Start vleermuisexcursie, uitdelen van batdetectord door Marco Snijder

Vleermuizenlezing en excursie vrijdagavond 23 augustus

Net als voorgaande jaren gaan we tijdens de jaarlijkse Nacht van de Vleermuis op pad in de landgoederen. Vleermuisdeskundige Marco Snijder zal voorafgaand in de Veldkeuken een presentatie houden over gedrag en voorkomen van deze mysterieuze zoogdieren, waarna we met batdetectors op pad gaan in Amelisweerd. We hebben toestemming gekregen van de bosbaas om in het donker op de paden van het landgoed te lopen.

Als echte nachtdieren oriënteren vleermuizen zich in het donker door het maken en weer opvangen van heel hoog geluid. Voor onze menselijke oren zijn deze geluiden vaak onhoorbaar. Met behulp van een zogeheten batdetector worden de vleermuisgeluiden omgezet naar voor ons hoorbare geluiden.

Op de landgoederen zijn tot nu toe negen vleermuissoorten ontdekt. Iedere vleermuissoort maakt een eigen typerend geluid. Hoe klinkt dat eigenlijk? Waar en waarin broeden ze? En hoe ziet de ideale leefomgeving voor een vleermuis eruit? Op dit soort vragen zullen we deze avonden een antwoord krijgen, en uiteraard hopen we dat we diverse vleermuissoorten gaan zien danwel horen.

Locatie en starttijd: De lezing start om 19.30 uur op de zolder van De Veldkeuken (Oud Amelisweerd, Koningslaan 11, Bunnik). De ruimte is open vanaf 19.15 uur. De eindtijd van de excursie zal rond 22.30 uur zijn, afhankelijk van weersomstandigheden en wat we ontdekken.
Het maximum aantal deelnemers is 12. De lezing is ook geschikt voor kinderen vanaf ca 12 jaar.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 20 augustus via info@vriendenvanamelisweerd.nl. We verzoeken iedereen een bedrag van € 7.– over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 056 570 Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht onder vermelding van de excursiedatum. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en komt daarnaast ten goede aan onze activiteiten voor het behoud en ontwikkeling van de (natuur)waarden op de landgoederen. Aansluitend graag een mailtje naar info@vriendenvanamelisweerd.nl met vermelding met hoeveel personen je komt. 

Vleermuiskast in Amelisweerd
Vleermuiskast in Nieuw Amelisweerd