Aanbieding Kracht van Utrecht 2.0 aan Raad en College (16 september 2010)

In samenwerking met de Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) hebben APPM Management Consultants bv, Stratagem Group en Strukton Rail bv de afgelopen drie maanden hard gewerkt aan een nadere onderbouwing en uitwerking van de eerste versie van De Kracht van Utrecht van april 2009.

Het rapport, een onderbouwing voor een echt duurzaam alternatief is op 16 september aangeboden aan Raad en College, met name aan de voorzitter van de raadscommissie Stad en Ruimte Sietze Koopman en wethouders Frits Lintmeijer en Harry Bosch.

Het nieuwe rapport Kracht van Utrecht 2.0 is hier (PDF) te downloaden, en het persbericht hier (PDF). Kijk ook op de Utrecht anders site.

Meer informatie bij Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344