22 november: kiezen voor Amelisweerd

Op 22 november kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s van verschillende deelnemende partijen over de plannen om opnieuw bomen in Amelisweerd te kappen voor de verbreding van de A27? En wat zeggen zij over een alternatief “binnen de bak”?!
Het stemhokje biedt een ideale mogelijkheid om het Tracébesluit van Cora van Nieuwenhuizen naar de prullenbak te verwijzen. Aan iedereen de keuze welke partij je hierin duidelijk genoeg vindt.

Enkele citaten:
De VVD gaat voort op de bestaande weg: “We doen een extra investering in het onderhoud en het verbeteren van bestaande wegen, sporen, tunnels en bruggen. En we gaan de komende jaren bouwen aan de nieuwe wegen, bruggen en tunnels waar we de voorgaande jaren plannen voor hebben gemaakt en in hebben geïnvesteerd.” Niets over enige vorm van heroverweging.

Het CDA verandert al wat van toon: “We investeren in goede en betaalbare alternatieven voor de auto. Snelfietspaden, OV en deelvervoer zijn zulke aantrekkelijk alternatieven.
Tientallen wegaanlegprojecten zijn nu stilgelegd door stikstof- of budgetproblemen. We starten die in specifieke gevallen weer op, wanneer dat nodig is voor veiligheid en bereikbaarheid.
Als bekend zijn de lokale en provinciale CDA tegen het huidige Tracébesluit.

Bij andere partijen is de inhoud duidelijker:
PvdA/GroenLinks: “Landgoed Amelisweerd behouden we door de A27 bij Utrecht niet te verbeden. We omarmen het door de provincie en gemeente Utrecht ontwikkelde alternatief.

Partij voor de Dieren: “Meer asfalt lost files niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom komen er geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen. Dat betekent dat onder andere de verbreding van de A27 bij Amelisweerd en het doortrekken van de A15 door de Rijnstrangen niet doorgaan.

D66: “We verdubbelen de A27 bij Amelisweerd niet en investeren in fietspaden, zodat iedereen kan blijven genieten van de natuur.

Christenunie: “We breiden de A27 Ring Utrecht (Amelisweerd) niet uit en volgen het regionale alternatief. Het geld dat vrijkomt gebruiken we voor investeringen in spoor en OV.

Volt: “We benutten de bestaande infrastructuur zo goed mogelijk, beheren en onderhouden wat we hebben, en leggen nieuwe infrastructuur aan voor trein, openbaar vervoer en fiets.

Het beknopte programma van de SP gaat vooral over openbaar vervoer en dat autorijden betaalbaar moet blijven. Er staat niets over specifieke wegenplannen. In het verleden heeft de SP zich duidelijk uitgesproken tegen de verbreding.

Het programma van de PVV is nog heel wat beknopter en wil “meer wegen aanleggen” en de “maximumsnelheid verhogen naar 140 km/h”. In elk geval duidelijk.

Het programma van BBB gaat vele kanten op, inclusief het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 km/uur. Een kernzin is: “Voor mobiliteit zetten we in op een mobiliteitstransitie die kan rekenen op het draagvlak van de burger.” De verbreding van de Ring Utrecht heeft duidelijk geen draagvlak en lijsttrekker Caroline van der Plas heeft zich in het AD/UN van 18 oktober tegen de huidige verbredingsplannen uitgesproken.

Het was lang wachten op het programma van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt. Citaat: “We willen ruimte bieden voor een alternatief voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, binnen de budgettaire en verkeerskundige randvoorwaarden.