Naar buiten in deze coronavirustijden

Als je last hebt van lentekriebels en niet van corona- of griepviruskriebels, wat let je dan om even te fietsen naar de landgoederen om daar te wandelen. Het nuttige met het aangename verenigen: voldoende beweging om je weerstand op peil te houden en ondertussen genieten van de ontluikende natuur vlak bij de stad.

Zorg wel dat je afstand houdt van andere wandelaars of fietsers. Houd de regels van het RIVM in acht, vermijd drukke plekken en vorm geen risico voor anderen. De natuur gaat in haar eigen ritme haar eigen gang, altijd fascinerend!

Amelisweerd manifestatie: een geslaagde ode aan 596 bomen en verzet van Amelisweerd

Op 24 september 1982, 35 jaar geleden, sneuvelden bijna 600 bomen voor de aanleg van de A27 door Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd.

Daarom hield de Kerngroep Ring Utrecht afgelopen zondag 24 september een manifestatie in Amelisweerd: een ode aan de bomen en het geliefde bos, vol muziek, zang en poëzie. “Amelisweerd manifestatie: een geslaagde ode aan 596 bomen en verzet van Amelisweerd” verder lezen

Amelisweerd: een ecologische en cultuurhistorische parel

Amelisweerd

De dicht tegen Utrecht gelegen landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen zijn een prachtig voorbeeld van samengaan van ecologische waarde en cultuurhistorie.

Dit Kromme Rijnlandschap, waarbinnen de rivier zijn loop diverse keren verlegd heeft, is rijk gevarieerd in bodem en vocht-huishouding. Bijna overal in Nederland is dergelijke voedzame rivierklei al eeuwen ontgonnen voor agrarisch gebruik en ecologisch van weinig waarde. in de 17e en 18e eeuw is hier echter door adellijke lieden een heel andere ontwikkeling in gang gezet “Amelisweerd: een ecologische en cultuurhistorische parel” verder lezen

Manifestatie Amelisweerd zondag 24 september

Manifestatie in Amelisweerd 24 september 2017

Een poëtische ode aan de bomen van Amelisweerd

8 september 2017

Op 24 september 1982, 35 jaar geleden, sneuvelden bijna 600 bomen voor de aanleg van de A27 door Amelisweerd. Nu dreigen voor de verbreding van de A27 opnieuw circa 800 bomen aan west- en oostzijde van de bak gekapt te worden. Weer een enorme aanslag op ons geliefde Amelisweerd. De Kerngroep Ring Utrecht organiseert daarom op zondag 24 september een manifestatie in Amelisweerd: een ode aan de bomen en het geliefde bos, vol muziek, zang en poëzie. 

“Manifestatie Amelisweerd zondag 24 september” verder lezen

Onafhankelijk onderzoek: uitstel verbreding A27 beste optie

Persbericht Kerngroep Ring Utrecht: Geef breed gedragen alternatieven een kans

Onderzoek van het economisch adviesbureau Decisio toont aan dat uitstel van verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) nog altijd zinvol is. Dit onderzoek in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse bewoners- en milieu-organisaties, is mogelijk gemaakt door een crowdfundingsactie waarin 1496 Utrechtse bewoners in korte tijd zo’n €40.000 bijeen wisten te brengen. “Onafhankelijk onderzoek: uitstel verbreding A27 beste optie” verder lezen

Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State

Cover rapport verkeersprognoses

Utrechtse bewoners, verenigd in de Kerngroep Ring Utrecht, hebben op 2 maart beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. 

De Kerngroep stelt dat er geen enkel voordeel is voor het verkeer en dat het slechts leidt tot verdergaande aantasting van het Utrechtse woon- en leefklimaat en het landgoed Amelisweerd. Het Tracébesluit is juridisch slechts aanvaardbaar als nut en noodzaak van deze 1,2 miljard euro kostende ingreep onweerlegbaar is bewezen.

“Beroepschrift tegen tracébesluit verbreding A12/A27 ingediend bij Raad van State” verder lezen

Bea Groen, onze gewaardeerde collega en Amelisweerd liefhebber, is overleden…

Eind januari is onverwacht overleden, onze gewaardeerde collega Bea Groen. Zij was een vaste strijder voor bescherming en behoud van de waardevolle Utrechtse landgoederen.

Nog geen maand geleden organiseerde zij een succesvolle actie in het door haar geliefde Markiezenbos van Amelisweerd, om de gevolgen van de verbreding van de A27 inzichtelijk te maken.

Ze volgde de ontwikkelingen op Amelisweerd en Rhijnauwen nauwgezet en schreef daar regelmatig over op de website en Facebookpagina van de Vrienden. Dat ging vaak over serieuze zaken als boomkap en beheerplannen, maar het konden ook kleine observaties zijn: de eerste bloeiende sneeuwklokjes, een bijzondere paddenstoel of Amelisweerd gedompeld in winterse rijp. 

Ze heeft door de jaren heen diverse rondleidingen verzorgd en lezingen gegeven. Waar wij als Vrienden van Amelisweerd bezig waren met de natuur en cultuur van de landgoederen, en de bescherming tegen alle bedreigingen, zorgde zij voor verdieping door de historie van de landgoederen te tonen. Tijdens haar excursies en lezingen, gaf zij de bewoners van Amelisweerd en Rhijnauwen door de eeuwen heen een gezicht. 

Bea Groen tijdens haar boekpresentatie in 2015

Vanuit Bea’s expertise over ecologie en geschiedenis van de Utrechtse landgoederen, schreef zij in eigen beheer het boek ‘Amelisweerd & Rhijnauwen | Wandelen en verkennen van heden en verleden’ (Bea Groen, 2015). Het boek kreeg een nominatie voor de Ithaka-prijs, een waardering voor publicaties over landgoederen en cultuurgroen erfgoed. Zij was daar bijzonder trots op. In het boek wist Bea de bijzondere natuur van de landgoederen en haar bewoners op een mooie en unieke manier te verbinden. Zij heeft daarmee een waardevolle bijdrage geleverd aan het behoud van de Utrechtse landgoederen. 

Maandag 6 februari is Bea gecremeerd. Het afscheid was een eerbetoon waarin alle facetten van haar bestaan en van haar passie, kennis en toewijding op veel gebieden bijeen kwamen. Wij zullen die passie, kennis en toewijding blijven herinneren en haar waardevolle inbreng missen. 

Vrienden van Amelisweerd, 6 februari 2017

Foto’s: (boven) Bea op de Dag van Amelisweerd 2014, die zij mede organiseerde en (onder) tijdens de presentatie van haar boek ‘Amelisweerd & Rhijnauwen’ op 28 november 2015. 

Bewoners tonen effecten van verbrede A27 op Markiezenbos Amelisweerd

Zondagmiddag 8 januari 2017 hebben bewoners linten gespannen in het Markiezenbos van Amelisweerd, om de enorme impact van de verbreding van de A27 te laten zien.

De linten hangen op 25 meter aan beiden kanten van de A27, de ruimte waarbinnen bomen gekapt of aangetast worden. Mogelijk sneuvelen er (op termijn) ook bomen buiten deze zone.

Grote impact op het bos

John Buitink (Kerngroep Ring Utrecht) en Bea Groen (Vrienden van Amelisweerd) gaven belangstellenden een rondleiding door het Markiezenbos om een en ander uit te leggen. Zij lieten de oude bomen in dit bosgedeelte zien, lichtten de effecten toe op bijvoorbeeld de grondwaterstand en gingen in op het zgn. ‘dak op de bak’. Dit is een betonnen plaat van 249 meter lang, die over de verbrede A27 komt te liggen.

De plaat, die een paar meter hoger komt te liggen dan het bos, zal geen bomen kunnen dragen, en is dus op geen enkele manier een compensatie voor boomkap. Ook moet er nog een helling worden ontworpen om het hoogteverschil te kunnen overbruggen.

In zijn inleiding gaf John Buitink aan dat verbreding tégen een rechterlijke uitspraak uit de jaren 80 indruist. Daarin is namelijk vastgelegd dat de A27 niet breder mag zijn dan de huidige betonnen bak. In de video zie je een impressie van de middag en de rondleiding, die begon met een kranslegging in het Markiezenbos: Voor meer dan 700 bomen, laat ze niet vallen!

Zondagmiddag 8 januari: kom kijken naar de effecten van verbreding A27

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) brengt zondagmiddag 8 januari de boomkap in het Markiezenbos van Amelisweerd in beeld.

– Zondag 8 januari van 13.00 tot 16.00 uur

– Locatie: Amelisweerd bij het Koningsweg viaduct naast de A27 (bij kruispunt Koningsweg-Mereveldseweg het bos in bij de fietsenrekken)

Hoeveel is twee keer 25 meter bos?

Donderdag 19 januari a.s. publiceert minister Schultz van Haegen (VVD) het Tracébesluit Ring Utrecht. Dat betekent een verbreding van de A27 tot 14/15 rijstroken en opnieuw grootschalige kap in Amelisweerd. Om iedereen te laten zien wat de plannen inhouden, visualiseert de KRU komende zondag, 8 januari, de voorgenomen vernietiging van het bos. Vanaf 13:00 uur is voor iedereen te zien wat de kap en aantasting van 25 meter bos aan weerszijden van de huidige weg betekent.

Zondagmiddag vanaf 13.00u in het Markiezenbos

Kom komende zondag kijken bij de Koningsweg en zie hoe langs de A27 minstens 600 bomen moeten verdwijnen voor de verbreding. Aanwezige vrijwilligers geven tussen 13.00 en 16.00 uur ‘s middags meer informatie over de plannen. Zie ook de website van de KRU, en deel het Facebook evenement met je vrienden/buren/kennissen