Home
IVN excursie: stinzenplanten van Amelisweerd

Gevuld sneeuwklokje op Nieuw AmelisweerdZondag 29 maart 2015 organiseert IVN een Amelisweerd excursie op Oud Amelisweerd. Thema van deze voorjaarswandeling is - hoe kan het ook anders - de rijkdom aan stinzenplanten, de bol- en knolgewassen die zo typisch zijn voor landgoederen als Amelisweerd en Rhijnauwen.

Kom genieten van de sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen, hyacinten, sleutelbloemen, bosanemomen, en nog veel meer. De excursieleiders weten ze allemaal te vinden en beantwoorden al je vragen. 

Start is om 14.00 uur bij de brug, Bezoekerscentrum Amelisweerd / Veldkeuken, Koningslaan 11a in Bunnik.

Bron: IVN Vecht & Plassengebied 

 
Amelisweerd begin februari

Speenkruid op Oud Amelisweerd, door Bea GroenVroeg in februari staat op Oud Amelisweerd het eerste speenkruidje al in bloei. Het bloempje is nog erg alleen, maar kondigt wel de komst van het voorjaar aan en de velden van bosanemonen en speenkruid die straks de Beeldenlaan gaan sieren.

Einde van deze maand staan de landgoederen alweer vol met sneeuwklokjes.

De doorgewinterde Amelisweerd gangers hebben geen voorjaar nodig.

Tientallen fietsen staan geparkeerd bij de brug en bij de Veldkeuken zitten de mensen buiten. Het is eigenlijk altijd goed weer op Amelisweerd.

Oud Amelisweerd bij de Veldkeuken in februari 2015, door Bea Groen

Tekst/foto's door Bea Groen


 
Informatieavond 17-12 over nieuwe Koeienbrug over de Kromme Rijn

Op woensdag 17 december licht de gemeente Utrecht haar plannen voor een nieuwe Koeienbrug op Rhijnauwen toe tijdens een informatieavond. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).

Let op: De locatie is gewijzigd. De bijeenkomst vindt plaats in De Veldkeuken, Koningslaan 11a, Bunnik (en niet in de beheerpost).

Reageren t/m 6 januari 2015

Het doel van de avond is geïnteresseerden te informeren en reacties op te halen. Wilt u reageren op het plan voor de aanleg van de koeienbrug? Dat kan. Kom naar de informatieavond of stuur uw reactie uiterlijk 6 januari naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken , onder vermelding van ‘koeienbrug’ (NB: de reactietermijn was eerst 5 november, maar is verlengd). 

De Koeienbrug is bedoeld als verbinding tussen de koeienweide en een melkveebedrijf (de nieuwe inloopstal en de melkmachine in het bijzonder). Meer over de nieuwe brug lees je in een eerder artikel van ons.

 
Plannen voor Engelse Werk, Slingerbos en Huisbos Rhijnauwen

Reactie Vrienden van Amelisweerd op plannen Bureau Verbeek, november 2014

Op 16 oktober jl. heeft Barry Kerckhoffs van Bureau Verbeek de plannen van het Limburgse Bureau Verbeek en Oldenburger gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op de beheerspost. Deze presentatie staat sinds eind oktober ook op de website van de landgoederen van de gemeente Utrecht. De Vrienden van Amelisweerd hebben gereageerd op deze plannen. Onderstaande tekst is onze inspraakreactie, zoals verstuurd aan de gemeente. 

Onze reactie bevat een korte samenvatting van het plan en de overwegingen van de Vrienden van Amelisweerd ten aanzien daarvan. De overwegingen zoals gepresenteerd refereren aan opmerkingen die op de avond zelf zijn gemaakt, en dienen ook ter verdere toelichting van de standpunten van de Vrienden van Amelisweerd over de waarden van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Een transparant, maar ook besloten landgoed

De beheerder stelt in diens Toekomstvisie dat gestreefd wordt naar een mix van cultuurhistorie, ecologie en recreatie.  De landschappelijke stijl en bijzondere beplanting moeten weer kenbaar en genietbaar zijn voor de bezoekers. Het Plan Verbeek heeft als belangrijkste doelstelling het transparant maken van het landgoed, het openen van zichtlijnen, het aanharken en afpassen van de slingerpaden, het scheppen van een bloemenparksfeer. 

De belangrijkste attracties van Amelisweerd zijn de beslotenheid binnen de verschillende onderdelen, de ervaring van aanwezig zijn in de natuur, de mogelijkheid om de kringloop van de natuur te volgen van nabij. Dit zijn tevens de doelen die al in de zeventiende en achttiende eeuw werden gehanteerd wanneer het ging om de bossen en tuinen op de landgoederen.

Er is wat ons betreft een gevaar dat een ontwerp dat sterk gericht is op transparantie zich niet verhoudt tot de thans aanwezige en zeer positief ervaren beslotenheid zoals wij die nu op de landgoederen aantreffen.

Lees verder...

 
Plannen voor Koeienbrug, Kavelpad en Engelse Werk & Slingerbos

Engelse Werk en SlingerbosTijdens de informatie-avond op 16 oktober 2014 presenteerde de gemeente Utrecht diverse plannen voor de Utrechtse landgoederen. Er zijn plannen voor een nieuwe "koeienbrug" over de Kromme Rijn en voor een nieuw kavelpad (ook voor koeien) ten behoeve van boerderij De Zonnewijzer.

Koeienparade op de Kromme Rijn?

De koeienbrug zal een redelijke prominente plaats innemen op de Kromme Rijn. In de plannen voor het kavelpad wordt een oplossing gezocht voor landbouwverkeer op de landgoederen. Daarnaast heeft de gemeente haar (concept voorontwerp) plannen gepresenteerd voor het Engelse Werk en Slingerbos. 

Reageren op de plannen voor Kavelpad kon t/m 6 november. De reactietermijn voor de Koeienbrug is verlengd t/m 6 januari 2015.

Lees verder voor een uitgebreide toelichting op de plannen en weblinks naar de gemeenteplannen. 


 
Amelisweerd is waardevol - wat betekent Amelisweerd voor jou?

Amelisweerd is waardevolWat betekenen Amelisweerd en Rhijnauwen voor jou?

Amelisweerd en Rhijnauwen zijn waardevol. Wat betekenen de Utrechtse landgoederen voor jou? We vroegen het deze zomer aan bezoekers van de Dag van Amelisweerd 2014: een prachtig en uniek landgoed zo dichtbij de stad, zoveel verschillende dingen te doen, om te wandelen en hard te lopen, om te genieten van het bos, om even tot rust te komen na een drukke werkdag...

En misschien wel het meest treffende antwoord: "Ik hoop dat de stad dáár blijft en niet verder oprukt deze kant op; en dat Amelisweerd Amelisweerd mag blijven. Want het is heel waardevol voor de stad Utrecht en omgeving."

Landgoederen vol verhalen en zeldzame flora en fauna

Eeuwenlang waren de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen privébezit. Daardoor vind je er nu zeldzame flora en fauna. De bijzondere parkbossen en weidegebieden zijn oases van rust, vlakbij de stad Utrecht. Er zijn landhuizen vol verhalen, oude boerderijen en natuurlijk de rivier de Kromme Rijn. Iedereen komt hier wandelen, vogels kijken, fotograferen, spelen, kanoën, lekker eten... en dat allemaal buiten en vlakbij de stad.

Deel het geluk en stuur je verhalen naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

De beelden zijn opgenomen tijdens de Dag van Amelisweerd op 22 juni 2014.

De film is gemaakt door de Elisabeth Griffioen (De Videovakvrouw) en is mede mogelijk gemaakt door Stichting SOESA.

 
Vrijwilligersdag 2014: handen uit de mouwen
Essenhakhout, Numeri

Help mee op zaterdag 1 november tijdens de vrijwilligersdag van 2014. Je krijgt de unieke kans om op een gewoonlijk afgesloten terrein te komen. 

Vanaf half tien is iedereen welkom om te helpen snoeien op Nummeri, een perceel met essenhakhout ten oosten van de oprijlaan naar het MOA (dus tussen de oprijlaan en Bunnik). Numeri is een rustgebied voor onder meer reeën. 

Opgeven is verplicht!

Dit kun je doen via Joop Spaans, Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Meer info via Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Foto: Ecologisch Adviesbureau Maes
 
Onderbouwing planstudie Ring Utrecht wankelt

Jaap van Meijgaarden, een voormalige hoge ambtenaar op verkeersgebied van de provincie Zuid-Holland haalde afgelopen zomer het nieuws met een artikel in het dagblad Trouw en een radio interview. Hierin gaf hij aan hoe er nog altijd wordt gemanipuleerd met groeiprognoses voor het autoverkeer om wegenprojecten als de A9 onder Amsterdam - slechts een voorbeeld - door te drukken (lees ons artikel hierover bij de Kracht van Utrecht). Over de Ring Utrecht is natuurlijk hetzelfde verhaal te vertellen. Ook in Utrecht is de groei van het verkeer allang afgevlakt. Er staan geen files in de bak van Amelisweerd.

Verbreding A27 klap voor natuur 

Van Rijkswaterstaat en de minister krijgen wij altijd te horen: Waar gaat het nou eigenlijk om? 150 bomen? Ach, die planten we wel weer aan... Enigszins verstopt op de site Ik Ga Verder vinden wij echter onderzoeken in opdracht van het Rijk, zoals deze Bomenstudie, die aangeven dat er veel meer bomen moeten worden gekapt. Mogelijk zijn dat er zelfs zo'n 707 (513 in het Markiezenbos, 194 tussen bos en Kromme Rijn). En het gaat natuurlijk om meer dan een optelsom van bomen; het is deel van een bijzondere biotoop als geheel die wordt gekapt - voor een verbreding zonder feitelijke noodzaak. De aantallen te kappen bomen staan trouwens in een strook van 25 meter aan weerszijden van de A27. De verbreding zelf zou twee keer 15 meter bedragen. De extra 10 meter is meegenomen omdat niet elke boom in een "randzone" zou kunnen staan. Het rapport noemt hier bijvoorbeeld de windfactor; ook (oude) bomen met instabiele kronen zouden hier een probleem zijn. Onduidelijkheid alom dus.  

Grond onder folie instabiel; nog steeds flinke bouwrisico's

Een ander rapport - Technische onderzoek wegverbreding A27 Lunetten - Rijnsweerd - geeft aan dat er nog altijd flinke uitvoeringsrisico's kleven aan de verbreding bij Lunetten, waar een folielaag moet voorkomen dat de verdiepte A27 in een metersbreed en -diep kanaal verandert. Als er ook maar iets misgaat, gaat dat enorm veel geld en tijd kosten. Grondonderzoek heeft volgens het rapport laten zien dat de grond onder het folie niet stabiel is (p.18): 

"Als dit grondonderzoek rigide wordt geïnterpreteerd, en als representatief wordt verondersteld voor de gehele grondaanvulling op de folie, dan blijkt dat de situatie in geen geval stabiel is, zelfs de huidige situatie niet. In werkelijkheid zal de situatie niet zo slecht zijn - de foliepolder functioneert immers al 30 jaar zonder problemen - maar voordat wordt besloten tot gebruik van deze methode zal nauwkeurig de kwaliteit van de aanwezige grondaanvulling geverifieerd moeten worden"

Dat het folie tot nog toe "prima" gefunctioneerd heeft, zegt natuurlijk weinig. Er vond immers geen verbreding plaats. Uiteraard staat ook dit rapport behoorlijk verstopt op de "Ik Ga Verder" website. Het rapport maakt duidelijk hoe lastig de verbreding technisch is, niet in de laatste plaats bij de spoorviaducten. 

Boomkap: twee keer 15 of 25 meter?

Illustratie (bron: Bomenstudie Oostzijde A27 Ring Utrecht bij Amelisweerd, Copijn/RWS 2013): In zone B worden bomen op basis van kwaliteit, structuur en stabiliteit al of niet gekapt.

 
Verkeer op de landgoederen: suggesties van de Vrienden van Amelisweerd

De Utrechtse landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen zijn een populaire bestemming. Jaarlijks komen er meer dan een miljoen bezoekers. Dat betekent dat auto's, fietsers, wandelaars en agrarisch verkeer elkaar soms in de weg zitten. De gemeente heeft deze knelpunten onderzocht en besproken tijdens diverse informatieavonden.

De Vrienden van Amelisweerd zijn blij met dit onderzoek en de vraag om hierover mee te denken. Hieronder geven we enkele algemene suggesties en gaan we verder in op de thema's OV, fiets, autoparkeren en de Koningsweg. 

Drukte op Amelisweerd en Rhijnauwen

De drukte op de landgoederen heeft veel te maken met de bijzondere kwaliteit van het gebied. Houd die in stand! Tegelijk is het van belang de kwaliteit van andere recreatiegebieden (zoals de Voorveldse Polder en het Noorderpark) verder te ontwikkelen en goed te promoten als alternatief.

Een algemene suggestie is om maatregelen goed af te stemmen met de gemeente Bunnik – voor zover dat al niet gebeurt. Maak duidelijk of en op welke wijze knelpunten als een gezamenlijk probleem van Utrecht en Bunnik worden opgepakt. Betrek ook partners in de directe omgeving (De Uithof, Fort Vechten) bij oplossingen. Soms is het noodzaak om problemen in breder perspectief te zien. Het autoparkeren is een goed voorbeeld van een knelpunt dat je samen met ondernemers zou kunnen oppakken. 

Openbaar vervoer

Het lijkt weinig bekend dat de landgoederen redelijk goed bereikbaar zijn met buslijn 41 (Utrecht CS naar de Rhijnauwenselaan in 12 minuten, zie de folder). Er zou meer werk gemaakt kunnen worden van gerichte promotie van het OV-gebruik - eventueel in samenwerking met ondernemers in het gebied. Het is zinvol om bijvoorbeeld combi-regelingen met museum- of theehuisbezoek te verkennen. 

Fietsroutes en fietsparkeren

Over fietsroutes door het bos zijn wij helder: Nee. Het bos is voor wandelaars, rust en ontspanning. Wel van groot belang zijn snelle, comfortabele fietsroutes direct om de landgoederen heen. Essentieel voor de snelfietsroute Houten - Uithof - Bilthoven is een 'fietsfilevrij' tunnel onder de A12 bij Bunnik. Verder is het fietsparkeren aan de Weg naar Rhijnauwen en Vossegatsedijk dringend aan een upgrade toe. 

Autoparkeren op Rhijnauwen

Al vele jaren klagen bezoekers van Rhijnauwen over de drukte, stank en conflictsituaties als gevolg van auto's die onder de poort van Rhijnauwen mogen doorrijden op weg naar de parkeerplaats van het theehuis. Al in 2008 hebben wij in ons 7e rapport een alternatief geschetst. Naar onze mening is dat nog steeds het onderzoeken waard: op drukke (zon)dagen in principe geen verkeer onder de poort, maar opvang daarvóór - bijvoorbeeld in het boomgaardje (van Dijk) aan de linkerzijde van de Rhijnauwenselaan of bij het garagebedrijf aan het begin. Het is hoe dan ook een wens van vele bezoekers dat het parkeer(zoek)verkeer in drukke weekenden fors vermindert.

Lees verder: Parkeren op Rhijnauwen en Oud Amelisweerd

Lees verder...
 
Vrijwilligers voor opnames vegetatie-ontwikkeling

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk om de natuurkwaliteit van de landgoederen goed in beeld te hebben en te volgen.

Afgelopen jaar zijn rapporten verschenen over broedvogels en vleermuizen; eerder verschenen diverse andere publicaties. In januari 2014 presenteerde de gemeente een monitoringsplan, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor vrijwilligers. 

Completer beeld van vegetatie-ontwikkeling

Het onderzoek naar het voorkomen van broedvogels en vleermuizen is in 2013 uitgevoerd en januari dit jaar gepubliceerd. Over enkele jaren zal dit onderzoek worden herhaalld. Van het voorkomen van andere fauna als ringslang en ree, en van flora als orchideeën en stinzenplanten heeft de gemeente een goed overzicht. Alleen een completer beeld van de vegetatie-ontwikkeling ontbreekt nog. De gemeente hoopt dat vrijwilligers hier een bijdrage aan kunnen leveren, zoals uitgelegd op de informatie-avond over de natuurmonitoring op de landgoederen op 30 januari 2014 (zie deze presentatie voor info). 

Opnames van "vegetatie proefvlakken"

De gemeente is daarom op zoek naar deskundige personen (één of meer), die het leuk vinden om vegetatie-opnamen te maken. Het gaat over plekken waar in de jaren 80 van de vorige eeuw vegetatie-opnamen zijn gemaakt (zgn. PQ’s, zie de gele stippen op de kaart hieronder). Concreet betekent dit dat de deskundige deze PQ's opnieuw te bekijkt en tevens vegetatie-opnamen maakt van nieuwe plekken (rode stippen op de kaart). Vergelijking van opnamen in de tijd geeft waardevolle informatie over veranderingen. Zo nodig kan hier met het landgoedbeheer op worden ingespeeld. 

Meer informatie? Stuur dan een e-mail aan Hans Krüse ( Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken ) en/of Joop Spaans ( Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken ). 

Zie ook www.utrecht.nl/landgoederen


Kaart: proefvlakken (nieuw en bestaand) voor vegetatie-opnamen

Klik hier voor een grote weergave van de PQ-kaart 

PQ-kaart


Lees meer...
 
Geslaagde eerste Dag van Amelisweerd

Het was een zonnige Dag van Amelisweerd afgelopen zondag 22 juni. Het Dag van Amelisweerd team heeft een mooi programma neergezet, met dank aan alle vrijwilligers en de deelnemende ondernemers en organisaties.


Op de grote ligweide op Rhijnauwen waren natuurorganisaties en ondernemers van de landgoederen aanwezig om hun verhaal van het landgoed te vertellen. Bunniks wethouder Rob Zake en zijn Utrechtse collega Lot van Hooijdonk openden de AmelisweerdMarkt door symbolisch de 'zevende rijstrook' van de A27 doormidden te breken.

Fruit, groente en ijs

Er was heerlijk landgoed-ijs van ijsfabriek Schep, grote zoete kersen en aardbijen van landgoedwinkel “De Achterdijk” en heerlijke biologische hapjes van de Veldkeuken. Moestuin Maarschalkerweerd had een mooie verzameling groenten mee. Heel wat bezoekers bleken deze parel vlakbij de stad helemaal niet te kennen.

Natuurinfo

Bij natuurorganisaties IVN en KNNV kon je met behulp van zoekkaarten uitvinden welke dieren er in en rond Amelisweerd rondlopen. Het IVN had bovendien een waterbak met waterdiertjes. Veel informatie was er ook bij de gemeente Utrecht. Bij de afdeling NMC (natuur- en milieucommunicatie) kon je met een waterloep zien wat voor een kleine beestjes in de Kromme Rijn rondzwemmen.

Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht

AmelisweerdMarkt

De Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht hebben veel gepraat met mensen over Amelisweerd, de A27 en de invloed van roet op onze gezondheid. Jos Kloppenborg van de Vrienden merkte op dat veel Bunnikers zorgen hadden over de boomkap wegens de geplande fietslaan langs de Koningsweg.


De Kracht van Utrecht kreeg veel vragen over de verbreding van de A27 en de invloed van roet op onze gezondheid. Voor veel mensen was het 'verhaal van de A27' en de politiek eromheen een echte eye-opener. En voor het geval het ooit nog nodig zou zijn: Groenfront gaf kinderen klimtraining in een hoge boom op de ligweide. Een prachtig gezicht! De hele middag stond er een rijtje kinderen te popelen om naar boven te mogen. Olivier Beens maakte er een leuke video-impressie van. 

Over de tuinderijen, het fort en het bos

Er waren veel excursies en open dagen. Op de Amelisweerd tuinderijen Amelis'Hof en De Volle Grond kon je de hele middag rondkijken. Veel animo was er voor de diverse excursies. Een grote groep liep met de boswachter van Staatsbosbeheer mee langs langs de geheimen van het Fort bij Rhijnauwen. Rentmeester Joop Spaans nam een groep mee naar het Trapeziumbos en vertelde alles over het bosbeheer.


Een heel andere wandeling kon je maken met wandelcoaches of met verhalenverteller Godefridus, die een grote groep meenam op historische Amelisweerd-wandeling. Het was deze Godefridus die ons ook nog een mooi verhaal vertelde over Ridder Amelis en het ontstaan van de drie landgoederen.

Fototentoonstelling in 't Vogelnest

Kinder-natuurspeelplaats Het Vogelnest - achter de ligweide van Rhijnauwen - was de plek waar bezoekers een fototentoonstelling konden bekijken over het verhaal achter Amelisweerd. Foto's van de bewoners, van demonstraties in de jaren 80, van het MOA... maar het waren de mooie plaatjes van het landgoed die het meeste bekijks trokken. Buiten was het sport- en spel voor de kinderen, met dank aan Harten voor Sport.


Het is een geslaagde eerste Dag van Amelisweerd geworden. We zijn benieuwd wat u er van vond en horen graag uw reactie op deze dag. Op de website dagvanamelisweerd.wordpress.com en www.facebook.com/dagvanamelisweerd kunt u uw reactie achterlaten, verslagen lezen en foto's bekijken. We zien u graag volgend jaar weer!

---

Zie ook: de complete foto-sfeerimpressie van de Dag van Amelisweerd

Rien Bouw maakte een serie prachtige foto's van de Dag van Amelisweerd en de rondleiding over het Fort bij Rhijnauwen.

 

 
Dag van Amelisweerd 22 juni - verhaal van het landgoed

Dag van Amelisweerd logoZondag 22 juni a.s. organiseren de Vrienden van Amelisweerd de 'Dag van Amelisweerd'. De Vrienden willen hiermee bekendheid en waardering van het landgoed vergroten. Dus kom vandaag langs en ontmoet alle mensen en ondernemers van Amelisweerd!

Natuur- en milieuorganisaties, ondernemers op het landgoed en andere betrokken partijen, zoals de gemeente Utrecht, bieden diverse informatie en allerlei activiteiten aan. Het verhaal van Amelisweerd en Rhijnauwen staat daarbij steeds centraal. 

Alle info, lokatie en programma vind je op de speciale website: dagvanamelisweerd.wordpress.com

Amelisweerd Markt, fototentoonstelling, excursies: activiteiten voor iedereen

Neem een duik in de vele verhalen achter de Utrechtse landgoederen... Kern van het programma is de Amelisweerd Markt, waar lokale ondernemers, groene organisaties uit de regio en de Gemeente Utrecht zich presenteren en informatie verschaffen over landgoed en natuur. De markt vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur op de grote ligweide aan de Rhijnauwenselaan, vlakbij het Theehuis. Op het 'Terras in de Weide' worden biologische hapjes en drankjes geserveerd. Ook zijn er speciale activiteiten voor kinderen.

In de nabijgelegen natuurspeeltuin 'het Vogelnest' is van 13.00 tot 16.00 uur de fototentoonstelling 'Het verhaal achter het landgoed' te bezoeken. De expositie geeft een indruk van het reilen en zeilen van de landgoederen. Vanaf de Markt starten verschillende korte excursies en de 'Gouden Bomen Wandelroute'. Bijzonder is dat vanaf 13.00 uur de 'Pont van het Landschap' naar Rhijnauwen vaart vanaf De Niënhof in Bunnik.

Speciale website en Facebookpagina

Alle informatie over het programma en de locaties is te vinden op de speciale website dagvanamelisweerd.wordpress.com, op Facebook (like de Dag van Amelisweerd!) en de website van de Vrienden. Zit je op twitter? Gebruik dan @Amelisweerd en/of #dagvanamelisweerd. 

Doe mee, kom langs en/of zet jezelf op de lijst met vrijwilligers voor bijvoorbeeld het opbouwen van de informatiemarkt. Contact hierover of andere vragen: Stuur een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

Dag van Amelisweerd -  Bea Groen | Dirk van Haastrecht | Jos Kloppenborg

 
Plan N411 tast natuur en cultuurhistorie van Amelisweerd aan

Amelisweerd. Foto: Marcel van HerptMaandag 12 mei bespreekt de Provincie Utrecht de voorstellen tot verbetering van de verkeersveiligheid van de N411 Utrecht-Bunnik. In aanvulling op ons persbericht eerder deze week hebben wij de statenleden in de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie de volgende brief gestuurd. 

Geachte Statenleden. Het is goed dat er eindelijk iets wordt gedaan aan veiligheid van de N411. Er zijn al teveel ongelukken met zelfs dodelijke afloop geweest bij het oversteken van deze provinciale weg, vooral bij de oversteek voor fietsers en voetgangers naar Oud-Amelisweerd.

Kap van 80 bomen

Wij zijn echter zeer geschrokken van een deel van de nu voorgestelde maatregelen. Voorgesteld wordt de aanleg van een onafgebroken 4,5 meter brede “fietslaan” aan de noordzijde van de provinciale weg. Deze doorsnijdt de zuidwestzijde van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd over enkele honderden meters! 

In de stukken wordt gewag gemaakt van de mogelijke kap van zo’n 80 “merendeels jonge” bomen voor het plan. Dit lijkt ons een pijnlijke vertekening van de waarheid. 

Aantasting van een Rijksmonument en de EHS - en een bijzondere entree

Nog afgezien van wat er allemaal aan bomen buiten het Markiezenbos zelf moet worden gekapt, leert een blik op de recente publicatie van Bureau Maes (“Historische dendrologie Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen”) al gauw dat vele bomen van grote ouderdom en waarde vrijwel onvermijdelijk zullen sneuvelen. Zie de kaarten op p. 39 en p. 42 van dit rapport en leg daar kaart “N411PR-0001A met toelichting.pdf” maar overheen. En als men probeert wat te schuiven met het fietspad (direct bij de ingang staan een aantal zeer massieve eiken) hak je al gauw een nog groter stuk van de entree af van de rest van het Markiezenbos. Daarmee krijgt de belevingswaarde van het bos een nog grotere klap.

Let wel, dit is zowel een erkend Rijksmonument van buitengewone cultuurhistorische waarde (waarvoor een zware vergunningprocedure noodzakelijk is) als een deel van de Ecologische Hoofdstructuur. Vreemd genoeg spreekt het rapport nergens over compensatie wordt (de vermelde noodzaak voor EHS-compensatie geldt een heel ander gebied). Dit terwijl tegelijk de belevingswaarde voor recreanten buitengewoon wordt verstoord.   (lees verder)

Lees verder: plan voldoet niet aan de criteria
 
Plan N411-Koningsweg: Aantasting Nieuw-Amelisweerd onaanvaardbaar

Koningsweg langs het MarkiezenbosVrienden van Amelisweerd voor maximumsnelheid van 60 km/uur

De Vrienden van Amelisweerd zijn geschrokken van het voorstel om een ‘fietslaan’ van 4,5 meter breed aan de noordkant van de N411 (Koningsweg) aan te leggen. Dit betekent een zware aantasting van de entree van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd waarvoor tientallen bomen, deels van monumentale waarde, het loodje moeten leggen.

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben vorige week een besluit genomen over de voorgenomen reconstructie van de N411 tussen Utrecht en Bunnik, ook wel Koningsweg of Koningslaan genoemd. De fietslaan is daar een onderdeel van. 

Daarnaast zijn wij met de Fietsersbond en de gemeente Bunnik van mening dat dit deel van de N411 in zijn geheel een maximumsnelheid van 60 km/uur zou moeten krijgen. Ook de gemeente Utrecht wil een uitbreiding van het gebied waar een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt.

Andere aanpak zonder kap monumentale bomen

Ook de Vrienden van Amelisweerd vinden dat een aantal onveilige situaties op de provinciale weg moeten worden aangepakt. Daaronder valt de oversteek voor fietsers naar Oud-Amelisweerd, de kruising met de Mereveldseweg en de oversteek bij restaurant Vroeg. Wij kunnen ons zich echter niet vinden in enkele belangrijke onderdelen van de voorgestelde plannen. 

Fietslaan aan noordzijde ten koste van het Markiezenbos

De aanleg van een ‘fietslaan’ aan de noordzijde van de provinciale weg lijkt op het eerste oog een prima oplossing voor fietsers die bijvoorbeeld vanuit de stad bij het kersenverkooppunt of in Oud-Amelisweerd willen zijn. De aantasting van de rand van het Markiezenbos van Nieuw-Amelisweerd is echter enorm. In de stukken wordt vermeld dat zo’n tachtig “merendeels jonge” bomen moeten worden gekapt. Wie ter plekke een kijkje neemt, ziet dat dit niet zonder kap van veel monumentale bomen kan gebeuren.

Aantasting monumentale dubbele bomenrij

Ook vrezen wij, met de gemeente Utrecht, voor het lot van de monumentale dubbele bomenrij langs de provinciale weg (uniek in Nederland). Het is ook grotendeels een schijnoplossing omdat de meeste fietsers de weg toch ergens moeten oversteken. Daarbij geldt dat de huidige parallelweg aan de zuidzijde van de provinciale weg op zich een zeer prettige fietsroute is. Deze blijft sowieso bestaan en zal dus ook in de nieuwe situatie functioneren als fietsroute. Het probleem zit in de gevaarlijke oversteeksituaties zoals bij de ingangen van Nieuw- en Oud-Amelisweerd. Met de Utrechtse afdeling van de Fietsersbond pleiten wij daarom voor het creëren van veilige oversteeksituaties met bijvoorbeeld een middeneiland op de weg. 

Provincie tegen 60 km/h op heel traject

De provincie stelt voor om de huidige maximumsnelheid van 80 km/uur te handhaven en die alleen in de omgeving van de afslag bij het buurtschap Vechten terug te brengen naar 60 km/uur. Wij zijn van mening dat de maximumsnelheid beter over het hele gedeelte Utrecht-Bunnik kan worden teruggebracht naar 60 km/uur. Dat schept helderheid in plaats van allerlei veranderingen in snelheidsregimes op korte afstand van elkaar. Bovendien is het de beste manier om de provinciale weg minder aantrekkelijk te maken als sluipalternatief voor de A12. De voorgenomen aanleg van de "Baan van Fectio" (een directe verbinding tussen Koningsweg en A12 langs Bunnik) en de A12 Salto Houten-Bunnik maakt de N411 namelijk een stuk aantrekkelijker voor autoverkeer. 


Reageren? Kom naar een van de inloopavonden - maandag 19 mei en woensdag 21 mei, beide avonden tussen 19.30 en 21.30 uur in Restaurant Vroeg (Achterdijk 1 in Vechten / Bunnik). 

Nadere informatie via Jos Kloppenborg -  Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken  of 06 18 51 23 70. 

---

Voorkeursvariant voor de Koningsweg bij Vechten (plankaart)

Analyserapport verkenning N411 Utrecht-Bunnik (downloadlink)

Alle documenten / rapporten / brieven over de N411 plannen zijn te downloaden via deze link (zie agendapunt 19.


 
Prachtig weer tijdens de eerste Amelisweerd stinzen-excursie van 2014

Op 22 maart 2014 vond de eerste Amelisweerd excursie van het jaar plaats. We keken vooral naar de mooie stinzenplanten op het landgoed. Expert Joost Meulenbroek leidde de excursie - samen met verschillende deskundigen van IVN afdeling Vecht & Plassengebied.

Het prachtige weer had er voor gezorgd dat de sneeuwklokjes, geheel tegen hun gewoontes in, al waren uitgebloeid. Gelukkig waren de primula´s, bosanemonen, maartse viooltjes en vele andere stinzenplanten het aanzien zeker waard. 

Stinzen?

Waarschijnlijk zijn er veel mensen die niet weten wat stinzenplanten eigenlijk zijn. Stinzenplanten zijn vanaf de zestiende eeuw als bol/knolgewassen naar Nederland gebracht; vooral door diegenen die het zich konden permitteren om buitenlandse reizen te maken en souvenirs te planten op hun buitenplaatsen. Daar pasten onder andere sneeuwklokjes, wilde hyacinthen en vele anderen zich in alle rust aan hun nieuwe omgeving aan. Ook de bewoners van Oud en Nieuw Amelisweerd deden mee aan deze 'mode'. Op de landgoederen zijn meer dan dertig soorten stinzenplanten te vinden die verspreid over het voorjaar in bloei komen.

Nog meer weten? Lees dan het onderzoek van Joost Meulenbroek over de stinzenplanten van Amelisweerd en Rhijnauwen.

Een nieuwe excursie is in voorbereiding. Houd website en nieuwsbrieven in het oog!

Foto: Bea Groen
 
Landhuis Oud Amelisweerd heeft eindelijk de luiken geopend!

Interieur van het MOA (foto: Bea Groen)Prinses Beatrix opende 21 maart het Museum Oud Amelisweerd. De hoge groene luiken zijn eindelijk open gegaan, zodat de bijzondere transformatie van het ooit zo verwaarloosde interieur bij daglicht kan worden bekeken.

Het museum geeft niet alleen ruimte aan de collectie van Armando. Ook het 18e eeuwse Chinese behang is in volle glorie te bezichtigen, evenals twee eeuwen oud Nederlandse behang dat eveneens veel vertelt over mensen en menselijke activiteiten in een landschap.

Verschillende wanden van het huis toonden fragmenten van metselwerk van diverse aard of van behang aangetast door de tijd. Deze fragmenten zijn nu "visueel" gladgestreken doordat er een halfdoorzichtig, geweven materiaal overheen is aangebracht. Hierdoor heeft het huis nu een verzorgde en tegelijk intrigerend interieur. De werken van Armando zijn volledig in de ruimtes geïntegreerd. Enorm hoge vazen staan in de Chinese salon, schilderijen geïnspireerd op bomen hangen in kleinere ruimtes. Een grote, door Armando ontworpen vogel staat op het dak.

Het MOA is een nieuwe aanrader op landgoed Oud-Amelisweerd.

Check moa.nl voor alle bezoekersinformatie

Foto en tekst: Bea Groen
 
Utrechters tegen verbreding A27 - laat je stem horen

De Stem Van...De website 'De Stem Van' vroeg 15 partijen om een reactie op de stelling "De A27 bij Amelisweerd moet verbreed worden." Op een schaal van 0 tot 100 geven de partijen aan in hoeverre ze voor, dan wel tegen verbreding zijn. Het is een mooi genuanceerd overzicht geworden. De Utrechtse invullers van de enquête zijn gemiddeld genomen trouwens tegen verbreding.

Opvallend veel rechtse stemmers tegen verbreding

Eerder deze maand bleek dat ook al zo te zijn bij de uitslag van het Kieskompas. Zelfs CDA en VVD stemmers bleken voor een belangrijk deel neutraal tegenover verbreding te staan, of zijn zelfs tegen, zo bleek uit dat onderzoek. 

Natuurlijk gaat de Utrechtse politiek niet direct over de verbreding. Maar een sterke lobby vanuit Utrecht blijft de komende vier jaar heel belangrijk. Wij staan voor slimmer investeren in mobiliteit en het serieus nemen van ecologische parels als Amelisweerd. Dus geef je mening en laat woensdag je stem horen. 

Laat je horen!

Bekijk de reacties van de partijen op de stelling via de Utrechtse Internet Courant. En geef je eigen mening op deze en andere stellingen van De Stem Van (ook 80 km/h op de Utrechtse stadssnelwegen is belangrijk, ook voor Amelisweerd).

 
Inventarisatie broedvogels en vleermuizen van Amelisweerd

WielewaalDonderdag 30 januari presenteerde Bureau Waardenburg de resultaten van hun broedvogel- en vleermuistellingen in Amelisweerd en Rhijnauwen. De Utrechtse landgoederen blijken een divers, vogelrijk gebied te zijn. 65 Broedvogels zijn waargenomen. Daarbij zitten maar liefst 11 Rode Lijst soorten, waaronder Ransuil, Wielewaal, Koekoek, Spotvogel en Boerenzwaluw. Bekijk de lijst met broedvogels hier

De onderzoekers troffen 7 soorten vleermuizen aan op de landgoederen. De gemeente is van plan om - samen met vrijwilligers - de natuur beter te gaan monitoren. 

Bekijk en lees de rapporten en presentaties

1. Het rapport "Broedvogels op het landgoed Amelisweerd"

2. Presentatie Bureau Waardenburg over het broedvogel rapport

3. Presentatie "Vleermuizen van Amelisweerd"

4. Presentatie "Monitoringsplan natuur Amelisweerd en Rhijnauwen"

Waar zijn de rapporten uit de jaren 80?

Jaren geleden, in 2009, heeft Ecologisch Adviesbureau Maes ook broedvogels geïnventariseerd (rapport). Maar van de decennia daarvoor is opvallend weinig bekend. Er moeten echter wel gegevens zijn, zeker uit de jaren 80 (onderzoek ten tijde van de aanleg van de A27). Onder meer Jos Kloppenburg van de Vrienden zal serieus op zoek gaan naar deze rapporten in zijn omvangrijke papieren archief. Mocht u tips hebben? Stuur ons dan een e-mail!

Vleermuizen in boomholtes

Watervleermuis

In de oude, hoge bomen van Amelisweerd komen ook veel vleermuizen voor. Overal op de landgoederen zitten ze, goed verstopt in boomholtes, vleermuiskasten en natuurlijk op Fort Rhijnauwen. Waargenomen soorten zijn Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Franjestaart en Laatvlieger. Niet gezien, maar volgens Bureau Waardenburg waarschijnlijk wel aanwezig zijn de Kleine dwergvleermuis, Baardvleermuis en Meervleermuis. Voor al deze soorten is beheer van groot belang. Er moeten altijd voldoende oude en dode bomen (met boomholtes) aanwezig zijn. Het advies: oude bomen laten staan en dood hout laten liggen, voor zover niet onveilig natuurlijk. 

Monitoringsplan

Ecologische parels dus, de Utrechtse landgoederen. Voor de gemeente Utrecht is deze inventarisatie het begin van een betere aanpak. De komende maanden werkt de gemeente aan de opzet van een monitoringsplan. Daarin is een grote rol weggelegd voor de vele organisaties en vrijwilligers die al aan natuurmonitoring doen op de landgoederen. En die deskundigen zijn er zeker, zo bleek uit deze geslaagde informatieavond. 

Bekijk de lijst met broedvogels hier (opent in een nieuw venster)

De gemeente Utrecht zal de rapporten publiceren op www.utrecht.nl/landgoederen

Foto's: Wielewaal, door Dixi op Wikipedia (CC BY-SA 3.0) en Watervleermuis, door Gilles San Martin (CC BY-SA-2.0)

 
Oud Amelisweerd en de toekomst van het Trapeziumbos

Beeldenlaan Oud AmelisweerdAl jaren is er een stevige discussie over de toekomst van het Trapeziumbos van Oud-Amelisweerd. Het bos is een voor Nederlandse begrippen zeldzaam gaaf voorbeeld van een (laat) 18e eeuwse aanleg. Het vormt één geheel met landhuis Oud Amelisweerd en omgeving (gebouwd in dezelfde tijd).

Het bos kent een ongekend aantal bomen van monumentale leeftijd, waaronder 40 meter hoge eiken. Zij behoren tot de hoogste van ons land. Die ouderdom wordt door de gemeente Utrecht, eigenaar van het bos, ook als probleem gezien. Oude bomen komen op een gegeven moment aan hun eind. Dat kan bij eiken - ondanks ziekte - overigens nog honderden jaren duren.

Monumentale lanen: ontwerp versus ecologie

Een fel discussiepunt is wat je met een laan doet als er hier en daar een boom uitvalt. In 2008 produceerde een extern deskundige, Simon Klingen, de nota 'Noblesse Oblige'. Hierin beveelt hij aan om vrijwel alle monumentale lanen te kappen om ze opnieuw in te planten met jonge boompjes. Doel daarvan? Dan staan alle bomen weer netjes even hoog in het gelid. Als Vrienden van Amelisweerd hebben wij ons om ecologische en cultuurhistorische redenen daartegen verzet. Dat vond redelijk gehoor bij de gemeente. In de gemeentelijke Toekomstvisie is vastgelegd dat gezonde bomen niet mogen worden gekapt.

Wordt er niet teveel gekapt?

Daarmee is de discussie nog niet gesloten. In een nieuw beheerplan is het Trapeziumbos thans als 'parkbos' gedefinieerd. De vraag is: Wat betekent dat voor het beheer? Mede in het kader van achterstallig onderhoud is er de laatste maanden heel wat aan bomen en dood hout verwijderd. De Vrienden van Amelisweerd vinden dat tot dusverre niet altijd duidelijk is om welke reden een aantal ingrepen zijn gedaan, en of er bij de aanpak gebruik wordt gemaakt van deskundige rapporten die de laatste jaren zijn geschreven (zie de rapporten onder downloads).

Ook op verzoek van de Adviesgroep waarin ook de Vrienden zijn vertegenwoordigd, wordt er binnenkort een workshop georganiseerd met experts uit de ecologische en cultuurhistorische hoek om de verdere aanpak te bespreken. Wat ons betreft gaat het zeker ook om de betekenis en belevingswaarde van een echt oud bos, en het belang dat monumentale bomen ook hebben voor bijvoorbeeld de bijzondere soorten vogels, vleermuizen en paddenstoelen.

Jos Kloppenborg | Vrienden van Amelisweerd
Foto: Beeldenlaan, door Marie Louise Heere
 
Feestelijke opening van Museum Oud Amelisweerd

Donderdag 21 november werd het Museum Oud Amelisweerd feestelijk geopend. Voor het museum, in de tuin aan de Kromme Rijn, genoten de genodigden van koffie, Chinese thee en Chinese koekjes.

Het lange wachten werd beloond met een bijzondere gebeurtenis. Een Chinese draak, begeleid door een klein muzikaal ensemble, kwam de boze geesten verjagen.

Drakenboot festival

In een rookwolk kwam een open boot aangeroeid met daarin de wethouders van Utrecht en Bunnik, gehuld in zwemvestjes. Zij werden verwelkomd door de draak die het hele gezelschap naar de voordeur van het museum bracht. Daarbinnen vond de kennismaking plaats met het nu geheel gerestaureerde Chinese behang in de Chinese Salon. Frits Lintmeijer (Utrechts wethouder van onder meer cultuur) onthulde het paneel dat fragmenten toont van Chinees behang rond een stuk blauw met wit behang uit de tijd van koning Lodewijk Napoleon. Het behang laat het Chinese Drakenboot festival zien en een grote jachtpartij; het stamt uit het laatste kwart van de achttiende eeuw en was aan een opknapbeurt toe. Momenteel ziet het er weer prachtig uit.

Chinese Veldkeuken

Het samenzijn werd afgesloten met een lunch, door de Veldkeuken bereid, bestaande uit lekkere Chinese gerechten op bamboebordjes. Yvonne Ploum, de directeur van het museum, kan terugzien op een geslaagde opening. Iedereen ziet nu uit naar de opening voor het publiek, in het komende voorjaar.  

Lees ook het interview met Yvonne Ploum over het MOA in de Volkskrant. 

Tip: De activiteiten van het MOA zijn prima te volgen via hun Facebookpagina.

Tekst: Bea Groen
 
Compensatie?

Rijksweg A27 in 1986 - snelweg door het bosHet moest maar eens afgelopen zijn met die natuurcompensatie bij snelwegverbredingen. Dat stelde VVD-Kamerlid Ton Elias tijdens het Kamerdebat over de infrastructuur-begroting op 5 november. Hij noemde de plannen met de A27 bij Amelisweerd als hét voorbeeld: 60 miljoen wordt daar uitgetrokken, voornamelijk voor de brede verbinding bij de Koningsweg, als nieuwe toegang tot Amelisweerd. Rijkswaterstaat presenteert het als een soort ecoduct. Het eindigt aan de stadskant alleen abrupt bij kunstgrasvelden en stenige parkeerplaatsen.

Daarnaast is er nog 15 miljoen aan compensatie beschikbaar - van de Provincie Utrecht - voor extra (bovenwettelijke) lucht- en geluidmaatregelen. Elias suggereerde dat actievoerders op deze manier de overheid chanteren met als enige doel het Rijk zoveel mogelijk geld af te troggelen. 

Wettelijk voorgeschreven compensatie

Beste Ton, het ligt echt even anders. Al dat geld voor compenserende maatregelen is een invulling waar wij als Vrienden van Amelisweerd weinig mee te maken hebben. Het is gewoon de invulling die minister Schultz van Haegen geeft aan de wettelijk voorgeschreven compensatieplicht. Schultz en PvdA collega Kuiken prikten uw proefballonnetje dan ook snel door. Chanteren wij de overheid? Je kunt net zo goed zeggen dat het Rijk de tegenstand probeert af te kopen. 

Wij hebben als Vrienden van Amelisweerd nooit gevraagd om geld voor compensatie. Om de simpele reden dat wij nooit gevraagd hebben om die ontstellend dure verbreding van de bak. Die 14 rijstroken zijn namelijk niet nodig. Er staan niet of nauwelijks files in de bak en die zullen er ook straks niet staan. Zeker wanneer wij tijdig werken aan alternatieven als een regionaal tramnet en een veel beter regionaal fietsnet. Dat is nog beter voor onze gezondheid ook.

Ecologische Hoofdstructuur

Overigens hebben wij nog altijd geen voorstel gezien die het verlies van een aantal hectaren ecologische hoofdstructuur (EHS) compenseert. Een ‘dak  op de bak’ is geen ecologische compensatie voor het verlies van een tweehonderd jaar oud bosgedeelte met allerlei bijzondere flora en fauna. Er is een simpele oplossing: niet die bak verbreden. Dat spaart een heleboel extra geld voor compenserende maatregelen. En natuurlijk wel iets doen aan de geluidoverlast voor bewoners en natuurliefhebbers. De geluidsschermen zijn van 30 jaar terug en hadden ook toen al een stuk beter gemoeten.

Jos Kloppenborg - Vrienden van Amelisweerd
 
Aan de slag in het bos met Buurtschap Amelisweerd

De natuurwerkers op 9 november, foto Joop Spaans via twitter.

Onze vrienden van Buurtschap Amelisweerd houden zaterdag 9 november een jaarlijkse werkdag in het bos. Wil je eens je handen uit de mouwen steken op onze landgoederen, dan ben je van harte welkom. 

Kom om 09.30 uur naar de Beheerpost, de boshut links van de ingang van de tennisbaan op Rhijnauwen (aan het einde van de Rhijnauwenselaan links). Beheerder Joop Spaans zal de koffie klaar hebben staan.

Meld je aan via een e-mail aan Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . Liefst zo snel mogelijk, zodat bekend is hoeveel gasten er zijn voor de lunch bij de Stayokay. 

Lees ter inspiratie deze herfst-column van Joop Spaans, over al het beheer dat op dit moment gaande is op de landgoederen. 

 
Boeiende presentatie van Bea Groen over Amelisweerd - met medewerking van Joost Meulenbroek

Bea Groen tijdens haar presentatie op 20 oktober 2013

Zondag 20 oktober gaf Bea Groen (Amelisweerd Akademie) een lezing/presentatie over Oud- en Nieuw-Amelisweerd, waarbij tal van verborgen bijzonderheden aan bod kwamen. Haar virtuele rondleiding over de landgoederen vond plaats aan de hand van veel eigen foto’s en van oude prenten uit de 18e en 19e eeuw (met dank aan Joost Meulenbroek voor de foto-manipulaties). Enkele vroeg 19e-eeuwse ‘naïeve’ tekeningen over het leven op Nieuw-Amelisweerd dienden als basis voor speelse variaties op en impressies van de huidige situatie. Zo zagen we de verdwenen ‘Oranjerie’ achter Nieuw-Amelisweerd weer tot leven komen.

Bea stond stil bij de invloed van enkele bewoners van de landgoederen, zoals de markies die sneeuwklokjes plantte in wat nu het Markiezenbos heet. Daarnaast vertelde zij over de paden die zicht boden op de Domtoren en andere markante punten in de verte. De oude paden en bebouwing blijken ten dele verdwenen door nieuwe wegen en de voortgaande stadsuitbreiding. Maar zondag 20 oktober, tijdens deze lezing, waren ze weer even vol in beeld. 

Het was een boeiende introductie op de rijke cultuur en geschiedenis van de landgoederen, die naar meer smaakt.

Hou onze website of onze Facebookpagina in de gaten voor meer activiteiten van de Amelisweerd Akademie.

 
Boeiende lezing van Jos Kloppenborg over 42 jaar besluitvorming rond Amelisweerd

Borrel in de oude keuken van landhuis AmelisweerdZondag 6 oktober 2013 vertelde Jos Kloppenborg zijn boeiende verhaal over 42 jaar besluitvorming en burgeractivisme rond Amelisweerd. Hij nam zijn gehoor mee naar de mysterieuze en verwarrende wereld van de plannen rond Rijksweg 27. En dat op de prachtig gerestaureerde zolder van Museum Oud Amelisweerd.

Er was eens een lijn...

In 1938 was een smalle weg tussen de bomen gepland; in de jaren tot 1971 groeide dit uit tot een 7 meter hoog tracé dat 150 meter breed was. De route van de weg liep dwars door Amelisweerd. Het autobezit nam tussen 1960 en 1970 toe met een verbazingwekkende vijfhonderd procent. Bevolkingsprognoses voorzagen 20 tot 24 miljoen Nederlanders in het jaar 2000. Politiek (links en rechts) en Rijkswaterstaat stonden te popelen om meer wegen aan te leggen. In de jaren 70 ontstond echter een nieuw milieubewustzijn.

Burgeractivisme

Een student Planologie, Jaap Pontier, ontdekte bij toeval een getekende lijn door Amelisweerd, de plannen voor de A27. De Werkgroep Amelisweerd werd opgericht om het tweehonderd jaar lang onaangetaste landgoed Amelisweerd te beschermen. Er werden acties ondernomen en alternatieve plannen ontwikkeld. Dankzij de acties in de jaren '70 en '80 en tienduizenden handtekeningen is de A27 min of meer aan de rand van het landgoed aangelegd. En verdiept in een smallere bak in plaats van verhoogd op een brede dijk.

De laatste jaren werken minister Schultz en Rijkswaterstaat aan plannen om de A27 te verbreden. De Vrienden van Amelisweerd ontwikkelden in 2009 de 'Kracht van Utrecht', een ander zicht op mobiliteit, waar veel interesse voor was in de lokale en landelijke politiek. Toch volhardde de minister in de verbredingsplannen. De Vrienden van Amelisweerd organiseerden daarom in april 2013 een manifestatie tegen de 'Asfaltplannen'. Tweeduizend mensen lieten merken dat ze natuur en leefplezier belangrijker vonden dan een te dure, verbrede snelweg. 

Zondag 20 oktober: Geschiedenis van Amelisweerd - nieuwe kansen voor het landgoed

Zondag 20 oktober geven Bea Groen en Joost Meulenbroek een tweede lezing/presentatie: "Amelisweerd - De geschiedenis in de toekomst". Vanuit de historie van het landgoed en haar bewoners kijken we naar de nieuwe kansen voor Amelisweerd en haar vele bezoekers. Plaats en tijd: Museum Oud Amelisweerd a.d. Koningslaan in Bunnik; ontvangst v.a. 14.30 uur, lezing om 14.45 uur. Met sfeervolle borrel na afloop.

Meer info en reserveren

 
« BeginVorige12345VolgendeEinde »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Who's Online

We hebben 41 gasten online

Amelisweerd is waardevol

Foto's Amelisweerd

Vrienden op Facebook

VVA_Facebook