Poster 5

Oproep: DOE MEE EN STOP DE AANLEG VAN MEER ASFALT

VRIJDAG 25 SEPTEMBER: Tweede Kamer bezoekt Utrecht

DOE MEE met de actie 1 op de 7, voor een gezonder leven!

11.30 uur, vóór het Spoorwegmuseum, einde 13.00 uur.

Komende vrijdag, 25 september, bezoekt de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat Utrecht. De Kamerleden komen hier om te horen wat bewoners- en belangenorganisaties vinden van de Startnotitie Ring Utrecht, de plannen om allerlei snelwegen rond de stad te verbreden en zelfs nieuwe snelwegen aan te leggen. Dat gesprek begint na de lunch om 13.00 uur.

Utrechtse natuur- en milieuorganisaties, van Haarzuilens tot Amelisweerd en van Overvecht tot Veldhuizen, willen vooraf met hun aanwezigheid laten blijken hoezeer deze plannen ons raken. En dat zij met de Vrienden alternatieven als die van het rapport ‘De Kracht van Utrecht’ steunen.

Kom daarom ook om 11.30 (uiterlijk!) naar het Spoorwegmuseum aan de Maliebaan, waar wij de Kamerleden hartelijk willen ontvangen. Daar willen wij met borden laten zien, dat overheid en inwoners uit stad en regio samen moeten zorgen dat deze wegen geen zin hebben en dat alternatieven echt een kans moeten krijgen. We vormen met 17 bewonersorganisaties en milieugroepen een groene ring rond de stad. Op posters kan ieder een keuze komen maken wat zijn of haar alternatief voor autogebruik wordt. Denk en doe mee. Download de poster hier (PDF, 2,3 MByte), en de toelichtende tekst hier (PDF).

Ons alternatief krijgt handen en voeten

In het nieuws hebben vooral de plannen voor een nieuwe weg dwars door Rhijnauwen en door Leidsche Rijn aandacht gekregen; en sinds kort ook een variant dwars door het prachtige gebied bij Haarzuilens. Die variant heet dan niet door maar “langs” Leidsche Rijn… Maar daarnaast zijn ook allerlei wegverbredingen in beeld, zoals van de bak van Amelisweerd, A12/ Galecopperbrug, de Waterlinieweg en de Noordelijke Randweg langs Overvecht.

De NMU en de Vrienden van Amelisweerd hebben dit voorjaar een rapport gemaakt: ‘de Kracht van Utrecht’. Een pleidooi om het anders te doen: automobilisten goede alternatieven te bieden en ervoor te zorgen dat 1 op de 7 automobilisten hun auto laten staan en bijvoorbeeld gebruik maken van OV of fiets. Download en lees het rapport hier.

De Tweede Kamer heeft op 3 juli een motie aanvaard die oproept ‘De Kracht van Utrecht’ als volwaardig alternatief mee te nemen in de verdere planstudies. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat ons alternatief waar maakt wat het belooft en inderdaad (meer dan) 1 op 7 mensen kan verleiden om in de spits hun auto te laten staan.

Het gaat om de toekomst van de stad. Wanneer wij echt een alternatief voor de toename van het autogebruik hebben, hoeft bijvoorbeeld die Spoorlaan helemaal niet worden aangelegd.

Het gaat er om spannen.

Op 27 oktober overlegt de Tweede Kamer met minister Eurlings.

Op 29 oktober neemt de minister met de regiobestuurders een besluit over varianten die de voorkeur verdienen.

Elk teken, dat bewoners een ander Utrecht willen dan ingesloten te worden binnen nog meer asfalt, is nu van belang. We vormen een groene ring!

Laat ons van je komst weten:

Jan Korff de Gidts en Jos Kloppenborg

Vrienden van Amelisweerd

M: 06 3363 0344 (Jan)

E: info@vriendenvanamelisweerd.nl

W: www.vriendenvanamelisweerd.nl