Word lid!

Lidmaatschap

Wil je lid worden maak dan jaarlijks een bedrag van € 10 (of meer) over en stuur je gegevens door via ons mailadres. Graag in de mail vermelden: naam, mailadres en lidmaatschap. (Krijgen we geen mail hierover, dan gaan we er vanuit dat het bedrag een donatie is.)

Ons rekeningnummer is: NL21 INGB 0004 056 570 t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht.

Als lid van de Vrienden van Amelisweerd ontvang je onze, onregelmatig verschijnende, nieuwsbrief. Ook kun je, soms tegen een vergoeding, deelnemen aan de activiteiten die we organiseren.

Steun ons met een donatie of andere hulp

We maken uiteraard kosten, en ontvangen geen subsidie voor het structurele werk. We zijn blij met alle steun. Iedereen kan een donatie geven door een bedrag over te maken op: NL21 INGB 0004 056 570 t.n.v. Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht. Graag vermelden: ‘donatie’.

We concentreren ons op verschillende thema’s (zie ook onze visie). Met sommige activiteiten zijn we al bezig via enkele werkgroepen, zoals werkgroep Informatie en werkgroep Excursies. Voor deze werkgroepen vragen we nog nieuwe mensen die willen meedenken en/of meedoen. Wil je inbreng hebben of heb je ideeën, schroom dan niet ons te mailen: info@vriendenvanamelisweerd.nl