Amelisweerd: een ecologische en cultuurhistorische parel

Amelisweerd

De dicht tegen Utrecht gelegen landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen zijn een prachtig voorbeeld van samengaan van ecologische waarde en cultuurhistorie.

Dit Kromme Rijnlandschap, waarbinnen de rivier zijn loop diverse keren verlegd heeft, is rijk gevarieerd in bodem en vocht-huishouding. Bijna overal in Nederland is dergelijke voedzame rivierklei al eeuwen ontgonnen voor agrarisch gebruik en ecologisch van weinig waarde. in de 17e en 18e eeuw is hier echter door adellijke lieden een heel andere ontwikkeling in gang gezet “Amelisweerd: een ecologische en cultuurhistorische parel” verder lezen

Manifestatie Amelisweerd zondag 24 september

Manifestatie in Amelisweerd 24 september 2017

Een poëtische ode aan de bomen van Amelisweerd

8 september 2017

Op 24 september 1982, 35 jaar geleden, sneuvelden bijna 600 bomen voor de aanleg van de A27 door Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd. De Kerngroep Ring Utrecht organiseert daarom op zondag 24 september een manifestatie in Amelisweerd: een ode aan de bomen en het geliefde bos, vol muziek, zang en poëzie. 

“Manifestatie Amelisweerd zondag 24 september” verder lezen

Onafhankelijk onderzoek: uitstel verbreding A27 beste optie

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht: Geef breed gedragen alternatieven een kans

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio toont aan dat uitstel van verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Dit onderzoek in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners- en milieu-organisaties, is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte tijd zo’n €40.000 bijeen wisten te brengen. “Onafhankelijk onderzoek: uitstel verbreding A27 beste optie” verder lezen

Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State

Cover rapport verkeersprognoses

Utrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. 

De Kerngroep stelt dat er geen enkel voordeel is voor het verkeer en dat het slechts leidt tot verdergaande aantasting van het Utrechtse woon- en leefklimaat en het landgoed Amelisweerd. Het Tracébesluit is juridisch slechts aanvaardbaar als nut en noodzaak van deze 1,2 miljard euro kostende ingreep onweerlegbaar is bewezen.

“Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State” verder lezen

Bea Groen, onze gewaardeerde collega en Amelisweerd liefhebber, is overleden…

Eind januari is onverwacht overleden, onze gewaardeerde collega Bea Groen. Zij was een vaste strijder voor bescherming en behoud van de waardevolle Utrechtse landgoederen.

Nog geen maand geleden organiseerde zij een succesvolle actie in het door haar geliefde Markiezenbos van Amelisweerd, om de gevolgen van de verbreding van de A27 inzichtelijk te maken.

Ze volgde de ontwikkelingen op Amelisweerd en Rhijnauwen nauwgezet en schreef daar regelmatig over op de website en Facebookpagina van de Vrienden. Dat ging vaak over serieuze zaken als boomkap en beheerplannen, maar het konden ook kleine observaties zijn: de eerste bloeiende sneeuwklokjes, een bijzondere paddenstoel of Amelisweerd gedompeld in winterse rijp. 

Ze heeft door de jaren heen diverse rondleidingen verzorgd en lezingen gegeven. Waar wij als Vrienden van Amelisweerd bezig waren met de natuur en cultuur van de landgoederen, en de bescherming tegen alle bedreigingen, zorgde zij voor verdieping door de historie van de landgoederen te tonen. Tijdens haar excursies en lezingen, gaf zij de bewoners van Amelisweerd en Rhijnauwen door de eeuwen heen een gezicht. 

Bea Groen tijdens haar boekpresentatie in 2015

Vanuit Bea’s expertise over ecologie en geschiedenis van de Utrechtse landgoederen, schreef zij in eigen beheer het boek ‘Amelisweerd & Rhijnauwen | Wandelen en verkennen van heden en verleden’ (Bea Groen, 2015). Het boek kreeg een nominatie voor de Ithaka-prijs, een waardering voor publicaties over landgoederen en cultuurgroen erfgoed. Zij was daar bijzonder trots op. In het boek wist Bea de bijzondere natuur van de landgoederen en haar bewoners op een mooie en unieke manier te verbinden. Zij heeft daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan het behoud van de Utrechtse landgoederen. 

Maandag 6 februari is Bea gecremeerd. Het afscheid was een eerbetoon waarin alle facetten van haar bestaan en van haar passie, kennis en toewijding op veel gebieden bijeen kwamen. Wij zullen die passie, kennis en toewijding blijven herinneren en haar waardevolle inbreng missen. 

Vrienden van Amelisweerd, 6 februari 2017

Foto’s: (boven) Bea op de Dag van Amelisweerd 2014, die zij mede organiseerde en (onder) tijdens de presentatie van haar boek ‘Amelisweerd & Rhijnauwen’ op 28 november 2015. 

Bewoners tonen effecten van verbrede A27 op Markiezenbos Amelisweerd

Zondagmiddag 8 januari 2017 hebben bewoners linten gespannen in het Markiezenbos van Amelisweerd, om de enorme impact van de verbreding van de A27 te laten zien.

De linten hangen op 25 meter aan beiden kanten van de A27, de ruimte waarbinnen bomen gekapt of aangetast worden. Mogelijk sneuvelen er (op termijn) ook bomen buiten deze zone.

Grote impact op het bos

John Buitink (Kerngroep Ring Utrecht) en Bea Groen (Vrienden van Amelisweerd) gaven belangstellenden een rondleiding door het Markiezenbos om een en ander uit te leggen. Zij lieten de oude bomen in dit bosgedeelte zien, lichtten de effecten toe op bijvoorbeeld de grondwaterstand en gingen in op het zgn. ‘dak op de bak’. Dit is een betonnen plaat van 249 meter lang, die over de verbrede A27 komt te liggen.

De plaat, die een paar meter hoger komt te liggen dan het bos, zal geen bomen kunnen dragen, en is dus op geen enkele manier een compensatie voor boomkap. Ook moet er nog een helling worden ontworpen om het hoogteverschil te kunnen overbruggen.

In zijn inleiding gaf John Buitink aan dat verbreding tégen een rechterlijke uitspraak uit de jaren 80 indruist. Daarin is namelijk vastgelegd dat de A27 niet breder mag zijn dan de huidige betonnen bak. In de video zie je een impressie van de middag en de rondleiding, die begon met een kranslegging in het Markiezenbos: Voor meer dan 700 bomen, laat ze niet vallen!

Zondagmiddag 8 januari: kom kijken naar de effecten van verbreding A27

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) brengt zondagmiddag 8 januari de boomkap in het Markiezenbos van Amelisweerd in beeld.

– Zondag 8 januari van 13.00 tot 16.00 uur

– Locatie: Amelisweerd bij het Koningsweg viaduct naast de A27 (bij kruispunt Koningsweg-Mereveldseweg het bos in bij de fietsenrekken)

Hoeveel is twee keer 25 meter bos?

Donderdag 19 januari a.s. publiceert minister Schultz van Haegen (VVD) het Tracébesluit Ring Utrecht. Dat betekent een verbreding van de A27 tot 14/15 rijstroken en opnieuw grootschalige kap in Amelisweerd. Om iedereen te laten zien wat de plannen inhouden, visualiseert de KRU komende zondag, 8 januari, de voorgenomen vernietiging van het bos. Vanaf 13:00 uur is voor iedereen te zien wat de kap en aantasting van 25 meter bos aan weerszijden van de huidige weg betekent.

Zondagmiddag vanaf 13.00u in het Markiezenbos

Kom komende zondag kijken bij de Koningsweg en zie hoe langs de A27 minstens 600 bomen moeten verdwijnen voor de verbreding. Aanwezige vrijwilligers geven tussen 13.00 en 16.00 uur ‘s middags meer informatie over de plannen. Zie ook de website van de KRU, en deel het Facebook evenement met je vrienden/buren/kennissen

 

Crowdfundingsactie 15 tegen 14 tegen verbreding A27 Amelisweerd

logo 15 tegen 14 crowdfundingsactie

Bewoners uit Utrecht zijn een crowdfundingactie begonnen. Doel is om onderzoek en juridische stappen tegen de verbredingsplannen van de A12 en A27 te kunnen financieren. Voor een succesvol beroep tegen het Tracébesluit (het definitieve plan) is een extra, onafhankelijk onderzoek en financiering van alle juridische stappen noodzaak. 

De bewoners hebben zich verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, waar naast (leden van) de Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd diverse bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties bij betrokken zijn. Doelbedrag is €30.000. Met nog een maand te gaan is ongeveer 60% daarvan al binnen. Doneren kan hier.

Het onderzoek zal ingaan op de onderbouwing van het verbredingsplan. Minister Schultz gebruikt achterhaalde cijfers over de groei van het autoverkeer uit 2006 en zelfs nog ouder. Met de groeicijfers uit 2015 berekend, zou het dure plan volstrekt onrendabel zijn. Het definitieve plan, het Tracébesluit, wordt zeer binnenkort verwacht, in ieder geval vóór de verkiezingen.

15 tegen 14: Doneer €15 of meer tegen 14 banen

Met een bedrag van €30.000 laat de Kerngroep Ring Utrecht een onafhankelijk ingenieursbureau gedegen onderzoek doen op basis van de meest actuele cijfers. De voorspellingen van het CPB en ons eigen cijfermatige onderzoek wijzen er al op dat het geen zin heeft om de weg te verbreden (ook verkeerskundig niet). Door een jarenlange actieve lobby bij bestuurders en politici weten wij dat de politieke stemming in Den Haag rijp is voor deze omslag: Gebruik het gezond verstand en zet in op eenvoudige, doeltreffende alternatieven. Naast dit onderzoek zijn er natuurlijk ook diverse juridische stappen, waarvoor financiering nodig is. 

Doneer en deel de actie! 

Laat duidelijk merken dat u geen verbreding wilt en help met uw donatie. Dit signaal is nét zo belangrijk als de uitkomst van het onderzoek. Het geeft politici nog meer reden om de minister terug te fluiten en haar de alternatieven serieus te laten onderzoeken. Stuur deze actie dus door aan zoveel mogelijk mensen.

Doneren kan via het crowdfundingsplatform Voor je Stadsie. Daar vindt u ook meer informatie over de crowdfunding zelf. Voor wie minder bekend is met de plannen: Op de website van de Kerngroep Ring Utrecht staan alle argumenten tégen verbreding op een toegankelijke manier uitgelegd. Of bekijk de uitleg van Vincent Bijlo hieronder.

Vincent Bijlo over de actie 15 tegen 14

Link naar dit artikel

Help mee de verbreding van de A27 tegen te houden!

Onderteken snel de petitie tegen verbreding en zegt het voort

Minister Schultz wil binnen enkele maanden een definitief besluit nemen over de verbreding van de Ring Utrecht. We willen de Tweede Kamer laten zien dat we die verbreding niet willen! Op 28 november wordt de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Dus teken de petitie en deel het met zoveel mogelijk van je vrienden. Deadline is zondag 27 november om 22.00 uur.

Waarom geen verbreding?:

  1. Er wordt opnieuw een flink stuk bos gekapt in Amelisweerd , het Krommerijngebied en langs de sportvelden in Maarschalkerweerd. Ook het natuurgebied achter de Botanische Tuinen en Park Voorveldse Polder moeten er aan geloven, en veel ander groen.
  2. Door de verbreding zullen de toe- en afritten en de stadswegen nog meer verstoppen dan nu. Je kunt de snelweg wel verbreden, maar in de stad is daar geen ruimte voor. Meer asfalt trekt alleen maar meer auto’s aan.
  3. Minstens 8 jaar lang overlast en extra files tijdens de bouwperiode.  Vooral bij Lunetten en in de omgeving van knooppunt Rijnsweerd, dat helemaal op de schop gaat. Denk aan herrie, 24/7 bouwen, lichtoverlast, files op snelweg en Waterlinieweg.
  4. De verbreding bij Lunetten is erg risicovol. Als het waterkerende folie onder de weg beschadigd raakt, loopt de weg onder. Gevolg: nog langere bouwtijd, meer overlast, herrie en nog meer extra files. De kosten lopen op. En de waterstand verandert, waardoor de overblijvende bomen in Amelisweerd ziek kunnen worden.
  5. Meer luchtvervuiling. Ook in sportpark Maarschalkerweerd, dat veel dichter bij de snelweg komt te liggen. De bosbuffer wordt daar gekapt.

Op maandag 28 november is de laatste belangrijke vergadering van de Tweede Kamer over mobiliteit voor de verkiezingen. Dan willen we de handtekeningen aanbieden. Dus help mee de verbreding tegen te houden en verspreid dit nieuws!