Word lid!

Lid worden

Lid worden (oftewel Vriend/Vriendin) kan door jaarlijks een bedrag van € 10,– (of meer) over te maken op:
NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd/Vrienden van Amelisweerd, te Utrecht.

Niet vergeten daarna je mailadres door te geven via ons mailadres.

In ruil voor het lidmaatschap ontvang je onze (onregelmatige) nieuwsbrief. Ook kan je dan deelnemen aan de activiteiten die de Vrienden van Amelisweerd organiseren.

Of steun ons met een donatie of andere hulp

We maken uiteraard kosten, en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een eenmalige donatie over te maken op:
NL21 INGB 0004 0565 70 t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd/Vrienden van Amelisweerd, te Utrecht.

Als je daarna ook je mailadres stuurt dan kunnen we een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen.

We houden ons met verschillende thema’s bezig (zie ook onze visie). Met sommige activiteiten zijn we al concreet bezig, terwijl andere nog om nieuwe mensen vragen. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! Mail ons: info@vriendenvanamelisweerd.nl