Zaterdagmiddag 4 juli: Inspiratie-excursie

De Inspiratie-excursie op zaterdagmiddag 4 juli door Amelisweerd is voor iedereen die al wandelend en genietend wil meedenken over de toekomst van de landgoederen. Onder begeleiding van het bestuur van de Vrienden van Amelisweerd passeren we plekken met een hoge natuurwaarde. We gaan in groepen van maximaal tien personen.

Wat zien we als we om ons heen kijken? En wat maakt een bepaalde locatie zo bijzonder voor paddenstoelen, insecten of vogels?! Wat vinden jullie als bezoekers de top-locaties op het landgoed? Ook andere onderwerpen kunnen al lopend aan bod komen, zoals natuurinclusieve landbouw, bosuitbreiding, stiltegebieden en ecologische verbindingen.

Zoals gezegd willen we de komende periode de vergezichten uit de visie vertalen naar praktische plannen voor de korte en langere termijn. Alle ideeën en inbreng daarvoor zijn welkom en kunnen we weer als input gebruiken voor de inspiratiebijeenkomst Van dromen naar doen in oktober. We kijken er naar uit jullie op 4 juli te verwelkomen en samen door de prachtige natuur te wandelen.

Graag opgeven bij: info@vriendenvanamelisweerd.nl.

Na aanmelding ontvangen jullie nadere informatie over de aanvangstijd, vertreklocatie en de coronavoorzorgsmaatregelen.