A27 door landgoed Nieuw-Amelisweerd, door Cor van Angelen

Extra bomenkap door ‘cadeau’ Dak op de Bak

Donderdag 25 juni behandelt de commissie Stad en Ruimte van de Utrechtse gemeenteraad het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Maarschalkerweerd zou je kunnen zien als het voorportaal van Amelisweerd. Het is dus heel belangrijk dat het karakter van het gebied als groene bufferzone wordt behouden en versterkt!

Het Ontwikkelperspectief heeft allerlei mooie voornemens op dat gebied. Maar dwars op die mooie beloften staat het onzalige idee om de verbreding van Rijksweg 27 als een soort vaststaand feit op te nemen in de plankaart. Terwijl die verbreding vorig jaar door de Raad van State naar de prullenbak is verwezen!

Ook in de plannen opgenomen is het ‘Dak op de Bak’ dat het Rijk als doekje voor het bloeden heeft aangeboden.  Naar onze mening een vergiftigd cadeautje omdat voor de aanlanding van het ‘Dak’ ook weer veel bomen moeten sneuvelen! Ook zal de hele invulling van het idee leiden tot een verdere verparking van wat nu nog een oud en waardevol natuurbos is.

Vorig jaar al hebben wij als Vrienden van Amelisweerd een reactie op de plannen gegeven. Kort geleden zonden wij aanvullend een mail aan de gemeenteraad.

Als de Utrechtse gemeenteraad echt iets om Amelisweerd geeft, haalt zij de verbrede Rijksweg en het ‘Dak op de Bak’ uit de Ontwikkelvisie!