Samenwerking met andere groepen

We werken veel samen met andere groepen die de belangen van de landgoederen veilig willen stellen c.q. de waarden van de landgoederen willen verbeteren.

Kerngroep Ring Utrecht

De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan uit 2008 dat een nieuwe aanslag vormt op Amelisweerd en minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten. Vanuit diverse bewoners- en milieugroepen voert de Kerngroep Ring Utrecht actie tegen de verbredingsplannen.

Kracht van Utrecht

Nieuwe plannen tot verbreding van Ring vormden in in 2009 voor de Vrienden van Amelisweerd de aanleiding om samen met anderen de ‘Kracht van Utrecht’ op te richten en het gelijknamige rapport uit te brengen. Vanuit dit initiatief werkt een groeiende groep betrokken en deskundige inwoners van Utrecht aan concrete voorstellen om onze stad en regio een omslag te laten maken naar slimmere en gezondere mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad. In denken en doen.

SOESA

In 2010 is de Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) opgericht als opdrachtgever voor onderzoek en educatie.

Ondernemers op de landgoederen

Vogelnest
De Volle Grond
Amelishof
Veldkeuken
Bloemkracht 8
Boerderij de Zonnewijzer