Nieuwe weg bedreigt Amelisweerd (5-12-2008)

De voorpagina van Trouw vandaag:

Nieuwe weg bedreigt Amelisweerd.

Het leidde tot een golf van telefoontjes en mails van journalisten!
Vanmiddag opnamen gemaakt bij Rhijnauwen; het komt vanavond bij RTL Nieuws op TV om 19.30 uur en doorlopend bij RTV Utrecht.
Rijkswaterstaat was ook in de buurt aanwezig, en komen ook bij RTL en op RTV. Toen ik terugfietste werden de beide vrouwelijke projectleiders net geinterviewd bij de bak van de A27.
Verder ben ik al even op de KRO-radio geweest (voorafgegaan door een historisch fragment met Theo Jacobs die de menigte toespreekt), en Vroege Vogels zal er zondag ook even kort aandacht aan besteden; zo ook waarschijnlijk de TROS zaterdagochtend op de radio.
Het gaat allemaal om de inhoud van de ‘Startnotitie Ring Utrecht‘.(pdf)
Ik heb al eerder een conceptversie van de Startnotitie rondgemaild, en het staat er nu echt:
Als een van de opties voor de algehele capaciteitsvergroting van de Ring Utrecht wordt genoemd: een weg parallel aan de A12 pakweg 1 km zuidelijk daar van, door Rijnenburg, langs Nieuwegein, rakelings onder Fort Vechten en dan afbuigend naar het Noorden tussen Rhijnauwen en Bunnik, rakelings langs Fort Rhijnauwen (!) en aansluitend op de A28 bij De Uithof.
Dit onder de noemer “spreiden” (variant 4.5.4), zie pag.44 met als redenering onder meer om het leven van de bewoners van Lunetten een beetje aangenamer te maken……
Het is een variant die niet alleen door ons met ongeloof is aangestaard, maar we zitten nu wel in een race met andere hele vervelende varianten, zoals die snelweg dwars door Leidsche Rijn.
Daarnaast wordt de bak bij Amelisweerd als groot obstakel gezien, maar misschien moet die -in weer andere varianten- dan ook maar onder handen. Ook wordt geopperd om de Waterlinieweg maar zwaarder te belasten, als alternatief voor verbreding van de A27.
Ik denk dat de essentie van ons verhaal is:
– Geen aanslag op Rhijnauwen. Het gaat hier om een Nationaal Landschap (Hollandse Waterlinie), een absolute parel in de Ecologische Hoofdstructuur, een Rijksmonument, en het ultieme weekenduitje voor talloze Utrechters (en Bunnikers!) – wie verzint dit?
– Maar daarnaast: de Startnotitie mag niet uitlopen in een afvalrace tussen bewoners van Leidsche Rijn, Overvecht, Lunetten, en de natuurminaars van Amelisweerd en Rhijnauwen met als inzet de beste tegenlobby.
Het uitgangspunt van de Startnotitie moet ter discussie staan: het uitgangspunt dat doorstroming voor het autoverkeer belangrijker is dan waarden van natuur, landschap, milieu en gezondheid.
Hierover willen wij dus ook coalities sluiten voor een werkelijk integrale aanpak met veel meer geld voor OV en fiets in de regio.
In de pakketstudies wordt voorgesteld om 90% van het te besteden bedrag van 3,1 miljard uit te geven voor meer asfalt! Dat is werkelijk te grijs.
Een specifiek aangrijpingspunt in ons verhaal: het rail-alternatief voor de A27, de spoorlijn Almere-Utrecht-Breda AUB!
En wat de A27 betreft: een dak op die bak!
Wat betreft het verdere proces: zie ook http://www.ikgaverder.nl/verder/nieuws-verder.html?newsid=90
Zoals jullie zien is er op woe. 10 december een informatieavond over de Startnotitie Ring in Nieuwegein, op di. 16 december in het Vechthuis in Utrecht.
Het zou handig zijn als er al mensen naar Nieuwegein gaan, 16 december moeten we maar flink aanwezig zijn in het Vechthuis, met spandoeken, pamfletten en al – denk ik zo.
Ik maak daar nog een mailtje over.
De inspraaktermijn sluit op 16 januari. De Utrechtse gemeenteraad pleit voor verlenging van die termijn tot 30 januari.
Reactie GroenLinks Utrecht: http://utrecht.groenlinks.nl/node/14008
De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft een uitstekende brief gestuurd en belegt op 18 december een bijeenkomst over de Pakketstudies. Ik stuur hun mailtje nog apart door.
En zie verder ook p.53 van de Startnotitie…..
Dit is het even,
Groet,
Jos Kloppenborg
Vrienden van Amelisweerd