meer. De excursieleiders weten ze allemaal te vinden en beantwoorden al je vragen. 

Start is om 14.00 uur bij de brug, Bezoekerscentrum Amelisweerd / Veldkeuken, Koningslaan 11a in Bunnik.

Bron: IVN Vecht & Plassengebied 

 
Amelisweerd begin februari

Speenkruid op Oud Amelisweerd, door Bea GroenVroeg in februari staat op Oud Amelisweerd het eerste speenkruidje al in bloei. Het bloempje is nog erg alleen, maar kondigt wel de komst van het voorjaar aan en de velden van bosanemonen en speenkruid die straks de Beeldenlaan gaan sieren.

Einde van deze maand staan de landgoederen alweer vol met sneeuwklokjes.

De doorgewinterde Amelisweerd gangers hebben geen voorjaar nodig.

Tientallen fietsen staan geparkeerd bij de brug en bij de Veldkeuken zitten de mensen buiten. Het is eigenlijk altijd goed weer op Amelisweerd.

Oud Amelisweerd bij de Veldkeuken in februari 2015, door Bea Groen

Tekst/foto's door Bea Groen


 
Informatieavond 17-12 over nieuwe Koeienbrug over de Kromme Rijn

Op woensdag 17 december licht de gemeente Utrecht haar plannen voor een nieuwe Koeienbrug op Rhijnauwen toe tijdens een informatieavond. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).

Let op: De locatie is gewijzigd. De bijeenkomst vindt plaats in De Veldkeuken, Koningslaan 11a, Bunnik (en niet in de beheerpost).

Reageren t/m 6 januari 2015

Het doel van de avond is geïnteresseerden te informeren en reacties op te halen. Wilt u reageren op het plan voor de aanleg van de koeienbrug? Dat kan. Kom naar de informatieavond of stuur uw reactie uiterlijk 6 januari naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , onder vermelding van ‘koeienbrug’ (NB: de reactietermijn was eerst 5 november, maar is verlengd). 

De Koeienbrug is bedoeld als verbinding tussen de koeienweide en een melkveebedrijf (de nieuwe inloopstal en de melkmachine in het bijzonder). Meer over de nieuwe brug lees je in een eerder artikel van ons.

 
Plannen voor Engelse Werk, Slingerbos en Huisbos Rhijnauwen

Reactie Vrienden van Amelisweerd op plannen Bureau Verbeek, november 2014

Op 16 oktober jl. heeft Barry Kerckhoffs van Bureau Verbeek de plannen van het Limburgse Bureau Verbeek en Oldenburger gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op de beheerspost. Deze presentatie staat sinds eind oktober ook op de website van de landgoederen van de gemeente Utrecht. De Vrienden van Amelisweerd hebben gereageerd op deze plannen. Onderstaande tekst is onze inspraakreactie, zoals verstuurd aan de gemeente. 

Onze reactie bevat een korte samenvatting van het plan en de overwegingen van de Vrienden van Amelisweerd ten aanzien daarvan. De overwegingen zoals gepresenteerd refereren aan opmerkingen die op de avond zelf zijn gemaakt, en dienen ook ter verdere toelichting van de standpunten van de Vrienden van Amelisweerd over de waarden van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Een transparant, maar ook besloten landgoed

De beheerder stelt in diens Toekomstvisie dat gestreefd wordt naar een mix van cultuurhistorie, ecologie en recreatie.  De landschappelijke stijl en bijzondere beplanting moeten weer kenbaar en genietbaar zijn voor de bezoekers. Het Plan Verbeek heeft als belangrijkste doelstelling het transparant maken van het landgoed, het openen van zichtlijnen, het aanharken en afpassen van de slingerpaden, het scheppen van een bloemenparksfeer. 

De belangrijkste attracties van Amelisweerd zijn de beslotenheid binnen de verschillende onderdelen, de ervaring van aanwezig zijn in de natuur, de mogelijkheid om de kringloop van de natuur te volgen van nabij. Dit zijn tevens de doelen die al in de zeventiende en achttiende eeuw werden gehanteerd wanneer het ging om de bossen en tuinen op de landgoederen.

Er is wat ons betreft een gevaar dat een ontwerp dat sterk gericht is op transparantie zich niet verhoudt tot de thans aanwezige en zeer positief ervaren beslotenheid zoals wij die nu op de landgoederen aantreffen.

Lees verder...

 
Plannen voor Koeienbrug, Kavelpad en Engelse Werk & Slingerbos

Engelse Werk en SlingerbosTijdens de informatie-avond op 16 oktober 2014 presenteerde de gemeente Utrecht diverse plannen voor de Utrechtse landgoederen. Er zijn plannen voor een nieuwe "koeienbrug" over de Kromme Rijn en voor een nieuw kavelpad (ook voor koeien) ten behoeve van boerderij De Zonnewijzer.

Koeienparade op de Kromme Rijn?

De koeienbrug zal een redelijke prominente plaats innemen op de Kromme Rijn. In de plannen voor het kavelpad wordt een oplossing gezocht voor landbouwverkeer op de landgoederen. Daarnaast heeft de gemeente haar (concept voorontwerp) plannen gepresenteerd voor het Engelse Werk en Slingerbos. 

Reageren op de plannen voor Kavelpad kon t/m 6 november. De reactietermijn voor de Koeienbrug is verlengd t/m 6 januari 2015.

Lees verder voor een uitgebreide toelichting op de plannen en weblinks naar de gemeenteplannen. 


 
Amelisweerd is waardevol - wat betekent Amelisweerd voor jou?

Amelisweerd is waardevolWat betekenen Amelisweerd en Rhijnauwen voor jou?

Amelisweerd en Rhijnauwen zijn waardevol. Wat betekenen de Utrechtse landgoederen voor jou? We vroegen het deze zomer aan bezoekers van de Dag van Amelisweerd 2014: een prachtig en uniek landgoed zo dichtbij de stad, zoveel verschillende dingen te doen, om te wandelen en hard te lopen, om te genieten van het bos, om even tot rust te komen na een drukke werkdag...

En misschien wel het meest treffende antwoord: "Ik hoop dat de stad dáár blijft en niet verder oprukt deze kant op; en dat Amelisweerd Amelisweerd mag blijven. Want het is heel waardevol voor de stad Utrecht en omgeving."

Landgoederen vol verhalen en zeldzame flora en fauna

Eeuwenlang waren de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen privébezit. Daardoor vind je er nu zeldzame flora en fauna. De bijzondere parkbossen en weidegebieden zijn oases van rust, vlakbij de stad Utrecht. Er zijn landhuizen vol verhalen, oude boerderijen en natuurlijk de rivier de Kromme Rijn. Iedereen komt hier wandelen, vogels kijken, fotograferen, spelen, kanoën, lekker eten... en dat allemaal buiten en vlakbij de stad.

Deel het geluk en stuur je verhalen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

De beelden zijn opgenomen tijdens de Dag van Amelisweerd op 22 juni 2014.

De film is gemaakt door de Elisabeth Griffioen (De Videovakvrouw) en is mede mogelijk gemaakt door Stichting SOESA.

 
Vrijwilligersdag 2014: handen uit de mouwen
Essenhakhout, Numeri

Help mee op zaterdag 1 november tijdens de vrijwilligersdag van 2014. Je krijgt de unieke kans om op een gewoonlijk afgesloten terrein te komen. 

Vanaf half tien is iedereen welkom om te helpen snoeien op Nummeri, een perceel met essenhakhout ten oosten van de oprijlaan naar het MOA (dus tussen de oprijlaan en Bunnik). Numeri is een rustgebied voor onder meer reeën. 

Opgeven is verplicht!

Dit kun je doen via Joop Spaans, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Meer info via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Foto: Ecologisch Adviesbureau Maes
 
Onderbouwing planstudie Ring Utrecht wankelt

Jaap van Meijgaarden, een voormalige hoge ambtenaar op verkeersgebied van de provincie Zuid-Holland haalde afgelopen zomer het nieuws met een artikel in het dagblad Trouw en een radio interview. Hierin gaf hij aan hoe er nog altijd wordt gemanipuleerd met groeiprognoses voor het autoverkeer om wegenprojecten als de A9 onder Amsterdam - slechts een voorbeeld - door te drukken (lees ons artikel hierover bij de Kracht van Utrecht). Over de Ring Utrecht is natuurlijk hetzelfde verhaal te vertellen. Ook in Utrecht is de groei van het verkeer allang afgevlakt. Er staan geen files in de bak van Amelisweerd.

Verbreding A27 klap voor natuur 

Van Rijkswaterstaat en de minister krijgen wij altijd te horen: Waar gaat het nou eigenlijk om? 150 bomen? Ach, die planten we wel weer aan... Enigszins verstopt op de site Ik Ga Verder vinden wij echter onderzoeken in opdracht van het Rijk, zoals deze Bomenstudie, die aangeven dat er veel meer bomen moeten worden gekapt. Mogelijk zijn dat er zelfs zo'n 707 (513 in het Markiezenbos, 194 tussen bos en Kromme Rijn). En het gaat natuurlijk om meer dan een optelsom van bomen; het is deel van een bijzondere biotoop als geheel die wordt gekapt - voor een verbreding zonder feitelijke noodzaak. De aantallen te kappen bomen staan trouwens in een strook van 25 meter aan weerszijden van de A27. De verbreding zelf zou twee keer 15 meter bedragen. De extra 10 meter is meegenomen omdat niet elke boom in een "randzone" zou kunnen staan. Het rapport noemt hier bijvoorbeeld de windfactor; ook (oude) bomen met instabiele kronen zouden hier een probleem zijn. Onduidelijkheid alom dus.  

Grond onder folie instabiel; nog steeds flinke bouwrisico's

Een ander rapport - Technische onderzoek wegverbreding A27 Lunetten - Rijnsweerd - geeft aan dat er nog altijd flinke uitvoeringsrisico's kleven aan de verbreding bij Lunetten, waar een folielaag moet voorkomen dat de verdiepte A27 in een metersbreed en -diep kanaal verandert. Als er ook maar iets misgaat, gaat dat enorm veel geld en tijd kosten. Grondonderzoek heeft volgens het rapport laten zien dat de grond onder het folie niet stabiel is (p.18): 

"Als dit grondonderzoek rigide wordt geïnterpreteerd, en als representatief wordt verondersteld voor de gehele grondaanvulling op de folie, dan blijkt dat de situatie in geen geval stabiel is, zelfs de huidige situatie niet. In werkelijkheid zal de situatie niet zo slecht zijn - de foliepolder functioneert immers al 30 jaar zonder problemen - maar voordat wordt besloten tot gebruik van deze methode zal nauwkeurig de kwaliteit van de aanwezige grondaanvulling geverifieerd moeten worden"

Dat het folie tot nog toe "prima" gefunctioneerd heeft, zegt natuurlijk weinig. Er vond immers geen verbreding plaats. Uiteraard staat ook dit rapport behoorlijk verstopt op de "Ik Ga Verder" website. Het rapport maakt duidelijk hoe lastig de verbreding technisch is, niet in de laatste plaats bij de spoorviaducten. 

Boomkap: twee keer 15 of 25 meter?

Illustratie (bron: Bomenstudie Oostzijde A27 Ring Utrecht bij Amelisweerd, Copijn/RWS 2013): In zone B worden bomen op basis van kwaliteit, structuur en stabiliteit al of niet gekapt.

 
Verkeer op de landgoederen: suggesties van de Vrienden van Amelisweerd

De Utrechtse landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen zijn een populaire bestemming. Jaarlijks komen er meer dan een miljoen bezoekers. Dat betekent dat auto's, fietsers, wandelaars en agrarisch verkeer elkaar soms in de weg zitten. De gemeente heeft deze knelpunten onderzocht en besproken tijdens diverse informatieavonden.

De Vrienden van Amelisweerd zijn blij met dit onderzoek en de vraag om hierover mee te denken. Hieronder geven we enkele algemene suggesties en gaan we verder in op de thema's OV, fiets, autoparkeren en de Koningsweg. 

Drukte op Amelisweerd en Rhijnauwen

De drukte op de landgoederen heeft veel te maken met de bijzondere kwaliteit van het gebied. Houd die in stand! Tegelijk is het van belang de kwaliteit van andere recreatiegebieden (zoals de Voorveldse Polder en het Noorderpark) verder te ontwikkelen en goed te promoten als alternatief.

Een algemene suggestie is om maatregelen goed af te stemmen met de gemeente Bunnik – voor zover dat al niet gebeurt. Maak duidelijk of en op welke wijze knelpunten als een gezamenlijk probleem van Utrecht en Bunnik worden opgepakt. Betrek ook partners in de directe omgeving (De Uithof, Fort Vechten) bij oplossingen. Soms is het noodzaak om problemen in breder perspectief te zien. Het autoparkeren is een goed voorbeeld van een knelpunt dat je samen met ondernemers zou kunnen oppakken. 

Openbaar vervoer

Het lijkt weinig bekend dat de landgoederen redelijk goed bereikbaar zijn met buslijn 41 (Utrecht CS naar de Rhijnauwenselaan in 12 minuten, zie de folder). Er zou meer werk gemaakt kunnen worden van gerichte promotie van het OV-gebruik - eventueel in samenwerking met ondernemers in het gebied. Het is zinvol om bijvoorbeeld combi-regelingen met museum- of theehuisbezoek te verkennen. 

Fietsroutes en fietsparkeren

Over fietsroutes door het bos zijn wij helder: Nee. Het bos is voor wandelaars, rust en ontspanning. Wel van groot belang zijn snelle, comfortabele fietsroutes direct om de landgoederen heen. Essentieel voor de snelfietsroute Houten - Uithof - Bilthoven is een 'fietsfilevrij' tunnel onder de A12 bij Bunnik. Verder is het fietsparkeren aan de Weg naar Rhijnauwen en Vossegatsedijk dringend aan een upgrade toe. 

Autoparkeren op Rhijnauwen

Al vele jaren klagen bezoekers van Rhijnauwen over de drukte, stank en conflictsituaties als gevolg van auto's die onder de poort van Rhijnauwen mogen doorrijden op weg naar de parkeerplaats van het theehuis. Al in 2008 hebben wij in ons 7e rapport een alternatief geschetst. Naar onze mening is dat nog steeds het onderzoeken waard: op drukke (zon)dagen in principe geen verkeer onder de poort, maar opvang daarvóór - bijvoorbeeld in het boomgaardje (van Dijk) aan de linkerzijde van de Rhijnauwenselaan of bij het garagebedrijf aan het begin. Het is hoe dan ook een wens van vele bezoekers dat het parkeer(zoek)verkeer in drukke weekenden fors vermindert.

Lees verder: Parkeren op Rhijnauwen en Oud Amelisweerd

Lees verder...
 
Vrijwilligers voor opnames vegetatie-ontwikkeling

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om de natuurkwaliteit van de landgoederen goed in beeld te hebben en te volgen.

Afgelopen jaar zijn rapporten verschenen over broedvogels en vleermuizen; eerder verschenen diverse andere publicaties. In januari 2014 presenteerde de gemeente een monitoringsplan, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor vrijwilligers. 

Completer beeld van vegetatie-ontwikkeling

Het onderzoek naar het voorkomen van broedvogels en vleermuizen is in 2013 uitgevoerd en januari dit jaar gepubliceerd. Over enkele jaren zal dit onderzoek worden herhaalld. Van het voorkomen van andere fauna als ringslang en ree, en van flora als orchideeën en stinzenplanten heeft de gemeente een goed overzicht. Alleen een completer beeld van de vegetatie-ontwikkeling ontbreekt nog. De gemeente hoopt dat vrijwilligers hier een bijdrage aan kunnen leveren, zoals uitgelegd op de informatie-avond over de natuurmonitoring op de landgoederen op 30 januari 2014 (zie deze presentatie voor info). 

Opnames van "vegetatie proefvlakken"

De gemeente is daarom op zoek naar deskundige personen (één of meer), die het leuk vinden om vegetatie-opnamen te maken. Het gaat over plekken waar in de jaren 80 van de vorige eeuw vegetatie-opnamen zijn gemaakt (zgn. PQ’s, zie de gele stippen op de kaart hieronder). Concreet betekent dit dat de deskundige deze PQ's opnieuw te bekijkt en tevens vegetatie-opnamen maakt van nieuwe plekken (rode stippen op de kaart). Vergelijking van opnamen in de tijd geeft waardevolle informatie over veranderingen. Zo nodig kan hier met het landgoedbeheer op worden ingespeeld. 

Meer informatie? Stuur dan een e-mail aan Hans Krüse ( Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken ) en/of Joop Spaans ( Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken ). 

Zie ook www.utrecht.nl/landgoederen


Kaart: proefvlakken (nieuw en bestaand) voor vegetatie-opnamen

Klik hier voor een grote weergave van de PQ-kaart 

PQ-kaart


Lees meer...
 
Geslaagde eerste Dag van Amelisweerd

Het was een zonnige Dag van Amelisweerd afgelopen zondag 22 juni. Het Dag van Amelisweerd team heeft een mooi programma neergezet, met dank aan alle vrijwilligers en de deelnemende ondernemers en organisaties.


Op de grote ligweide op Rhijnauwen waren natuurorganisaties en ondernemers van de landgoederen aanwezig om hun verhaal van het landgoed te vertellen. Bunniks wethouder Rob Zake en zijn Utrechtse collega Lot van Hooijdonk openden de AmelisweerdMarkt door symbolisch de 'zevende rijstrook' van de A27 doormidden te breken.

Fruit, groente en ijs

Er was heerlijk landgoed-ijs van ijsfabriek Schep, grote zoete kersen en aardbijen van landgoedwinkel “De Achterdijk” en heerlijke biologische hapjes van de Veldkeuken. Moestuin Maarschalkerweerd had een mooie verzameling groenten mee. Heel wat bezoekers bleken deze parel vlakbij de stad helemaal niet te kennen.

Natuurinfo

Bij natuurorganisaties IVN en KNNV kon je met behulp van zoekkaarten uitvinden welke dieren er in en rond Amelisweerd rondlopen. Het IVN had bovendien een waterbak met waterdiertjes. Veel informatie was er ook bij de gemeente Utrecht. Bij de afdeling NMC (natuur- en milieucommunicatie) kon je met een waterloep zien wat voor een kleine beestjes in de Kromme Rijn rondzwemmen.

Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht

AmelisweerdMarkt

De Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht hebben veel gepraat met mensen over Amelisweerd, de A27 en de invloed van roet op onze gezondheid. Jos Kloppenborg van de Vrienden merkte op dat veel Bunnikers zorgen hadden over de boomkap wegens de geplande fietslaan langs de Koningsweg.


De Kracht van Utrecht kreeg veel vragen over de verbreding van de A27 en de invloed van roet op onze gezondheid. Voor veel mensen was het 'verhaal van de A27' en de politiek eromheen een echte eye-opener. En voor het geval het ooit nog nodig zou zijn: Groenfront gaf kinderen klimtraining in een hoge boom op de ligweide. Een prachtig gezicht! De hele middag stond er een rijtje kinderen te popelen om naar boven te mogen. Olivier Beens maakte er een leuke video-impressie van. 

Over de tuinderijen, het fort en het bos

Er waren veel excursies en open dagen. Op de Amelisweerd tuinderijen Amelis'Hof en De Volle Grond kon je de hele middag rondkijken. Veel animo was er voor de diverse excursies. Een grote groep liep met de boswachter van Staatsbosbeheer mee langs langs de geheimen van het Fort bij Rhijnauwen. Rentmeester Joop Spaans nam een groep mee naar het Trapeziumbos en vertelde alles over het bosbeheer.


Een heel andere wandeling kon je maken met wandelcoaches of met verhalenverteller Godefridus, die een grote groep meenam op historische Amelisweerd-wandeling. Het was deze Godefridus die ons ook nog een mooi verhaal vertelde over Ridder Amelis en het ontstaan van de drie landgoederen.

Fototentoonstelling in 't Vogelnest

Kinder-natuurspeelplaats Het Vogelnest - achter de ligweide van Rhijnauwen - was de plek waar bezoekers een fototentoonstelling konden bekijken over het verhaal achter Amelisweerd. Foto's van de bewoners, van demonstraties in de jaren 80, van het MOA... maar het waren de mooie plaatjes van het landgoed die het meeste bekijks trokken. Buiten was het sport- en spel voor de kinderen, met dank aan Harten voor Sport.


Het is een geslaagde eerste Dag van Amelisweerd geworden. We zijn benieuwd wat u er van vond en horen graag uw reactie op deze dag. Op de website dagvanamelisweerd.wordpress.com en www.facebook.com/dagvanamelisweerd kunt u uw reactie achterlaten, verslagen lezen en foto's bekijken. We zien u graag volgend jaar weer!

---

Zie ook: de complete foto-sfeerimpressie van de Dag van Amelisweerd

Rien Bouw maakte een serie prachtige foto's van de Dag van Amelisweerd en de rondleiding over het Fort bij Rhijnauwen.

 

 
Dag van Amelisweerd 22 juni - verhaal van het landgoed

Dag van Amelisweerd logoZondag 22 juni a.s. organiseren de Vrienden van Amelisweerd de 'Dag van Amelisweerd'. De Vrienden willen hiermee bekendheid en waardering van het landgoed vergroten. Dus kom vandaag langs en ontmoet alle mensen en ondernemers van Amelisweerd!

Natuur- en milieuorganisaties, ondernemers op het landgoed en andere betrokken partijen, zoals de gemeente Utrecht, bieden diverse informatie en allerlei activiteiten aan. Het verhaal van Amelisweerd en Rhijnauwen staat daarbij steeds centraal. 

Alle info, lokatie en programma vind je op de speciale website: dagvanamelisweerd.wordpress.com

Amelisweerd Markt, fototentoonstelling, excursies: activiteiten voor iedereen

Neem een duik in de vele verhalen achter de Utrechtse landgoederen... Kern van het programma is de Amelisweerd Markt, waar lokale ondernemers, groene organisaties uit de regio en de Gemeente Utrecht zich presenteren en informatie verschaffen over landgoed en natuur. De markt vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de grote ligweide aan de Rhijnauwenselaan, vlakbij het Theehuis. Op het 'Terras in de Weide' worden biologische hapjes en drankjes geserveerd. Ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen.

In de nabijgelegen natuurspeeltuin 'het Vogelnest' is van 13.00 tot 16.00 uur de fototentoonstelling 'Het verhaal achter het landgoed' te bezoeken. De expositie geeft een indruk van het reilen en zeilen van de landgoederen. Vanaf de Markt starten verschillende korte excursies en de 'Gouden Bomen Wandelroute'. Bijzonder is dat vanaf 13.00 uur de 'Pont van het Landschap' naar Rhijnauwen vaart vanaf De Niënhof in Bunnik.

Speciale website en Facebookpagina

Alle informatie over het programma en de locaties is te vinden op de speciale website dagvanamelisweerd.wordpress.com, op Facebook (like de Dag van Amelisweerd!) en de website van de Vrienden. Zit je op twitter? Gebruik dan @Amelisweerd en/of #dagvanamelisweerd. 

Doe mee, kom langs en/of zet jezelf op de lijst met vrijwilligers voor bijvoorbeeld het opbouwen van de informatiemarkt. Contact hierover of andere vragen: Stuur een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Dag van Amelisweerd -  Bea Groen | Dirk van Haastrecht | Jos Kloppenborg

 
Plan N411 tast natuur en cultuurhistorie van Amelisweerd aan

Amelisweerd. Foto: Marcel van HerptMaandag 12 mei bespreekt de Provincie Utrecht de voorstellen tot verbetering van de verkeersveiligheid van de N411 Utrecht-Bunnik. In aanvulling op ons persbericht eerder deze week hebben wij de statenleden in de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie de volgende brief gestuurd. 

Geachte Statenleden. Het is goed dat er eindelijk iets wordt gedaan aan veiligheid van de N411. Er zijn al teveel ongelukken met zelfs dodelijke afloop geweest bij het oversteken van deze provinciale weg, vooral bij de oversteek voor fietsers en voetgangers naar Oud-Amelisweerd.

Kap van 80 bomen

Wij zijn echter zeer geschrokken van een deel van de nu voorgestelde maatregelen. Voorgesteld wordt de aanleg van een onafgebroken 4,5 meter brede “fietslaan” aan de noordzijde van de provinciale weg. Deze doorsnijdt de zuidwestzijde van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd over enkele honderden meters! 

In de stukken wordt gewag gemaakt van de mogelijke kap van zo’n 80 “merendeels jonge” bomen voor het plan. Dit lijkt ons een pijnlijke vertekening van de waarheid. 

Aantasting van een Rijksmonument en de EHS - en een bijzondere entree

Nog afgezien van wat er allemaal aan bomen buiten het Markiezenbos zelf moet worden gekapt, leert een blik op de recente publicatie van Bureau Maes (“Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen”) al gauw dat vele bomen van grote ouderdom en waarde vrijwel onvermijdelijk zullen sneuvelen. Zie de kaarten op p. 39 en p. 42 van dit rapport en leg daar kaart “N411PR-0001A met toelichting.pdf” maar overheen. En als men probeert wat te schuiven met het fietspad (direct bij de ingang staan een aantal zeer massieve eiken) hak je al gauw een nog groter stuk van de entree af van de rest van het Markiezenbos. Daarmee krijgt de belevingswaarde van het bos een nog grotere klap.

Let wel, dit is zowel een erkend Rijksmonument van buitengewone cultuurhistorische waarde (waarvoor een zware vergunningprocedure noodzakelijk is) als een deel van de Ecologische Hoofdstructuur. Vreemd genoeg spreekt het rapport nergens over compensatie wordt (de vermelde noodzaak voor EHS-compensatie geldt een heel ander gebied). Dit terwijl tegelijk de belevingswaarde voor recreanten buitengewoon wordt verstoord.   (lees verder)

Lees verder: plan voldoet niet aan de criteria
 
Plan N411-Koningsweg: Aantasting Nieuw-Amelisweerd onaanvaardbaar

Koningsweg langs het MarkiezenbosVrienden van Amelisweerd voor maximumsnelheid van 60 km/uur

De Vrienden van Amelisweerd zijn geschrokken van het voorstel om een ‘fietslaan’ van 4,5 meter breed aan de noordkant van de N411 (Koningsweg) aan te leggen. Dit betekent een zware aantasting van de entree van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd waarvoor tientallen bomen, deels van monumentale waarde, het loodje moeten leggen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben vorige week een besluit genomen over de voorgenomen reconstructie van de N411 tussen Utrecht en Bunnik, ook wel Koningsweg of Koningslaan genoemd. De fietslaan is daar een onderdeel van. 

Daarnaast zijn wij met de Fietsersbond en de gemeente Bunnik van mening dat dit deel van de N411 in zijn geheel een maximumsnelheid van 60 km/uur zou moeten krijgen. Ook de gemeente Utrecht wil een uitbreiding van het gebied waar een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt.

Andere aanpak zonder kap monumentale bomen

Ook de Vrienden van Amelisweerd vinden dat een aantal onveilige situaties op de provinciale weg moeten worden aangepakt. Daaronder valt de oversteek voor fietsers naar Oud-Amelisweerd, de kruising met de Mereveldseweg en de oversteek bij restaurant Vroeg. Wij kunnen ons zich echter niet vinden in enkele belangrijke onderdelen van de voorgestelde plannen. 

Fietslaan aan noordzijde ten koste van het Markiezenbos

De aanleg van een ‘fietslaan’ aan de noordzijde van de provinciale weg lijkt op het eerste oog een prima oplossing voor fietsers die bijvoorbeeld vanuit de stad bij het kersenverkooppunt of in Oud-Amelisweerd willen zijn. De aantasting van de rand van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd is echter enorm. In de stukken wordt vermeld dat zo’n tachtig “merendeels jonge” bomen moeten worden gekapt. Wie ter plekke een kijkje neemt, ziet dat dit niet zonder kap van veel monumentale bomen kan gebeuren.

Aantasting monumentale dubbele bomenrij

Ook vrezen wij, met de gemeente Utrecht, voor het lot van de monumentale dubbele bomenrij langs de provinciale weg (uniek in Nederland). Het is ook grotendeels een schijnoplossing omdat de meeste fietsers de weg toch ergens moeten oversteken. Daarbij geldt dat de huidige parallelweg aan de zuidzijde van de provinciale weg op zich een zeer prettige fietsroute is. Deze blijft sowieso bestaan en zal dus ook in de nieuwe situatie functioneren als fietsroute. Het probleem zit in de gevaarlijke oversteeksituaties zoals bij de ingangen van Nieuw- en Oud-Amelisweerd. Met de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond pleiten wij daarom voor het creëren van veilige oversteeksituaties met bijvoorbeeld een middeneiland op de weg. 

Provincie tegen 60 km/h op heel traject

De provincie stelt voor om de huidige maximumsnelheid van 80 km/uur te handhaven en die alleen in de omgeving van de afslag bij het buurtschap Vechten terug te brengen naar 60 km/uur. Wij zijn van mening dat de maximumsnelheid beter over het hele gedeelte Utrecht-Bunnik kan worden teruggebracht naar 60 km/uur. Dat schept helderheid in plaats van allerlei veranderingen in snelheidsregimes op korte afstand van elkaar. Bovendien is het de beste manier om de provinciale weg minder aantrekkelijk te maken als sluipalternatief voor de A12. De voorgenomen aanleg van de "Baan van Fectio" (een directe verbinding tussen Koningsweg en A12 langs Bunnik) en de A12 Salto Houten-Bunnik maakt de N411 namelijk een stuk aantrekkelijker voor autoverkeer. 


Reageren? Kom naar een van de inloopavonden - maandag 19 mei en woensdag 21 mei, beide avonden tussen 19.30 en 21.30 uur in Restaurant Vroeg (Achterdijk 1 in Vechten / Bunnik). 

Nadere informatie via Jos Kloppenborg -  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  of 06 18 51 23 70. 

---

Voorkeursvariant voor de Koningsweg bij Vechten (plankaart)

Analyserapport verkenning N411 Utrecht-Bunnik (downloadlink)

Alle documenten / rapporten / brieven over de N411 plannen zijn te downloaden via deze link (zie agendapunt 19.


 
Prachtig weer tijdens de eerste Amelisweerd stinzen-excursie van 2014

Op 22 maart 2014 vond de eerste Amelisweerd excursie van het jaar plaats. We keken vooral naar de mooie stinzenplanten op het landgoed. Expert Joost Meulenbroek leidde de excursie - samen met verschillende deskundigen van IVN afdeling Vecht & Plassengebied.

Het prachtige weer had er voor gezorgd dat de sneeuwklokjes, geheel tegen hun gewoontes in, al waren uitgebloeid. Gelukkig waren de primula´s, bosanemonen, maartse viooltjes en vele andere stinzenplanten het aanzien zeker waard. 

Stinzen?

Waarschijnlijk zijn er veel mensen die niet weten wat stinzenplanten eigenlijk zijn. Stinzenplanten zijn vanaf de zestiende eeuw als bol/knolgewassen naar Nederland gebracht; vooral door diegenen die het zich konden permitteren om buitenlandse reizen te maken en souvenirs te planten op hun buitenplaatsen. Daar pasten onder andere sneeuwklokjes, wilde hyacinthen en vele anderen zich in alle rust aan hun nieuwe omgeving aan. Ook de bewoners van Oud en Nieuw Amelisweerd deden mee aan deze 'mode'. Op de landgoederen zijn meer dan dertig soorten stinzenplanten te vinden die verspreid over het voorjaar in bloei komen.

Nog meer weten? Lees dan het onderzoek van Joost Meulenbroek over de stinzenplanten van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Een nieuwe excursie is in voorbereiding. Houd website en nieuwsbrieven in het oog!

Foto: Bea Groen
 
« BeginVorige12345VolgendeEinde »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

We hebben 51 gasten online

Amelisweerd is waardevol

Foto's Amelisweerd

Vrienden op Facebook

VVA_Facebook