Zanglijster tussen de dichtersnarcissen op Oud-Amelisweerd

Vogelexcursie Nieuw Amelisweerd 6 april en Oud Amelisweerd 12 april

Veel vogelmannen zingen inmiddels om hun territorium af te bakenen en een vogelvrouw te imponeren. Hoe herken je de zang van een zanglijster, wat is het verschil tussen een boomklever en boomkruiper, en welke van de vier in de landgoederen aanwezige spechten kunnen we ontdekken?

Zaterdag 6 april gaan we met vogelkenners Nanne Nauta en Tieneke de Groot op pad in Nieuw Amelisweerd. We gaan op zoek naar dagelijkse en meer bijzondere soorten. Daarnaast vertellen we wat we nog meer aan natuurwaarden tegenkomen. De excursie is minder geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd. 
Verzamelen om 07.55 uur bij de fietsenrekken vlakbij de ingang aan de Koningsweg/hoek Mereveldseweg in Nieuw Amelisweerd. We starten om 08.00 uur, want juist in de ochtend zingen de meeste vogels.

Vrijdag 12 april gaan we met vogelkenners Tieneke de Groot en Nanne Nauta op pad in Oud Amelisweerd. We richten ons vooral op de geluiden en hoe je jezelf daar wegwijs in kunt maken. Daarnaast vertellen we uiteraard ook wat we aan andere natuurwaarden tegenkomen. De excursie is minder geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd. 
Verzamelen om 07.55 uur naast de Veldkeuken in Oud Amelisweerd. We starten om 08.00 uur, want juist in de ochtend zingen de meeste vogels.

Aanmelden via info@vriendenvanamelisweerd.nl. We verzoeken iedereen een klein bedrag (minimaal € 3.00) over te maken op rekeningnummer NL21 INGB 0004 056 570 Vereniging Aktie Amelisweerd te Utrecht onder vermelding van de excursiedatum
Aansluitend graag een mailtje naar info@vriendenvanamelisweerd.nl. Dit bedrag komt ten goede aan onze activiteiten voor het behoud en ontwikkeling van de (natuur)waarden op de landgoederen.

Deelnemers vogelexcursie 2022 speurend naar een vogel Oud Amelisweerd