Museum Oud Amelisweerd

Regeerakkoord: Alternatieven moeten bekeken

Eindelijk gaat de rijksoverheid in gesprek met de regio over de aangedragen betere oplossingen dan het sterk verouderde plan van 2×7 rijstroken. Twaalf jaar lang deden voorstellen van bewoners, de gemeente of de provincie er geheel niet toe. Alternatieven binnen de bak waren al helemaal onbespreekbaar. Die ban is gebroken lezen we in het regeerakkoord van 15 december j.l.

In dit akkoord staat dat de coalitie in overleg met de regio wil bekijken of de aangedragen varianten ‘binnen de bak’ in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblemen (maar zijn die er nou echt?) ook kunnen oplossen. Als de oplossing die de regio heeft voorgesteld even goed is als die van het Tracébesluit dan wordt deze overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet. Lees verder »

Agenda

Rhijnauwen, Nieuw- en Oud-Amelisweerd zijn openbaar toegankelijk voor wandelaars. Er worden ook activiteiten georganiseerd op de landgoederen. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. Op de site Amelisweerd.com worden alle activiteiten vermeld en zijn ook verschillende wandelroutes te vinden.
Klik voor onze eigen eerstkomende activiteit op onze agenda.

Draag je de landgoederen een warm hart toe? Word lid!

Visie – hoogwaardige natuur, rust in het bos en educatie over natuur en voedselvoorziening

De Vrienden van Amelisweerd willen dat de huidige natuurwaarden worden versterkt waarbij de landgoederen beter verbonden worden met het groen in de omgeving. Daarnaast willen we dat rustzoekende bezoekers zich thuis voelen, dat de landbouw behouden blijft maar wel natuurinclusief wordt, en we willen de educatie over natuur en voedselvoorziening een duidelijke plek geven. Deze visie is de uitkomst van de Inspiratiebijeenkomst van november 2019 waarin meer dan 50 mensen met ons meedachten over wensen voor de toekomst van de landgoederen. Lees meer over onze visie »

Foto: Monument voor de 600 gekapte bomen


  • Utrechts coalitieakkoord: ook aandacht voor Amelisweerd
    Op 1 juni presenteerden de onderhandelaars van GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en Student&Starter het coalitieakkoord dat de uitgangspunten bevat waarmee zij de komende jaren de gemeente Utrecht willen besturen: Zo zeggen de partijen […]
  • Symposium 18 mei 2022: De regio aan zet
    Op 18 mei organiseerden de Kerngroep Ring Utrecht en de Kracht van Utrecht het symposium ‘De regio aan zet’. De verbredingsplannen van de A27 bij Amelisweerd zijn namelijk nog altijd niet van de baan. Het […]
  • Vleermuislezing en excursie ’s avonds 27 en 28 augustus
    Wil je een mooie kans aangrijpen om meer over vleermuizen te leren, dan kan dat in het weekend van 27 en 28 augustus. Beide avonden gaan we in de landgoederen op zoek naar deze wat mysterieuze […]