Werkgroepen

We hebben veel ideeën om Amelisweerd en Rhijnauwen mooi te houden en nog mooier te maken. Hieronder staan de activiteiten die we via werkgroepen (willen) uitvoeren.
Wil je een bijdrage leveren of heb je nieuwe ideeën, we kunnen nog veel hersenen en handen gebruiken! Mail ons via: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Communicatie en educatie

We willen graag een goed ingerichte plek in Amelisweerd waar bezoekers informatie kunnen ophalen over de landgoederen. Een bezoekerscentrum zou ideaal zijn. Dit is dan tevens de plek vanwaaruit excursies gegeven worden over de natuurwaarden en de rijke (cultuur)geschiedenis van Amelisweerd en Rhijnauwen.
Meedoen? Neem dan contact op via: activiteiten@vriendenvanamelisweerd.nl

Nieuw bos

Het doel van de werkgroep Nieuw Bos is uitbreiding realiseren van het bestaande bos bij Amelisweerd en Rhijnauwen. Het liefst zoveel mogelijk met dezelfde vegetatie. De werkgroep zoekt onder meer aansluiting bij het plan voor het Ringpark Utrecht. Het plan is om samen met diverse belanghebbenden nieuw bos aan te leggen op percelen die vrij komen of beschikbaar worden gesteld.
Meedoen? Neem dan contact op via: nieuwbos@vriendenvanamelisweerd.nl

Beheer en toekomst van de landgoederen

Met partners in het gebied (zoals de Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen) willen wij als overlegpartner voor de gemeente Utrecht proberen de bijzondere waarden van Amelisweerd en Rhijnauwen te versterken.
Meedoen? Neem dan contact op via: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Ruimtelijke ontwikkelingen

Deze werkgroep richt zich op ontwikkelingen rond de landgoederen (bijvoorbeeld De Uithof, Maarschalkerweerd, langs de Kromme Rijn) die de waarde van de landgoederen kunnen bedreigen maar ook versterken.
Contactpersoon: Jos Kloppenborg.