Milieueffectrapportage Ring Utrecht: graag helemaal overdoen!

In juli vorig jaar zette de Raad van State een dikke vette streep door het Trac├ębesluit van het Rijk tot verbreding van de Ring Utrecht. Daarmee werd het plan om opnieuw vele honderden bomen in Amelisweerd te kappen naar de prullenbak verwezen. Het besluit werd vernietigd. Reden: meer autoverkeer als gevolg van de verbreding zou leiden tot meer stikstofemissies op Natura 2000 gebieden (in dit geval: de Veluwe).

Leidt de uitspraak van de Raad van State misschien tot bezinning bij het kabinet? Neen. “Milieueffectrapportage Ring Utrecht: graag helemaal overdoen!” verder lezen