Museum Oud Amelisweerd

Tweede Inspiratiebijeenkomst op 3 oktober: Van Dromen naar Doen

Zaterdagmiddag 3 oktober 2020: VAN DROMEN NAAR DOEN

Locatie: Zolder Museum Oud Amelisweerd, Koningslaan 9, Bunnik

Deze middag is een vervolg op onze Inspiratiebijeenkomst van november 2019. We willen vooral onderzoeken welke projecten die voortvloeien uit onze visie samen met anderen kunnen oppakken.

PROGRAMMA:

14.00 – 14.10 uur: Doel van de middag. Vorig jaar november hebben we gezamenlijk, ‘aan de hand van dromen’ als Vrienden van Amelisweerd een visie voor de landgoederen opgesteld. Deze middag onderzoeken we hoe we deze visie samen kunnen realiseren.

14.10 – 14.30 uur: Korte toelichting over vier projecten:

  • Bosuitbreiding: Welke stappen kunnen we ondernemen? Bij welke initiatieven kunnen we aanhaken? Door: Wine te Meerman
  • Groen en beheer: Wat kan er buiten het gangbare (bos)beheer door vrijwilligers gedaan worden? Door: Tieneke de Groot
  • Initiatief voor een informatiecentrum: Hoe en met wie kunnen we een informatiecentrum inrichten over al wat er speelt en leeft in de landgoederen. Door: Liesbeth Paardekooper.
  • Welke ruimtelijke plannen spelen er in de omgeving en hoe kunnen wij die beïnvloeden? Met het accent op de omgevingsvisie USP (De Uithof). Door: Jos Kloppenborg

14.30 – 15.15 uur: Gelijktijdige deelsessies waarin de bovengenoemde thema’s worden besproken.

15.15 – 15.45 uur: Gezamenlijk doornemen van de opbrengst uit de vier groepen.

15.45 – 16.00 uur: Conclusie: wat gaan we op korte en langere termijn doen? Het zou mooi zijn als nieuwe mensen willen aanhaken bij (kortlopende) projecten, zodat we er samen onze schouders onder kunnen zetten.

16.00 uur: Napraten (op 1,5 m. afstand) onder het genot van een hapje en drankje.

Vanwege coronamaatregelen is opgave nodig, namelijk bij:

info@vriendenvanamelisweerd.nl. Na opgave krijg je nader bericht!