Word vriend

Heb je belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom!
We houden ons met verschillende thema’s bezig (zie ook onze visie). Met sommige activiteiten zijn we al concreet bezig, terwijl andere nog om nieuwe mensen vragen. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! Mail ons: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Steun ons met een donatie

We maken uiteraard kosten, en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op:
NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd/Vrienden van Amelisweerd, te Utrecht.

Als je daarna ook je mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl dan kunnen we een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen