Oproepen en vragen (30 september 2009)

Werklast en Werkplezier!

We zien als Vrienden van Amelisweerd zien komende weken een enorme werklast op ons af komen:

 • het meewerken aan de Filevrije Dag, samen met de ANWB zie www.filevrijedag.nl
 • het administreren van nieuwe abonnees van onze Nieuwsbrief en het zoeken van sponsors
 • gesprekken voeren met stagiaires Communicatie en Marketing van de Hogeschool Utrecht voor onze actie 1 op de 7, gezonder leven!
 • het inspreken bij de Raads-informatie-avond, 6 oktober a.s. over de Begroting 2010 bij de Gemeenteraad van Utrecht
 • het regelen van de bezetting van kraampjes in stad en buurten om bewoners van de stad voor te lichten over de “stand van zaken”…..
 • het bestuderen van de gegevens die voortvloeien uit het doorrekenen van ons rapport “DE KRACHT..” met het VRU en NRM-model
 • contacten onderhouden en uitbreiden met mensen, politici en deskundigen die sympathie hebben voor ons gedachtegoed
 • en meer
Vandaar dat we vandaag starten met de rubriek Oproepen en vragen. Vandaag drie vragen!
 1. Wie kent docenten van de Hogeschool Utrecht (en andere onderwijsinstellingen) die sympathie hebben voor ons gedachtegoed en vanuit de school stagebegeleider willen zijn? We hebben aantrekkelijke stageplekken beschikbaar bij enkele organisaties: Studierichtingen Communicatie, Mobiliteit, Duurzaamheid…..
 2. Wie heeft zin en tijd om een sponsoractie op touw te zetten om onze financiƫle speelruimte te vergroten, vanuit bewonersorganisatie aanvragen te verzorgen voor Leefbaarheidsbudgetten, contacten te leggen met Utrechtse banken (Rabo, Triodos)?
 3. Wie wil onder vormgevers een prijsvraag organiseren voor een nieuw logo van de Vrienden van Amelisweerd & de Stad; de button uit 1980, Amelisweerd niet geasfalteerd, zegt duidelijk waar we op tegen waren en zijn. We zijn eens te meer voor een leefbare stad. We zoeken nu naar een logo waar we de samenhang tussen een duurzame omgeving en de leefbaarheid van stad en landschap tot uitdrukking brengen.
Er zijn nog meer ideeen, die volgen later.
Reageer, laat ons je tip of eigen idee horen,
Jan Korff de Gidts
voorzitter
06 3363 0344
info@vriendenvanamelisweerd.nl