2de Kamer dwingt Breed Onafhankelijk Onderzoek af! (11 oktober 2012)

Aardverschuiving

Het bezoek van een grote Utrechtse Delegatie aan de Kamer heeft succes gehad: de Tweede Kamer heeft Minister Schultz van Haegen gisteren geen goedkeuring gegeven voor het verbreden van de bak van de A27 met 2 x7 rijstroken door Amelisweerd en langs grote woonwijken in Utrecht.

Er komt een

  • onafhankelijk onderzoek, breed opgezet, naar mogelijkheden om binnen de bak van Amelisweerd te blijven…
  • … met een beoordeling van de financiële basis en het lange termijn rendement van investeringen in wegen…
  • … waarin niet alleen varianten 2×6 binnen de bak + 80 km/u maar ook het effect op de luchtkwaliteit en geluidshinder, van lagere ontwerpsnelheden, van lagere groeiscenario’s, van telewerken, beter benutten van wegen en het versterken van regionaal OV worden meegenomen: Breed dus.
We zijn er dus nog niet. Maar een eerste belangrijke stap is gezet. De Kamer wil een bredere blik. Met ons Kracht van Utrecht-initiatief hebben we de stad en de Kamer die bredere blik kunnen geven. Zie onze website van ons initiatief.

De tweede stap wordt om de onderzoeksopdracht op een positieve manier te beinvloeden, heel goed omschreven te zien worden en er bij betrokken te worden.

Hartelijk dank!

Dank voor alle steun via Mail, Facebook, Twitter, Websites, Telefoon en SMS!

Met steun van bewoners en bewonersorganisaties, experts, College en gemeenteraad en Kamerleden hebben we deze mijlpaal kunnen bereiken.

We beseffen ook dat deze aardvesrchuiving heeft kunnen plaatsvinden dankzij de verkiezingsuitslag van 12 september j.l.

Dank in het bijzonder aan PvdA, D66, Groenlinks, SP, Partij voor de Dieren, 50+ en de ChristenUnie.

Nu onze vervolgstappen: investeer in ons initiatief!

Investeer in de Kracht van Utrecht. Met tijd of geld:  maak dan uw donatie over op het volgende rekeningnummer:

Triodosbank 390 49 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (Soesa, een ANBI-erkende instelling)
Als u ons mailt welk bedrag u wilt overmaken blijft u via dat mailadres op de hoogte van onze Nieuwsbrieven. Ook dit spaart kosten.

Of geef je interesse en mogelijkheden aan via http://ymlp.com/xgesbmqhgmgb