Het regionale alternatief: de bouwstenen

Jawel, het is zover: de gemeente en provincie Utrecht hebben op 1 februari 2023 hun Raads- en Statenleden geïnformeerd over de voortgang van het regionaal alternatief. Tijdens de kabinetsformatie van Rutte IV is namelijk in het regeerakkoord afgesproken dat de regio Utrecht een variant “binnen de bak” kon uitwerken. Als die variant een gelijkwaardig alternatief is zal het Rijk voor dat alternatief kiezen. Als dat niet zo is zet het Rijk het huidige Tracébesluit (TB) door.

Drie pijlers
Het alternatief gaat uit van drie pijlers:
– beperken van de groei van het autoverkeer
– vergroten van de verkeersruimte in de bak in Amelisweerd
– slim benutten van de ruimte op het onderliggende wegennet.

Lees hier verder.

Agenda

Rhijnauwen, Nieuw- en Oud-Amelisweerd zijn openbaar toegankelijk voor wandelaars. Er worden ook activiteiten georganiseerd op de landgoederen. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. Op de site Amelisweerd.com worden alle activiteiten vermeld en zijn ook verschillende wandelroutes te vinden.
Klik voor onze eigen eerstkomende activiteit op onze agenda.

Draag je de landgoederen een warm hart toe? Word lid!

Visie – hoogwaardige natuur, rust in het bos en educatie over natuur en cultuurhistorie

De Vrienden van Amelisweerd willen dat de huidige natuurwaarden worden versterkt waarbij de landgoederen beter verbonden worden met het groen in de omgeving. Daarnaast willen we dat rustzoekende bezoekers zich thuis voelen, dat de landbouw behouden blijft maar wel natuurinclusief wordt, en we willen de educatie over natuur en voedselvoorziening een duidelijke plek geven. Deze visie is de uitkomst van de Inspiratiebijeenkomst van november 2019 waarin meer dan 50 mensen met ons meedachten over wensen voor de toekomst van de landgoederen.

Lees meer over onze visie »

Foto: Monument voor de 600 gekapte bomen