28 mei 19.00 – 19.30 Open Huis Gemeentehuis Bunnik

Op 16 mei werd in Bunnik tijdens de actie File in de Wei goed genetwerkt: Met de gemeenteraadsleden uit Bunnik maakten we als Vrienden de afspraak om voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 mei om 19 uur de gelegenheid krijgen een toelichting te geven op de Kracht van Utrecht, het duurzame Fiets en Openbaar Vervoersalternatief. Op de agenda van de raad staat die avond het Bestuursakkoord A12/Salto, waarin een voorstel is opgenomen om een Nieuwe Rijsbruggerweg aan te leggen tussen Houten en Bunnik, dwars door het open Kromme Rijnlandschap. Deze week werd duidelijk dat er zes jaar lang is gestudeerd op wegvarianten zonder ook maar één openbaar vervoer alternatief te bestuderen. Want wat blijkt: de nieuwe weg is een cadeautje voor Houten uit de VINEX-afspraken uit 2003. Reden genoeg om in het kader van de Ring Utrecht-studies dit cadeautje te heroverwegen en veel steviger te kijken naar alternateven. Houten was toch in 2008 Fietsstad geworden? En wilde Bunnik dat ook niet worden? En Utrecht wil Klimaatneutraal worden? KOMT ALLEN! 28 mei, 19 uur, Open Huis in de Hal van het Gemeentehuis Bunnik.