Word vriend

Draag je de landgoederen een warm hart toe? Word lid!

Iedereen die de landgoederen een warm hart toedraagt kan lid worden voor een jaarlijks bedrag van € 10,– en mag zich dan vriend/vriendin noemen! Meer mag uiteraard altijd. Graag vermelden dat het om een lidmaatschap gaat. En niet vergeten je mailadres door te geven via ons mailadres (zie onderaan).

In ruil voor het lidmaatschap ontvang je onze (onregelmatige) nieuwsbrief. Ook kan je dan deelnemen aan de activiteiten die de Vrienden van Amelisweerd organiseren.

Of steun ons met een donatie of andere hulp

We maken uiteraard kosten, en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een eenmalige donatie over te maken op:
NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd/Vrienden van Amelisweerd, te Utrecht.

Als je daarna ook je mailadres stuurt dan kunnen we een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen.

We houden ons met verschillende thema’s bezig (zie ook onze visie). Met sommige activiteiten zijn we al concreet bezig, terwijl andere nog om nieuwe mensen vragen. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! Mail ons: info@vriendenvanamelisweerd.nl