Toekomst Maarschalkerweerd-noord

Direct langs de Kromme Rijn, en alleen door de A27 gescheiden van Amelisweerd, ligt het gebied Maarschalkerweerd-Noord. Mede vanwege de nieuwbouw van de Mytylschool wil de gemeente Utrecht dit gebied nieuw inrichten. Daarbij zijn twee uitgangspunten leidend: meer groen en meer sportvelden. Zoals iedereen kan begrijpen bestaat er spanning tussen die twee doelstellingen. De ‘gebiedspartijen’ Kampong, Mytylschool en Moestuin Maarschalkerweerd hebben als alternatief voor het gemeentelijke plan een eigen variant ontwikkeld. Beide varianten kun je vinden op de site van de gemeente, waarbij kan worden opgemerkt dat in overleg ook weer varianten op deze varianten worden besproken.

De Vrienden van Amelisweerd vinden het heel belangrijk dat kansen moeten worden benut om het karakter van het gebied als groene toegangspoort voor de stad en verlengstuk van Amelisweerd langs de Kromme Rijn te versterken. In een gesprek met de gemeente hebben wij onze visie toegelicht. Onze inbreng is hierbij als bijlage toegevoegd. Wij hebben vooral bezwaar tegen de voorgestelde fietsroute door het gebied die ten koste gaat van het stukje van Amelisweerd dat al is afgesneden door de A27. Daarnaast vraagt een gebiedsinrichting die meer uitnodigt tot wandelen en bewegen een heel andere inrichting dan wat de gemeente voorstelt.

Inmiddels blijkt uit de nieuwe Voorjaarsnota dat het gemeentelijke plan voor het gebied op de helling staat vanwege de bezuinigingen. Dat geeft in elk geval de tijd om tot een mooier plan te komen.

Zie hier voor onze reactie op de plannen van de gemeente.