Museum Oud Amelisweerd

Regeerakkoord: Alternatieven moeten bekeken

Eindelijk gaat de rijksoverheid in gesprek met de regio over de aangedragen betere oplossingen dan het sterk verouderde plan van 2×7 rijstroken. Twaalf jaar lang deden voorstellen van bewoners, de gemeente of de provincie er geheel niet toe. Alternatieven binnen de bak waren al helemaal onbespreekbaar. Die ban is gebroken lezen we in het regeerakkoord van 15 december j.l.

In dit akkoord staat dat de coalitie in overleg met de regio wil bekijken of de aangedragen varianten ‘binnen de bak’ in Amelisweerd de bereikbaarheidsproblemen (maar zijn die er nou echt?) ook kunnen oplossen. Als de oplossing die de regio heeft voorgesteld even goed is als die van het Tracébesluit dan wordt deze overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet. Lees verder »

Agenda

Rhijnauwen, Nieuw- en Oud-Amelisweerd zijn openbaar toegankelijk voor wandelaars. Er worden ook activiteiten georganiseerd op de landgoederen. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. Op de site Amelisweerd.com worden alle activiteiten vermeld en zijn ook verschillende wandelroutes te vinden.
Klik voor onze eigen eerstkomende activiteit op onze agenda.

Draag je de landgoederen een warm hart toe? Word lid!

Visie – hoogwaardige natuur, rust in het bos en educatie over natuur en voedselvoorziening

De Vrienden van Amelisweerd willen dat de huidige natuurwaarden worden versterkt waarbij de landgoederen beter verbonden worden met het groen in de omgeving. Daarnaast willen we dat rustzoekende bezoekers zich thuis voelen, dat de landbouw behouden blijft maar wel natuurinclusief wordt, en we willen de educatie over natuur en voedselvoorziening een duidelijke plek geven. Deze visie is de uitkomst van de Inspiratiebijeenkomst van november 2019 waarin meer dan 50 mensen met ons meedachten over wensen voor de toekomst van de landgoederen. Lees meer over onze visie »

Foto: Monument voor de 600 gekapte bomen


  • Filmpje Markiezeneik
    Er is een filmpje gemaakt voor de Europese verkiezing van de Boom van het Jaar. Hierin wordt de achtergrond van de waarden van het bos en de Markiezeneik uitgelegd..
  • Wordt Utrechtse Markiezeneik Europees kampioen?
    In de maand februari bindt de Utrechtse Markiezeneik de Europese strijd aan om de titel Tree of the Year. De Markiezeneik werd vorig jaar in oktober met bijna 36.700 stemmen verkozen tot De Boom van […]
  • Save the date: Ledenvergadering zaterdagmiddag 15 april
    Oké, we zijn er erg vroeg bij dit jaar, maar je kunt deze middag alvast in je agenda zetten. Uiteraard staat het jaar 2022 centraal in deze bijeenkomst. Na afloopt verzorgt Rob Zakee (Vrienden van […]