ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering zaterdag 13 april

Zaterdagmiddag 13 april houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst/-vergadering vanaf 14.00 uur op de Hooizolder op de eerste verdieping in de Veldkeuken, Oud-Amelisweerd. De inloop is vanaf 13.45 uur.
Alle betalende leden zijn welkom om te horen wat we in 2023 hebben gedaan en wat de plannen voor het komende jaar zijn.

Na de vergadering is er een lezing en een drankje en hapje.
De lezing wordt verzorgd door Sander Karst de auteur van het boek ‘Een vorst zal Uw Bewoner zijn’: Oud- en Nieuw-Amelisweerd als buitenplaats van Lodewijk Napoleon.’ In 1807 verhuisde koning Lodewijk Napoleon van Den Haag naar Utrecht. Hij wilde in de buurt van Utrecht een landgoed bezitten en verwierf daarom Amelisweerd. Sander zal zowel hierover meer vertellen als over hoe hij hierin geïnteresseerd is geraakt. Voor een deel van zijn presentatie zullen we het landhuis zelf bezoeken.

Agenda ledenvergadering

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Verslag ledenvergadering 2023
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag 2023
  5. Financieel verslag 2023 en begroting 2024 en balans
  6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
  7. Wisseling penningmeesterschap en bestuurslid tussen Gerrit Kuiper en AnnA Adrichem
  8. Voortgang Amelisweerd Info
  9. Huidige stand van zaken verbreding A27
  10. Rondvraag

Wil je deelnemen aan de vergadering en de lezing, dan hebben we het liefst dat je je aanmeldt (vanwege de catering) via info@vriendenvanamelisweerd.nl.