Werkgroepen

We hebben veel ideeën om Amelisweerd en Rhijnauwen mooi te houden en nog mooier te maken. Hieronder staan de activiteiten die we via werkgroepen (willen) uitvoeren.
Wil je een bijdrage leveren of heb je nieuwe ideeën, we kunnen nog veel hersenen en handen gebruiken! Mail ons via: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Communicatie en educatie

We willen graag een goed ingerichte plek in Amelisweerd waar bezoekers informatie kunnen ophalen over de landgoederen. Een bezoekerscentrum zou ideaal zijn. Dit is dan tevens de plek vanwaaruit excursies gegeven worden over de natuurwaarden en de rijke (cultuur)geschiedenis van Amelisweerd en Rhijnauwen.
Meedoen? Neem dan contact op via: activiteiten@vriendenvanamelisweerd.nl

Beheer en toekomst van de landgoederen

Met partners in het gebied (zoals de Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen) willen wij als overlegpartner voor de gemeente Utrecht proberen de bijzondere waarden van Amelisweerd en Rhijnauwen te versterken.
Meedoen? Neem dan contact op via: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Ruimtelijke ontwikkelingen

Deze werkgroep richt zich op ontwikkelingen rond de landgoederen (bijvoorbeeld De Uithof, Maarschalkerweerd, langs de Kromme Rijn) die de waarde van de landgoederen kunnen bedreigen maar ook versterken.
Contactpersoon: Jos Kloppenborg.