Donderdag 8 oktober 2009: Vrienden doen mee met Filevrijedag ANWB

Motto: 1 op de 7, gezonder leven !

Op donderdag 8 oktober 2009 organiseert de ANWB haar tweede filevrije dag. De ANWB roept samen met de Vrienden van Amelisweerd bedrijven, werknemers en bewoners in Utrecht op om deze dag hun werk- en reispatroon zo aan te passen dat ze geen files rond Utrecht veroorzaken. Dat dit landelijke initiatief zich dit jaar concentreert op de regio Utrecht heeft te maken met de plannen voor de Ring Utrecht, die nogal wat commotie veroorzaken.

Historie 

In december 2008 verscheen de startnotitie Ring Utrecht. Daarin werden vier varianten genoemd, waaronder een snelweg door Amelisweerd/Rhijnauwen en Vleuterweijde. Inmiddels hebben de Vrienden van Amelisweerd en de Natuur en Milieufederatie Utrecht een duurzaam alternatief ontwikkeld, dat is uitgewerkt in het rapport ‘De Kracht van Utrecht’.
Hierin staan goede alternatieven voor autogebruik: een concreet uitgewerkt pleidooi voor het koesteren van de regio, invoering van de kilometerheffing in de spits, en een stevig regionaal openbaar vervoernetwerk; betere fietsverbindingen. Bovendien is aangegeven hoe belangrijk afspraken tussen werkgever en werknemers kunnen zijn om bijvoorbeeld deels thuis te werken, de spits te mijden, of fiets, P&R en OV te benutten.  

Filevrije dag 

Daarom zijn de Vrienden van Amelisweerd met de ANWB gaan samenwerken om deze filevrije dag tot een succes te maken. Tientallen bewonersorganisaties dragen inmiddels – met materiaal van de ANWB – bij aan deze actie! 

Uitgangspunt is het besef dat er geen files hoeven te zijn als 1 op de 7 automobilisten voor een alternatief kiezen: maar dan moet er wel een alternatief zijn via forse investeringen in een regionaal openbaar vervoer- en fietsnetwerk. Die tevens de groei in de mobiliteit kan opvangen. En dat verklaart de gezamenlijke leus van de bewonersorganisaties, die samenwerken met de Vrienden. De bedreigingen op het groen en op de stad hangen nauw met elkaar samen!

Nieuwe berekeningen

De eerste berekeningen laten zien dat ons pakket waar maakt wat het belooft, en dat het pakket van alternatieven inderdaad (meer dan) 1 op 7 mensen kan verleiden om in de spits hun auto te laten staan. 

Utrecht: Draag met ieder bij aan een filevrijedag in Utrecht op 8 oktober a.s. !


Wilt u meer toelichting of informatie over de genoemde berekeningen op dinsdag a.s. , leg dan contact met Jan Korff de Gidts,  voorzitter van de Vrienden, 06 33630344 of info@vriendenvanamelisweerd.nl / www.vriendenvanamelisweerd.nl