4 nov. 19.30 u Gemeenteraad besluit over Planstudie Ring Utrecht !

Donderdagavond 4 november zal de Gemeenteraad een besluit nemen over welk vervolgonderzoek er gaat plaatsvinden in de Planstudie Ring Utrecht. Vanmorgen kopte het AD al vrolijk: Groenlinks is “om” en kiest voor extra asfalt. Goed dat Groenlinks vanmiddag een persbericht uitgaf waarin ze aangaven stevige voorwaarden te gaan stellen aan dat vervolgonderzoek. Lees het persbericht: http://utrecht.groenlinks.nl/node/55806

2011: Een belangrijk onderzoeksjaar

Het vervolgonderzoek zal plaats vinden in de 2de fase van de Milieu-Effect-Rapportage (MER). Aan het eind hiervan (eind 2011/begin 2012) valt pas de uiteindelijke beslissing om een Wegtracetraject in te gaan. Wat ons betreft: Dan is een integrale afweging met de Ladder van Verdaas aan de orde; met een heldere analyse van alle kosten en baten voor een miljardeninvestering, inclusief een overzicht van alle (maatregelen) voor neveneffecten en risico’s!

Jan Korff de Gidts

06 3363 0344