Museum Oud Amelisweerd

En weer slaat een VVD-minister een doodlopende weg in

Iedereen weet dat meer asfalt niet helpt tegen files (zijn die er dan als meer thuiswerk de norm wordt?). Desondanks heeft minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag 17 november het nieuwe Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht getekend. Geheel tegen de adviesen in van het Planbureau voor de Leefomgeving en de commissie milieu effect rapportage.

Kosten
De rijksoverheid trekt meer dan 1,2 miljard euro uit de portemonnee voor de verbreding. Een bedrag dat in 2011 is berekend. De ervaring bij vergelijkbare projecten leert dat de werkelijke kosten meestal heel wat hoger uitvallen. Blijkbaar wil de minister dat risico wel nemen. Maar inzicht geven in de berekeningen wil ze niet, en antwoord geven op vragen vanuit de Kerngroep Ring Utrecht en de Kamer hierover ook niet. Lees verder »

Agenda

Rhijnauwen, Nieuw- en Oud-Amelisweerd zijn openbaar toegankelijk voor wandelaars. Er worden ook activiteiten georganiseerd op de landgoederen. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. Op de site Amelisweerd.com worden alle activiteiten vermeld en zijn ook verschillende wandelroutes te vinden.
Klik voor onze eigen eerstkomende activiteit op onze agenda.

Visie – hoogwaardige natuur, rust in het bos en educatie over natuur en voedselvoorziening

De Vrienden van Amelisweerd willen dat de huidige natuurwaarden worden versterkt waarbij de landgoederen beter verbonden worden met het groen in de omgeving. Daarnaast willen we dat rustzoekende bezoekers zich thuis voelen, dat de landbouw behouden blijft maar wel natuurinclusief wordt, en we willen de educatie over natuur en voedselvoorziening een duidelijke plek geven. Deze visie is de uitkomst van de Inspiratiebijeenkomst van november 2019 waarin meer dan 50 mensen met ons meedachten over wensen voor de toekomst van de landgoederen. Lees meer over onze visie »

Foto: Monument voor de 600 gekapte bomen


  • Documentaire impact aanleg Rijksweg 27 in 1980
    Veertig jaar geleden heeft cineast Rob de Wind in aanloop naar de aanleg van de A27 (toen Rijksweg 27 genoemd) een filmdocumentaire gemaakt. Deze film, getiteld ‘weg is weg’, werd door de KRO-tv 14 juni […]
  • Fantastische fietsdemonstratie 6 december
    Wat een prachtige fietsdemonstratie zondag 6 december. Met bijna tweeduizend demonstrantenzijn we van het Jaarbeursplein naar de Weide van Vermaeck in Oud-Amelisweerd gefietst! Massaal hebben mensen het grauwe en koude weer getrotseerd om te laten […]
  • Tracébesluit rust op drijfzand
    Op 17 november 2020 zette minister Cora van Nieuwenhuizen, pontificaal in beeld gebracht met de breedst mogelijke snelweg op de achtergrond, haar handtekening onder het Tracébesluit Ring Utrecht  A12/A27. Voor ons geen verrassing. Na de […]