Spandoek bij de bak: Zuurstof en natuur

Het Rijk stopt voorlopig met nieuwe aanleg van Rijkswegen

Eind maart kwam Minister Harbers met opvallend nieuws. Het Rijk gaat voorlopig geen nieuwe wegen meer aanleggen of verbreden. Alleen projecten die al zijn aanbesteed kunnen doorgaan. Het is de bedoeling dat al het geld dat voor aanleg of verbreding is gereserveerd de komende twee à drie jaar gebruikt wordt voor achterstallig onderhoud van wegen en bruggen. Er is namelijk geen stikstofruimte meer voor nieuwe wegenaanleg. Dit geldt dus ook voor de verbreding van de A27/A12, ofwel de Ring Utrecht.

Afkapgrens 25 km

Goed nieuws dus. Maar afgelopen 5 april heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de verbinding tussen de A12 en A15 bij Zevenaar. De Raad van State heeft geoordeeld dat de ‘afkapgrens van 25 km’ een geaccepteerde methode is. Deze rekenmethode wordt ook door Rijkswaterstaat gebruikt bij de Ring Utrecht. De stikstofneerslag vanuit de snelweg stopt weliswaar niet bij 25 km vanaf de snelweg, maar hoeft niet toegerekend te worden aan de snelweg. Verbazingwekkend, op zijn minst. Andere argumenten tegen de snelwegverbinding bij Zevenaar gaan nog beoordeeld worden.

Afwachten op het regionale alternatief

Verder heeft Minister Harbers de Tweede Kamer laten weten dat hij eerst het regionale alternatief, dat in de maak is, afwacht voor hij een besluit neemt. Ook als de Raad van State al eerder het huidige Tracébesluit mocht goedkeuren!

Lees verder op de site van de Kerngroep Ring Utrecht.