De Vrienden van Amelisweerd hebben hulp nodig!

Een bomvolle zaal in Lunetten, maandagavond de 11de januari: 240 mensen, fantastisch! Grote actiebereidheid om deel te nemen aan de Dekselse Optochten a.s. Zaterdag vanaf 13 uur in Lunetten, Overvecht, Voordorp en Rijnsweerd.

We zijn er nog niet en hebben menskracht nodig! Wie kan bijdragen vanuit de volgende gebieden:

  • secretarieel?
  • netwerken en lobbyen: zorgen voor podia voor “De Kracht van Utrecht”?
  • schrijven van lesbrieven over Schone Lucht, Geluidshinder en het belang van Stilte, “De Kracht van Utrecht” , over de landgoederen?
  • stands bemannen, aan (voorbereiding van) acties mee doen, zoals met de DEKSELSE OPTOCHTEN?
  • website actueel houden (kennis van Joomla is een pré)?
  • verkeerskundige / fiscalist / jurist / advocaat / ingenieur / planoloog …
  • en niet te vergeten, zorgen voor sponsoring en donateurs (we hebben 0 euro subsidie)
  • etc.?

Stuur uw reactie naar info@vriendenvanamelisweerd.nl

Of bel Jan Korff de Gidts: 06 3363 0344