Home
Kom naar Het Vogelnest: Fête de la Nature

Fete de la NatureVandaag is het zo ver: Fête de la Nature op natuurspeelplaats Het Vogelnest, bij fort Rhijnauwen. Bunniks wethouder Rob Zakee opent het feest om 13.00 uur.

De hele middag kun je genieten tijdens vele activiteiten, van excursies en rondleidingen tot circus, boomklimmen en wandelen met de wandelcoach.

Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders. Bekijk het programma op Het Vogelnest en het programma bij de buren

Activiteiten tussen 13.00 en 17.00 - voor ieder wat wils

Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer (nu wat minder), maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties. Ook dit jaar kan er naast vele andere activiteiten naar hartenlust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. Er zijn diverse excursies, o.a. met landgoedbeheerder Hermen van de Wardt en veldbioloog Peter Jan Keizer.

Vergeet niet het programma bij onze vele buren. Je kunt mee op vleermuisexcursie op Fort Rhijnauwen, de boerin van boerderij de Zonnewijzer helpen of een rondleiding volgen bij museum Het MOA. 

 
Bewoners en organisaties als Kerngroep Ring Utrecht tegen A2x7 verbreding

Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties werken nauw samen in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27). De organisaties zullen samen bezwaren indienen en anderen stimuleren om dat ook te doen, onder andere rond de informatieavonden van Rijkswaterstaat. Ze richten samen de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU) op.

Vrienden van Amelisweerd, Kracht van Utrecht, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, Werkgroep A27 Voordorp en Laat Lunetten Niet Stikken formaliseren met deze stichting hun lang bestaande intensieve samenwerking. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Milieucentrum Utrecht (MCU) ondersteunen de samenwerking.

Lees alles over de planstudie Ring Utrecht op www.snelwegen-utrecht.nl

Infoavond dinsdag 17 mei in Lunetten

De eerste informatieavond van Rijkswaterstaat is op dinsdag 17 mei in Lunetten (Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150) tussen 16.30 en 20.30 uur. Bij de NMU meer informatie hierover.

Aantasting natuur en leefomgeving is te groot

De Kerngroep Ring Utrecht vindt de plannen voor de verbreding van de snelwegen te ingrijpend op de korte én op de lange termijn. Het begint al met bouwoverlast, hoge uitvoeringsrisico’s en 8 jaar verkeerschaos. Opnieuw wordt Amelisweerd gekapt en andere natuur aangetast. De luchtkwaliteit neemt af en de geluidsoverlast neemt toe. Na de aanleg lopen stad en Uithof dicht met files. In vogelvlucht de argumenten:

 • Hoge bouwtechnische risico’s in de foliebak bij Lunetten; hoge kosten zonder rendement.
 • Het plan lost de files tijdens de spits in stad en regio niet op, maar laat die op sommige plekken juist toenemen. Bovendien: binnen de stad kun je niet verbreden en door de enorme verkeersaanzuigende werking van snelwegverbreding loopt het daar vast.
 • Per saldo neemt de verkeersveiligheid af, volgens het MKBA onderzoek van Decisio. Buiten de Ring neemt het verkeer namelijk toe door de verbreding, met meer files door ongelukken en incidenten als gevolg (met ook weer terugslag op de Ring).
 • Opnieuw wordt bos gekapt in Amelisweerd en rond de Kromme Rijn en het ecosysteem vernield. In totaal worden 13 voetbalvelden aan Ecologische Hoofdstructuur vernield (het totale oppervlakte aan bomen/bos dat verdwijnt is een veelvoud hiervan). De wettelijke natuurcompensatie is nog niet eens rond.
 • Geluidshinder en luchtverontreiniging nemen toe; gezondheidsklachten nemen toe. Er is onvoldoende compensatie voor aantasting van het leefklimaat.
 • Er zal 6 tot 8 jaar bouwoverlast zijn met kans op uitloop; minstens 6-8 jaar verkeerschaos dus ten gevolge van bouwwerkzaamheden.

Lees verder: reacties van betrokkenen
 
Vrienden van Amelisweerd organiseren zondag 8 mei actieve wandeling naar bedreigd bosgedeelte

Ree langs de A27 in het MarkiezenbosZondag 8 mei a.s. vertrekken de Vrienden van Amelisweerd om 14.00 uur voor een actieve wandeling door het bos naar het gebied waar de snelweg A27 verbreed dreigt te worden. De start van de wandeling is bij De Veldkeuken in Oud-Amelisweerd.

Download en deel de flyer

Aanleiding voor deze wandeling is de aankondiging van minister Schultz van Haegen, dat vanaf 10 mei 2016 het Ontwerp Tracébesluit voor de Ring Utrecht ter visie ligt. U zult de stukken op 10 mei kunnen vinden op de website ikgaverder.nl

Grootschalige boomkap voor onzinnige wegverbreding

Het Rijk wil de A27 verbreden tot 2x7 rijstroken. Dit betekent de kap van honderden bomen en een verdere aantasting van Amelisweerd. Tijdens de wandeling wordt ieder bijgepraat over de gevolgen van de verbreding en alle mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden.

Meer informatie is te vinden op deze website en www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

Op 12 mei is er om 19.30 uur een Raadsinformatiebijeenkomst op het stadhuis over de Groene Verbinding (zie agenda). Met Groene Verbinding wordt het voorgestelde “dak op de bak” bedoeld, een aangekleed betonnen doekje voor het bloeden van Amelisweerd. 

Foto: Bij een verbrede A27 zou deze ree hier op asfalt staan (foto: Bea Groen)
Unieke url
 
Fête de la Nature 2016 op Het Vogelnest 22 mei

Zondag 22 mei is het weer zo ver. Andermaal vindt in het Vogelnest, de natuurspeelplek in Rhijnauwen, het Fête de la Nature plaats. Het is een festival voor jong en oud, maar vooral gericht op jonge kinderen en hun ouders.

Groot succes op Het Vogelnest in 2015

Vorig jaar was het Fête de la Nature een enorm succes, mede dankzij het prachtige weer, maar ook dankzij allerlei leuke en spannende attracties. Ook dit jaar kan er naast vele andere activiteiten naar hartelust in bomen worden geklommen, is er kindercircus en zijn er workshops voor heksen en tovenaars in spé. Binnenkort meer over het programma. Zet de datum alvast in je agenda en bekijk nog eens de foto's en filmpjes van vorig jaar (ook handig voor het opdoen van inspiratie voor te organiseren activiteiten). 

Vrijwilligers gezocht! Voorpret en voorbereiding op 20 april

Wat hebben we vorig jaar een mooi evenement neergezet met zijn allen! Dit jaar willen we dat weer doen, dit lukt alleen dankzij de inzet van vrijwillligers. Heb je zin om dit jaar (weer) mee te helpen? Heb je een idee voor excursie of activiteit? Of wil je (weer) meehelpen met op- en of afbouw of een van de vele activiteiten? Dan horen we graag van je. Het lijkt ons leuk om gezamenlijk een aftrap te doen op Het Vogelnest op woensdagavond 20 april, vanaf 20.00 uur bij ons op Het Vogelnest. 

Kan je woensdagavond niet, maar wil je wel bijdragen? Mail ons via  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken en geef aan wat jij zou willen bijdragen of bel met Marcel Clewits (06 181 93 381) of Barbe Messing (06 153 83 810).

Wij hopen jullie te zien of van jullie te horen, zodat we er weer een prachtig Fête van kunnen maken! 

unieke url
 
De N411, Amelisweerd en Vechten verdienen meer!

Kom naar de  inloopavond over de N411 plannen op dinsdag 12 april

De provincie Utrecht is al langere tijd bezig met plannen om de verkeersveiligheid op de provinciale weg Utrecht - Bunnik, de N411, te verbeteren. Op dinsdagavond 12 april presenteert de provincie hun plan op een inloopavond bij restaurant Vroeg van 19.30 - 21.30 uur. De provincie stelt dat de verkeerskundige kant van het plan, dus hoe de onveiligheid wordt opgelost, vastligt en nu alleen nog meegedacht kan worden over het inrichtingsplan (de aankleding).

Buurtschap Amelisweerd - Rhijnauwen en de Vrienden van Amelisweerd vragen zich ernstig af of het huidige plan voor een grootstedelijke kruising tussen Oud-Amelisweerd en Vechten met een zeer rigoureuze bomenkap (bijna alle bomen moeten weg) wel in verhouding staat tot de door de provincie veronderstelde verbetering van de veiligheid.

De Buurtschap en De Vrienden zijn van mening dat het combineren van al het verkeer op de kruising en op de (parallel)wegen naar de kruising, leidt tot nieuwe, zeer onveilige situaties voor juist de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit hebben zij op 14 maart jl. toegelicht in een brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 

Kom meepraten op 12 april in Restaurant Vroeg

De Buurtschap en De Vrienden vinden dat nu ingezet moet worden op eenvoudige maatregelen zoals het verlagen van de snelheid (waardoor ook het landbouwverkeer niet langer op de parallelweg hoeft), het eventueel plaatsen van extra verkeerslichten en een auto-te-gast-straat door Vechten. Daarna kan samen gezocht worden naar veilige, integrale en duurzame oplossingen waarbij het kleinschalige karakter van het landschap en de cultuurhistorische en ecologische waarden van de landgoederen Amelisweerd – Rhijnauwen die toch al zo onder druk staan, versterkt worden. Juist dit gebied vormt de toegangspoort tot de Kromme Rijnstreek en verdient een veilig, zorgvuldig en integraal plan met behoud van de toeristische aantrekkelijkheid.

Wij roepen iedereen op om dinsdag 12 april de plannen te bekijken tussen 19.30  - 21.30 uur Restaurant Vroeg, Achterdijk 1, Bunnik en mee te denken over een betere oplossing.

--

Anneke Visscher - Buurtschap Amelisweerd Rhijnauwen en Jos Kloppenborg - Vrienden van Amelisweerd

Lees ook de brief van Jos Kloppenborg en Anneke Visscher (Buurtschap Amelisweerd - Rhijnauwen) aan de Statencommissie en Gedeputeerde Staten.

Lees de inbreng van Jos Kloppenborg over de N411 tijdens de Statencommissie vergadering van 04 april 2016

Illustratie: de oprijlaan van Vechten naar Oud Amelisweerd op een kaart uit 1808 

Unieke url
 
Roeibaan en andere plannen rond de Utrechtse landgoederen

Mogelijke roeibaan locatie bij De UithofKomt er (g)een roeibaan?

In de pers circuleren af en toe geruchten als zou er aan de zuidkant van De Uithof een 100 meter brede en meer dan twee kilometer lange roeibaan komen. Die zou dan vrijwel het hele weidegebied tussen Amelisweerd, Rhijnauwen en De Uithof met water vullen, plus dat er nog wegen langs moeten worden aangelegd en clubhuizen en botenloodsen gebouwd. 

Iedereen die wel eens langs de Uithof fietst of wandelt, moet het opgevallen zijn dat hier vooral hoogbouw staat. Het Utrecht Science Park doet haar uiterste best om een zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte. De weilanden zijn in gebruik bij de faculteit Diergeneeskunde. Het ongeveer 800 jaar oude slotenpatroon geeft richting aan de smalle wegen die dit ecologisch waardevolle gebied doorkruisen.

Het zou weinig zinvol zijn wanneer dertig hectare bijzondere en dure grond onder water zou worden gezet voor enkele roeiverenigingen, terwijl de Universiteit juist een educatieve en geen recreatieve functie heeft. Ook zou de beheersing van de waterstand in het gebied ernstig worden bemoeilijkt.

De Vrienden van Amelisweerd willen meedenken over hoe Amelisweerd, Rhijnauwen en De Uithof beter op elkaar kunnen worden betrokken, en hoe de omgeving van het Utrecht Science Park in landschappelijk opzicht versterkt kan worden.

Bezorgdheid over gemeentelijke plannen

De Vrienden van Amelisweerd hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de vele plannen die vanuit de gemeentelijke 'projectleiding Amelisweerd' via landschapsarchitecten zijn ontwikkeld. Wij vinden dat de plannen erg focussen op overbodige ingrepen: een nieuw 'pleintje' hier en daar in het bos, nieuwe paden erbij, nieuwe doorkijkjes, brede grasborders langs de lanen, nieuwe 'historische' hekken, nieuwe 'artistieke' bruggen, allemaal elementen waar niemand om heeft gevraagd en waarvan wij nog steeds niet weten wat ze allemaal kosten.

Wij hebben hierover tweemaal een brief gestuurd naar de wethouder en hopen binnenkort een antwoord van Cees Geldof te krijgen. 

Wel zijn wij er gelukkig mee dat hiaten in oude rijen laanbomen zullen worden aangevuld en dat de gemeente zich bewust is van het belang van de landgoederen voor de inwoners van de omringende gebieden. Iedereen houdt van de eeuwenoude sfeer op de landgoederen, de fotogenieke ligging langs de Kromme Rijn, de mengeling van landhuizen, boerderijen, bossen en weilanden met wat horeca erbij. Het is juist deze romantische en natuurlijke sfeer die aantrekkelijk is in dit verder zo verstedelijkte gebied en die bewaard en bewaakt moet blijven.

Koningsweg en A27

Aan de randen van Amelisweerd en Rhijnauwen wordt ook veel gepland. Zo denkt de Provincie Utrecht na over verbeteringen met betrekking tot de N411, de weg tussen Bunnik en Utrecht (Koningsweg). Vooral de ‘afslag’ naar Oud Amelisweerd, in combinatie met bushaltes en parkeerplaatsen, bezorgt iedereen veel hoofdbrekens. Huidige voorstellen laten op de parallelweg een korte menging zien van fietsers, voetgangers en autoverkeer, wat weinig wenselijk is.

De Vrienden van Amelisweerd hebben in overleg met de Buurtschap Amelisweerd enkele alternatieven ontwikkeld en wachten nu op nieuwe voorstellen vanuit de Provincie. 

Rijkswaterstaat is nog steeds bezig de verbreding van de A27 voor te bereiden. Zo zoeken ze naar mogelijkheden voor compensatie voor al het bos dat aan weerszijden van de weg gekapt zou worden. Aangezien het om zeer waardevol bos gaat, zit daar een vermenigvuldigingsfactor op, zodat er zo’n 11 hectare bos zou moeten worden aangelegd. Maar dat valt niet mee in een overvolle regio! Amelisweerd en Rhijnauwen zijn Rijksmonumenten en tussen Fort Rhijnauwen en Fort Vechten loopt een deel van de Waterlinieroute die straks Wereld Cultureel Erfgoed wordt.

Gelukkig weten de Vrienden van Amelisweerd een uitstekende oplossing: de A27 niet verbreden, maar juist zorgen dat de overlast van deze snelweg afneemt voor zowel de inwoners van Utrecht Oost als van de bezoekers van de landgoederen. Onder andere is meer/beter openbaar vervoer hard nodig!  

Tekst: Bea Groen 
unieke url
 
Voorjaarsexcursie op zondag 3 april

Engelse Werk Op zondag 3 april om 11.00 uur ’s morgens vertrekt vanaf het Museum Oud Amelisweerd de traditionele voorjaarsexcursie van de Vrienden van Amelisweerd, geleid door Bea Groen, de schrijfster van ‘Amelisweerd & Rhijnauwen, wandelen en verkennen van heden en verleden’ (2015).

Naast informatie over alles dat groeit en bloeit, geven we een overzicht van alle plannen en projecten op en rond de landgoederen. 

Stinzenplanten volop in bloei

Op Nieuw Amelisweerd staan alweer veel stinzenplanten in bloei. Sneeuwklokjes maken witte parelveldjes in het Achterbos en hier en daar zijn narcissen te zien en een enkel blauw druifje. De Italiaanse aronskelken komen al boven de grond uit met hun grillige bladeren en in het Hoge Bos zijn de kraailook en de daslook weer te zien. 

Waar je in het voorjaar iets minder op rekent, is de enorme activiteit van groot materieel dat zich door het bos perst, over de kleine bruggetjes heen, en dat bezig is met wat de gemeente Utrecht 'groot onderhoud' noemt. Zo zijn de waterwegen in het Engelse Werk nu uitgediept en valt het te hopen dat de vissen deze smalle rivierarmen zullen gaan verkennen. Veel ondergroei is weggehaald. Hopelijk komt er een goed voorjaar met veel zon en regen, zodat bomen en struiken zo snel mogelijk weer voor een groene natuurlijke sfeer in het bos kunnen zorgen.

--

Voor de excursie vragen we een bijdrage van € 3,00 per volwassene. 

Zondag 3 april, start om 11.00 uur bij Museum Oud Amelisweerd.

unieke url
 
Een ernstige aantasting van het karakter van Amelisweerd

Sluipenderwijs wordt de bijzondere waarde van de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen onherstelbaar aangetast. De eigenaar, de gemeente Utrecht, trekt twee en een half miljoen euro uit voor de landgoederen en onlangs heeft de Provincie Utrecht een subsidie voor dit historische natuurgebied gegeven van zeven ton aan de gemeente.

De gemeente Utrecht heeft plannen voor het besteden van al dit geld, maar geeft geen inzicht in de begroting waardoor het onduidelijk blijft hoeveel geld naar welk onderdeel gaat en hoeveel er al besteed is. Tijdens informatieavonden worden door aanwezigen veel opmerkingen en verbeteringen aangedragen ten aanzien van deze plannen. Daarvan lijken een aantal overgenomen, maar de gemeente Utrecht geeft alleen de presentaties op de website weer, zonder heldere verslaglegging...

Voortdurend worden wij door verstrekkende plannen overvallen. Het meest duidelijk bleek dat bij de aanleg van de tuin voor het landhuis/Museum Oud Amelisweerd (MOA) en de plannen voor de koeienbrug bij Rhijnauwen. Die laatste is, ook dankzij de bezwaren vanuit Bunnik en een interventie vanuit de Utrechtse gemeenteraad tegengehouden. Helaas is dit niet gebeurd bij de tuin van Oud Amelisweerd, die nu een platgewalst voorplein is geworden. Prachtig dat er een mooie expositieruimte als MOA is gekomen, maar Amelisweerd is meer dan een voortuin.


Oud Amelisweerd voor en na de veranderingen

Onze zorg ten aanzien van de huidige plannen (zie o.a. de plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos) richt zich vooral op onderstaande 6 punten:

1. De verharding (of half verharding) van zandpaden. De huidige paden zijn juist geliefd en worden opgezocht door wandelaars en hardlopers vanwege de zachte, natuurlijke ondergrond. Om de verharding te realiseren moeten tonnen Duitse hardsteen worden vermalen en aangevoerd.

2. Het veranderen van kronkelpaden die door de eeuwen heen op organische wijze hun bijzondere karakter hebben ontwikkeld; het verplaatsen van de oude houten trap waardoor het heuveltje in het Engelse Werk tweemaal wordt aangetast.

3. Het plaatsen van opvallende stalen designbruggen; deze zijn te zien op de site en in de Nieuwsbrief van de landgoederen.

4. Het dunnen van begroeiing waardoor recreanten elkaar meer gaan zien in het bos dat nu juist beschutting en privacy biedt.

5. Het heuveltje aan de Domlaan wordt verkleind waardoor zeldzame stinzenplanten worden verwijderd.

6. Het gevaar bestaat dat de hier genoemde veranderingen zullen plaatsvinden met inzet van zwaar materieel waardoor kwetsbare bomen en planten zullen worden aangetast.

Het lijkt erop dat eerder de financiële mogelijkheden – de subsidiemachine – leidend zijn in plaats van de natuurlijke en recreatieve belangen. Hiermee gaat langzaam maar zeker de unieke schoonheid van dit prachtige landschap en recreatiegebied dichtbij de stad verloren en wordt het een gewoon modern park in plaats van een cultuurhistorisch en ecologisch waardevol parkbos. In de bijlage (zie pdf) laten we enkele veranderingen zien die dit jaar al zonder werkelijke inspraak zijn doorgevoerd en waarvan het helder is dat zij een aantasting vormen van het landgoed.

Met goede hoop voor het behoud van het eeuwenoude karakter van de landgoederen,

Hilde Backus, Emma van den Dool, Bea Groen, Haro Kits, Liesbeth Paardekooper, Jos Kloppenborg
Vrienden van Amelisweerd Utrecht, 23 december 2015
 

Unieke URL
 
Autofile onder Poortgebouw Rhijnauwen

Een zondag op de landgoederen Rhijnauwen en Amelisweerd. Onder het Poortgebouw aan de Rhijnauwenselaan staat een file. Auto's, wandelaars en fietsers verdringen zich onder het Poortgebouw. Reden voor de file is de parkeerplaats van Theehuis Rhijnauwen, dat achter het Poortgebouw is gelegen, pal naast het pannenkoekenhuis. Het aantal auto's valt trouwens nog wel mee, als je kijkt naar het (veel) grotere aantal wandelaars en fietsers.

Sluit het Poortgebouw voor autoverkeer op drukke dagen

Al vele jaren klagen bezoekers van Rhijnauwen over de drukte, stank en conflictsituaties als gevolg van auto's die onder de poort van Rhijnauwen mogen doorrijden op weg naar deze parkeerplaats. Al in 2008 hebben wij in ons 7e rapport een alternatief geschetst. Naar onze mening is dat nog steeds het onderzoeken waard: op drukke (zon)dagen geen autoverkeer onder de poort, maar opvang daarvóór op een van de parkeerplaatsen van de Rhijnauwenselaan. Zelfs de parkeerplaats bij Fort Vechten ligt (niet voor iedereen natuurlijk) nog op loopafstand - 16 minuten wandelen naar het Poortgebouw volgens Googlemaps). Het is hoe dan ook een wens van vele bezoekers dat het parkeer(zoek)verkeer in drukke weekenden fors vermindert.

Meer over parkeren op de landgoederen lees je hier

 


 
Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd op woensdag 23 september

Over samenwerking met 't Vogelnest, plannen voor Engelse Werk en stand van zaken A27

Markiezenbos van Oud Amelisweerd vanuit de lucht (foto: Cor van Angelen)Woensdag 23 september is er een bijeenkomst van de Vrienden van Amelisweerd in het Utrechts Milieucentrum (Oudegracht 60), van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom, u hoeft zich niet aan te melden. De belangrijkste agendapunten met toelichting:

Samenwerking met het Vogelnest

Het Vogelnest is de prachtig gelegen natuurspeeltuin in Rhijnauwen, vlakbij het Theehuis en het Fort. Een aantal betrokkenen bij het Vogelnest wil de plek meer functies geven in het gebied, als plek en startpunt voor meer activiteiten. Woensdag vertellen zij meer over hun plannen!

De plannen voor herinrichting van het Engels Werk, Slingerbos en Huisbos Rhijnauwen

In juni, nog voor de zomer, werden herinrichtingsplannen voor het Engels Werk, Slingerbos (delen van Oud-Amelisweerd) en het Huisbos van Rhijnauwen toegelicht op een informatieavond. Als Vrienden toonden wij ons bezorgd over belangrijke delen van de plannen, zoals nogal pontificale nieuwe bruggen in het Engels Werk en een meer dan 200 meter lange stalen band langs het Slingerpad. Meer iets voor een stadspark dan een eeuwenoud bosgedeelte. Mede op ons aandringen is er recent een wandeling georganiseerd met de ontwerpers van Bureau Verbeek. Tijdens de wandeling bleek dat het ontwerp gelukkig behoorlijk is bijgesteld. Wel ligt er nog een hele discussie open over de aanpak van het ‘Huisbos’ van Rhijnauwen (het bosgedeelte direct na de poort). Zeker is daar een herstellende aanpak nodig; de vraag is hoe ver je daar in gaat. Ter discussie!

Klankbordgroep opgeheven – hoe nu verder?

En hoe organiseren wij nieuwe betrokkenheid bij Amelisweerd? De klankbordgroep voor het beheerplan, waarin naast het Buurtschap en de Wijkraad Oost ook wij zitting hadden, is opgeheven omdat de leden het overleg niet langer zinvol vonden. Wij vonden dat we, kort gezegd, te veel als excuusorgaan zijn gebruikt. De vraag is nu hoe betrokkenheid met het gebied effectiever te organiseren? En dat geldt ook voor onszelf. Wij voelen een brede sympathie in Utrecht en omgeving, maar wij zouden graag meer mensen actief zien. Ieder is uitgenodigd hier over mee te denken en mee te doen!

Hoe staat het met de A27?

Zolang de PvdA op landelijk niveau zich blijft uitleveren aan de VVD wensen in het regeerakkoord, blijft Rijkswaterstaat en minister Schultz van Haegen uitgaan van 2x7 rijstroken en een verbreding van de bak in Amelisweerd. Ergens volgend jaar start een Tracéwetprocedure. Die duurt zeker nog tot na de volgende Kamerverkiezingen. We geven de laatste stand van zaken weer. Daarbij speciale aandacht aan de zwakke onderbouwing van de noodzaak, en de mogelijkheden voor alternatieven zonder verbreding van de bak. 

Tot woensdag!

--

Datum/tijd: woensdag 23 september van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht.

Jos Kloppenborg & Jan Korff de Gidts | Vrienden van Amelisweerd
Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  
(unieke link naar artikel)
 
Boek Amelisweerd & Rhijnauwen - excursies op zondag 27 september en 4 oktober

Cover van boek "Amelisweerd & Rhijnauwen" door Bea GroenDe intekening is gestart voor het boek 'Amelisweerd & Rhijnauwen, wandelen en verkennen van heden en verleden' door Bea Groen. Het boek komt uit in november. Er zijn nog iets meer dan honderd intekenaars nodig. 

Wandelen en verkennen van heden en verleden

Ter promotie van het boek geeft Bea Groen op zondag 27 september en zondag 4 oktober een excursie over de Utrechtse landgoederen. Het vertrek is om 11.00 uur vanaf Museum Oud Amelisweerd. In het museum zijn flyers te verkrijgen met informatie.

Voor deelname aan de excursie is reservering noodzakelijk. Kosten bedragen 5 euro p.p. vanaf 12 jaar (daarvoor krijg je bij directe intekening 5 euro korting op het boek). Intekenen voor het boek en opgeven voor de excursie kan via het contactformulier op de website beagroenamelisweerd.jouwweb.nl

Maak kennis met de bijzondere bewoners, verwoesters en bouwers van de Utrechtse landgoederen

In het najaar van 2015 komt het uit, het zo lang verwachte gidsboek 'Amelisweerd en Rhijnauwen, wandelen en verkennen in heden en verleden'. Deze stevige pocket neemt de lezer en de wandelaar mee langs uitzonderlijke flora en naar een verleden met bijzondere bewoners en bezoekers. Maak kennis met de verwoester en met de bouwers van de landgoederen, ontdek verborgen mysteries en geniet van het zeldzame karakter van het meest besproken landgoed van Nederland: Amelisweerd. Wie deze gids leest, weet waarom Amelisweerd beschermd moet blijven. Zowel Nieuw als Oud Amelisweerd als Rhijnauwen! 

Check voor alle info beagroenamelisweerd.jouwweb.nl 

(unieke link naar artikel)
 
Infoavond landgoederen donderdag 25 juni

Donderdag 25 juni organiseert de gemeente Utrecht een informatieavond over de ontwikkelingen op de landgoederen. Tijdens deze informatieavond staan met name de plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos, Tuin Rhijnauwen en Huisbos centraal. Naast deze onderwerpen komen de nieuwe fietsenstallingen, de tuin van Oud Amelisweerd en het Kavelpad kort aan de orde.

De gemeente wil tijdens deze avond veel ruimte bieden voor gesprek en toelichting naar aanleiding van vragen. Om dat goed te kunnen doen is het raadzaam om een en ander voor te bereiden. Kijk op de landgoederen-projectpagina voor een beschrijving van alle lopende projecten. U kunt nu alvast de presentaties van de gemeente bekijken over Engelse Werk & Slingerbos en Huisbos & Tuin Rhijnauwen

Eerdere reactie van de Vrienden op deze plannen

De ontwerpen voor Engelse Werk & Slingerbos en Huisbos & Tuin Rhijnauwen zijn al enige tijd bekend. Eind vorig jaar hebben wij al uitgebreid gereageerd op deze plannen. Lees onze reactie hier terug. De kern uit deze reactie gaat over transparantie op de landgoederen versus beslotenheid: "De belangrijkste attracties van Amelisweerd zijn de beslotenheid binnen de verschillende onderdelen, de ervaring van aanwezig zijn in de natuur, de mogelijkheid om de kringloop van de natuur te volgen van nabij. [...] Er is wat ons betreft een gevaar dat een ontwerp dat sterk gericht is op transparantie zich niet verhoudt tot de thans aanwezige en zeer positief ervaren beslotenheid zoals wij die nu op de landgoederen aantreffen."

Het probleem zit hem voor de Vrienden van Amelisweerd niet zozeer in de doelen van beide plannen, maar wel in de uitwerking. Daarin zien wij te weinig terug van de aanbevelingen, ook niet die van de Klankbordgroep. Het doel om de landschapsstijl te behouden en op cultuurhistorisch belangrijke plekken te versterken, is niet te vinden in de rapporten van Verbeek. 

Ons aanbod is om samen een goed plan te maken, de gemeente samen met de Vrienden, deskundigen, gebruikers en natuurverenigingen. Drie invalshoeken zijn daarbij van belang: Cultuurhistorische waarde, belevingswaarde (Wat is interessant? Het hoeft geen Efteling te worden) en ecologische waarde (Welke bijzonder beplanting hebben we nu? Welke is in de loop der eeuwen verdwenen?). 

Vragen?

U kunt uw vragen ook voorafgaand aan de informatieavond per e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken sturen, onder vermelding van Engelse werk en Slingerbos of Tuin Rhijnauwen en Huisbos. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen met vragen en/of opmerkingen. We zien u graag op de 25e. Kom ons steunen in ons pleidooi om het unieke karakter van de landgoederen te behouden.

---

Datum en tijd: donderdagavond 25 juni vanaf 19.30 uur
Locatie: Veldkeuken Amelisweerd, Koningslaan 11a te Bunnik

Klik voor een unieke url
 
Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd op 18 juni

Kom meepraten - donderdag 18 juni om 20.00 uur in Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60)

Knooppunt Rijnsweerd

Donderdag 18 juni organiseren wij een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij Amelisweerd en Rhijnauwen. We willen iedereen bijpraten over de plannen met de A27, maar ook over ontwikkelingen in en rond de landgoederen, zoals het beheer en de landbouw. En we horen graag wat iedereen zelf belangrijk vindt en zou willen doen.

Veel mensen in Utrecht en Bunnik genieten van de landgoederen. De Vrienden van Amelisweerd komen al sinds de jaren 70 actief op voor behoud van het gebied. Er is een vrij kleine actieve kern. Wij zouden graag meer mensen actief zien worden. Als je mee wilt doen, kom dan naar deze avond in Milieucentrum Utrecht!

Agenda van de avond 

1. Voorstelrondje 

2. Plannen met de A27 : Hoe staat het er voor en wat kunnen wij doen? 

Het Rijk wil nog altijd de Ring Utrecht en de bak bij Amelisweerd verbreden. Wij willen daar net als de gemeente Utrecht een stokje voor steken. Pas volgend jaar begint de eigenlijke procedure. Lees voor meer informatie het artikel Besluitvorming Ring Utrecht nog geen gelopen koers op de Kracht van Utrecht website. 

3. Ontwikkelingen op de landgoederen zelf 

 • Uitvoering beheerplan: Wat betekent dat voor het Engelse Werk en Rhijnauwen? Op 25 juni organiseert de gemeente daar een informatieavond over in de beheerpost; zie ook de actuele Nieuwsbrief Landgoederen van de gemeente (NB: daar staat 17 juni vermeld; de bijeenkomst is echter verplaatst naar de 25e). 
 • Nieuwe plannen: Als Vrienden van Amelisweerd vinden wij de hernieuwde aandacht voor het beheer goed, maar het leidt soms tot dure en onnodige plannen en ingrepen. Wat vinden wij van alle nieuwe voorstellen?
 • Landbouw op Amelisweerd: Hoe staat het met de koeienbrug? En welke landbouw past op de landgoederen? Zie ons artikel over Koeienbrug en Toekomstvisie en andere artikelen op onze website.
 • Druk op de landgoederen: Steeds meer activiteiten trekken steeds meer mensen. Er is al langer een parkeerprobleem. Wat is ieders beleving en wat kunnen wij er aan doen?
 • Informatiecentrum en activiteiten: Het Informatiecentrum is pas geopend (naast de Veldkeuken) en draait onder regie van het MOA (Museum Oud Amelisweerd). Wat kunnen wij toevoegen?
 • Participatie: Hoe willen en kunnen mensen het best bij ontwikkelingen worden betrokkken?

4. Wat pakken we op uit deze onderwerpen?

5. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Meer weten?

Kijk verder op onze website voor diverse onderwerpen. 

Ben je verhinderd, maar wil je wel actief worden? Laat het ons weten via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken .

Wil je specifiek weten hoe het staat met de plannen en alternatieven voor de Ring Utrecht? Kijk dan op de Kracht van Utrecht website. 

---

Donderdag 18 juni om 20.00 uur
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht
Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.
 
Feest met ons mee op zondag 24 mei: Fête de la Nature Amelisweerd

Fete de la Nature Amelisweerd logo

Op 1e Pinksterdag opent Het Vogelnest op landgoed Rhijnauwen haar hekken voor jong en oud. Kom kijken en laat je inspireren door de natuur! 

De Dag van Amelisweerd 2015 - Fête de la Nature Amelisweerd vindt plaats op en rond kinderspeelplek Het Vogelnest in Rhijnauwen. Er is veel leuks te doen voor kids én volwassenen, van mysterieus koken, nestkastjes bouwen en oefenen voor het circus tot boeiende natuurexcursies, wildplukken (voor échte grazers) en stappen met een wandelcoach.

Check het hele programma op onze evenementenwebsite: 

FetedelaNatureAmelisweerd.wordpress.com

Wil je ons helpen deze dag te organiseren?

Het programma biedt veel voor kinderen maar zeker ook voor volwassenen. Om dit mogelijk te maken kunnen we wel wat extra handen gebruiken tussen 10.00 en 18.00 uur. Uiteraard zal er ruimte zijn om zelf van dit feest te genieten! Dus kom, individueel, samen of met je hele gezin.

Het is fijn wanneer we een indicatie hebben van het aantal te verwachten helpers. Daarom vragen we jullie om aan te geven of je komt helpen met de voorbereiding (vanaf 10.00 uur), tijdens een deel van het programma (tussen 13.00 en 17.00 uur) en/of met zorgen dat alles er weer uitziet zoals het was (vanaf 17.00 uur).

We hebben bijvoorbeeld mensen nodig die het leuk vinden om kinderen te helpen knutselen, de boomklimmers te zekeren via een touw, de dingen klaar te zetten, versieren, koffie en thee verzorgen, etcetera.

Interesse? We horen graag van je. Stuur ons een e-mail


 
Geen draagvlak voor koeienbrug in Utrechtse raadscommissie

Locatie van de koeienbrug aan de Kromme Rijn in Rhijnauwen

De plannen voor een massieve koeienbrug over de Kromme Rijn vlakbij het theehuis Rhijnauwen zijn ingetrokken. Donderdag 16 april kreeg het plan in de Utrechtse raadcommissie Stad en Ruimte geen enkele steun. Wethouder Geldof kondigde aan nu naar een alternatieve oplossing te zoeken.

De plannen voor de koeienbrug over veroorzaakten de afgelopen maanden heel wat opschudding. Het zou een forse brug moeten worden die een gewicht van 40 ton zou moeten kunnen dragen, ook omdat de boer er met zijn trekker gebruik van zou willen maken. Ook zou de brug nogal nadrukkelijk afsteken in het landschap, omdat de wandelaar op het jaagpad er onder door zouden moeten kunnen lopen. Boer van Dijk vond dat de brug nodig was omdat hij zijn koeien zoveel mogelijk buiten wilde laten lopen aan de overkant van de nieuwe stal, en ze toch ook in de stal machinaal wil laten melken. Zonder de omwonenden, de klankbordgroep of de Vrienden er tijdig bij te betrekken wilde de gemeente daar medewerking aan verlenen en de aanleg van de brug met €300.000 subsidiëren. Pas in tweede instantie werd er in december vorig jaar alsnog een nuttige informatieavond belegd. Inmiddels werd ook duidelijk dat de gemeente Bunnik bij monde van wethouder Zakee flinke landschappelijke bezwaren had.

Openbare discussie over de landgoederen als basis voor besluiten

Op initiatief van GroenLinks raadslid Brechtje Paardekooper stelden een aantal partijen uit de Utrechtse gemeenteraad schriftelijke vragen aan het Utrechtse College, waarin naast nut en noodzaak van de brug ook het subsidiebedrag werd aangekaart, en de wijze waarop dit kon worden terugverdiend. Gezien het verloop van de raadscommissie kan de conclusie worden getrokken, dat het college de gemeenteraad noch van de noodzaak van de brug noch van de noodzaak van het subsidiebedrag heeft weten te overtuigen.

De Vrienden van Amelisweerd vinden het belangrijk, dat ook landbouw een functie en plek op de landgoederen heeft, en vinden het mooi dat een boer zijn koeien zoveel mogelijk in de wei wil laten lopen. Wij vinden het echter niet goed dat allerlei belangrijke besluiten op het gebied van bedrijfsuitoefening – zoals de eerdere bouw van de stal – geen deel blijken uit te maken van een openbare discussie over de toekomst van de landgoederen. In de Toekomstvisie lezen wij dat landbouw “passend moet zijn in het karakter van de landgoederen”. Een debat over wat dit in de praktijk betekent is erg noodzakelijk.

Lees ook: 

Nieuwsbode Bunnik: Utrecht zoekt naar alternatieven koeienbrug Rhijnauwen

Koeienbrug over de Kromme Rijn: Kan dat zomaar?

Vrienden, Buurtschap en Klankbordgroep pleiten voor actualisatie Toekomstvisie 


 
Koeienbrug over de Kromme Rijn: Kan dat zomaar?

Koeienbrug ontwerpAmelisweerd en Rhijnauwen zijn de Utrechtse natuurparels bij uitstek. Eeuwenlang heeft de natuur  zich binnen het landschap van de Kromme Rijn kunnen ontwikkelen. De landgoederen, grotendeels  liggend in de gemeente Bunnik en door de gemeente Utrecht aangekocht in de loop van de vorige eeuw, zijn in hun aanleg en verschijning ook van een bijzondere cultuurhistorische waarde.

En wat is prettiger dan op een mooie lentedag een pannenkoek te eten bij het theehuis en uit te kijken over de Kromme Rijn? Vanaf het terras van het theehuis kijk je dan uit op koeien onder een grote oude beuk midden in de wei. Want ook dat hoort bij de landgoederen. 

Maar dat uitzicht over de Kromme Rijn zou drastisch kunnen veranderen. Een fikse betonnen brug, die zo’n 40 ton moet kunnen dragen, zal verrijzen in het landschap, althans volgens een plan van de gemeente. Alom de ‘koeienbrug’ genoemd in Bunnik en in Utrecht, waar gemeenteraadsleden schriftelijke vragen hebben gesteld over nut, noodzaak en uitvoering. Want het is niet alleen een koeienbrug maar ook een brug, waar zwaar landbouwverkeer over moet kunnen rijden.

Update 16 april: 

Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2015 blijkt een meerderheid van Utrechtse raadsleden tegen de voorgestelde koeienburg over de Kromme Rijn te zijn (lees: Geen draagvlak voor koeienbrug in Utrechtse raad). Er zijn veel twijfels over nut en noodzaak en over hoe het überhaupt zou passen in een gebied als Amelisweerd. Wethouder Geldof gaat nu op zoek naar alternatieven voor de koeienbrug. Juridische verplichtingen zijn er niet en zijn dus geen probleem. Het alternatief zou volgens de wethouder moeten bijdragen aan duurzaamheid op de landgoederen, ook qua bedrijfsvoering. Het is nu wachten op een nieuw voorstel.

De landbouw is enorm  veranderd

Wie het nieuws volgt zal het niet zijn ontgaan: Deze week zijn de melkquota in Europa afgeschaft. Dat klinkt als een abstracte beleidsbeslissing ergens ver weg, maar het wordt heel concreet in Rhijnauwen. De boer, die jarenlang vooral slachtvee had, gaat nu geheel over op melkvee. Ook zijn er nu flink wat koeien bij gekomen. Vorig jaar heeft hij een moderne nieuwe stal in gebruik genomen. Koeien hebben nu een minder strak melkschema. Die stal staat echter aan een andere kant van de Kromme Rijn dan de wei. Dus moeten de koeien omlopen om via een van de huidige bruggen de stal te bereiken. De boer kwam al snel met een voorstel: een brug over de Kromme Rijn die de afstand voor de koeien bekort. De gemeente Utrecht, eigenaar van het gebied, wil daarmee akkoord gaan. Sterker nog: zij betaalt de aanlegkosten (minstens €300.000) volledig.

Dat zal overigens nog maar het begin zijn. Want nu als die brug er ligt, is het wel heel handig als landbouwmachines en later misschien ook de melktransportwagen er ook over kan. Dus zal, ergens in dat mooie weidelandschap, vervolgens vast nog een nieuwe weg voor dat zware verkeer worden aangelegd. En die zal ook wel niet door de boer worden betaald. 

Lees verder: Toekomstvisie op (intensieve) landbouw vs landschappelijk erfgoed

Lees meer...
 
Vrienden, Buurtschap en Klankbordgroep pleiten voor actualisatie Toekomstvisie

Cover toekomstvisie landgoederenDonderdag 16 april bespreekt de commissie Stad en Ruimte van de Utrechtse Raad de Toekomstvisie voor de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Het gaat over voortgang van de uitvoering van dit plan uit 2012.

Uit een brief van het College van B&W aan de raadscommissie krijg je het idee, dat alles wel op rolletjes loopt en er geen problemen zijn. Voor de Vrienden van Amelisweerd, het Buurtschap Amelisweerd-Rhijnauwen en de Klankbordgroep Toekomstvisie (waarin de Vrienden en het Buurtschap vertegenwoordigd zijn) is de brief aanleiding om op onderdelen voor een actualisatie van de Toekomstvisie te pleiten. Sinds de vaststelling in 2012 is de druk op de landgoederen merkbaar toegenomen. Er zijn steeds meer plannen voor nieuwe functies en (horeca)voorzieningen en de landbouw lijkt meer en meer te intensiveren. Daarmee dreigt de bijzondere (stilte)beleving en de ecologische en landschappelijke kwaliteit onder druk te staan.

Vrienden, Buurtschap en Klankbordgroep roepen de gemeente op om met een duidelijke kaderstelling ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Lees verder voor de brief aan de raadscommissie...

Lees meer...
 
IVN excursie: stinzenplanten van Amelisweerd

Gevuld sneeuwklokje op Nieuw AmelisweerdZondag 29 maart 2015 organiseert IVN een Amelisweerd excursie op Oud Amelisweerd. Thema van deze voorjaarswandeling is - hoe kan het ook anders - de rijkdom aan stinzenplanten, de bol- en knolgewassen die zo typisch zijn voor landgoederen als Amelisweerd en Rhijnauwen.

Kom genieten van de sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen, hyacinten, sleutelbloemen, bosanemomen, en nog veel meer. De excursieleiders weten ze allemaal te vinden en beantwoorden al je vragen. 

Start is om 14.00 uur bij de brug, Bezoekerscentrum Amelisweerd / Veldkeuken, Koningslaan 11a in Bunnik.

Bron: IVN Vecht & Plassengebied 

 
Amelisweerd begin februari

Speenkruid op Oud Amelisweerd, door Bea GroenVroeg in februari staat op Oud Amelisweerd het eerste speenkruidje al in bloei. Het bloempje is nog erg alleen, maar kondigt wel de komst van het voorjaar aan en de velden van bosanemonen en speenkruid die straks de Beeldenlaan gaan sieren.

Einde van deze maand staan de landgoederen alweer vol met sneeuwklokjes.

De doorgewinterde Amelisweerd gangers hebben geen voorjaar nodig.

Tientallen fietsen staan geparkeerd bij de brug en bij de Veldkeuken zitten de mensen buiten. Het is eigenlijk altijd goed weer op Amelisweerd.

Oud Amelisweerd bij de Veldkeuken in februari 2015, door Bea Groen

Tekst/foto's door Bea Groen


 
Informatieavond 17-12 over nieuwe Koeienbrug over de Kromme Rijn

Op woensdag 17 december licht de gemeente Utrecht haar plannen voor een nieuwe Koeienbrug op Rhijnauwen toe tijdens een informatieavond. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).

Let op: De locatie is gewijzigd. De bijeenkomst vindt plaats in De Veldkeuken, Koningslaan 11a, Bunnik (en niet in de beheerpost).

Reageren t/m 6 januari 2015

Het doel van de avond is geïnteresseerden te informeren en reacties op te halen. Wilt u reageren op het plan voor de aanleg van de koeienbrug? Dat kan. Kom naar de informatieavond of stuur uw reactie uiterlijk 6 januari naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , onder vermelding van ‘koeienbrug’ (NB: de reactietermijn was eerst 5 november, maar is verlengd). 

De Koeienbrug is bedoeld als verbinding tussen de koeienweide en een melkveebedrijf (de nieuwe inloopstal en de melkmachine in het bijzonder). Meer over de nieuwe brug lees je in een eerder artikel van ons.

 
Plannen voor Engelse Werk, Slingerbos en Huisbos Rhijnauwen

Reactie Vrienden van Amelisweerd op plannen Bureau Verbeek, november 2014

Op 16 oktober jl. heeft Barry Kerckhoffs van Bureau Verbeek de plannen van het Limburgse Bureau Verbeek en Oldenburger gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op de beheerspost. Deze presentatie staat sinds eind oktober ook op de website van de landgoederen van de gemeente Utrecht. De Vrienden van Amelisweerd hebben gereageerd op deze plannen. Onderstaande tekst is onze inspraakreactie, zoals verstuurd aan de gemeente. 

Onze reactie bevat een korte samenvatting van het plan en de overwegingen van de Vrienden van Amelisweerd ten aanzien daarvan. De overwegingen zoals gepresenteerd refereren aan opmerkingen die op de avond zelf zijn gemaakt, en dienen ook ter verdere toelichting van de standpunten van de Vrienden van Amelisweerd over de waarden van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Een transparant, maar ook besloten landgoed

De beheerder stelt in diens Toekomstvisie dat gestreefd wordt naar een mix van cultuurhistorie, ecologie en recreatie.  De landschappelijke stijl en bijzondere beplanting moeten weer kenbaar en genietbaar zijn voor de bezoekers. Het Plan Verbeek heeft als belangrijkste doelstelling het transparant maken van het landgoed, het openen van zichtlijnen, het aanharken en afpassen van de slingerpaden, het scheppen van een bloemenparksfeer. 

De belangrijkste attracties van Amelisweerd zijn de beslotenheid binnen de verschillende onderdelen, de ervaring van aanwezig zijn in de natuur, de mogelijkheid om de kringloop van de natuur te volgen van nabij. Dit zijn tevens de doelen die al in de zeventiende en achttiende eeuw werden gehanteerd wanneer het ging om de bossen en tuinen op de landgoederen.

Er is wat ons betreft een gevaar dat een ontwerp dat sterk gericht is op transparantie zich niet verhoudt tot de thans aanwezige en zeer positief ervaren beslotenheid zoals wij die nu op de landgoederen aantreffen.

Lees verder...

 
Plannen voor Koeienbrug, Kavelpad en Engelse Werk & Slingerbos

Engelse Werk en SlingerbosTijdens de informatie-avond op 16 oktober 2014 presenteerde de gemeente Utrecht diverse plannen voor de Utrechtse landgoederen. Er zijn plannen voor een nieuwe "koeienbrug" over de Kromme Rijn en voor een nieuw kavelpad (ook voor koeien) ten behoeve van boerderij De Zonnewijzer.

Koeienparade op de Kromme Rijn?

De koeienbrug zal een redelijke prominente plaats innemen op de Kromme Rijn. In de plannen voor het kavelpad wordt een oplossing gezocht voor landbouwverkeer op de landgoederen. Daarnaast heeft de gemeente haar (concept voorontwerp) plannen gepresenteerd voor het Engelse Werk en Slingerbos. 

Reageren op de plannen voor Kavelpad kon t/m 6 november. De reactietermijn voor de Koeienbrug is verlengd t/m 6 januari 2015.

Lees verder voor een uitgebreide toelichting op de plannen en weblinks naar de gemeenteplannen. 


 
Amelisweerd is waardevol - wat betekent Amelisweerd voor jou?

Amelisweerd is waardevolWat betekenen Amelisweerd en Rhijnauwen voor jou?

Amelisweerd en Rhijnauwen zijn waardevol. Wat betekenen de Utrechtse landgoederen voor jou? We vroegen het deze zomer aan bezoekers van de Dag van Amelisweerd 2014: een prachtig en uniek landgoed zo dichtbij de stad, zoveel verschillende dingen te doen, om te wandelen en hard te lopen, om te genieten van het bos, om even tot rust te komen na een drukke werkdag...

En misschien wel het meest treffende antwoord: "Ik hoop dat de stad dáár blijft en niet verder oprukt deze kant op; en dat Amelisweerd Amelisweerd mag blijven. Want het is heel waardevol voor de stad Utrecht en omgeving."

Landgoederen vol verhalen en zeldzame flora en fauna

Eeuwenlang waren de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen privébezit. Daardoor vind je er nu zeldzame flora en fauna. De bijzondere parkbossen en weidegebieden zijn oases van rust, vlakbij de stad Utrecht. Er zijn landhuizen vol verhalen, oude boerderijen en natuurlijk de rivier de Kromme Rijn. Iedereen komt hier wandelen, vogels kijken, fotograferen, spelen, kanoën, lekker eten... en dat allemaal buiten en vlakbij de stad.

Deel het geluk en stuur je verhalen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

De beelden zijn opgenomen tijdens de Dag van Amelisweerd op 22 juni 2014.

De film is gemaakt door de Elisabeth Griffioen (De Videovakvrouw) en is mede mogelijk gemaakt door Stichting SOESA.

 
Vrijwilligersdag 2014: handen uit de mouwen
Essenhakhout, Numeri

Help mee op zaterdag 1 november tijdens de vrijwilligersdag van 2014. Je krijgt de unieke kans om op een gewoonlijk afgesloten terrein te komen. 

Vanaf half tien is iedereen welkom om te helpen snoeien op Nummeri, een perceel met essenhakhout ten oosten van de oprijlaan naar het MOA (dus tussen de oprijlaan en Bunnik). Numeri is een rustgebied voor onder meer reeën. 

Opgeven is verplicht!

Dit kun je doen via Joop Spaans, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Meer info via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Foto: Ecologisch Adviesbureau Maes
 
« BeginVorige12345VolgendeEinde »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

We hebben 8 gasten online

Amelisweerd is waardevol

Foto's Amelisweerd

Vrienden op Facebook

VVA_Facebook