Knooppunt Rijnsweerd

Bijeenkomst Vrienden van Amelisweerd op 18 juni

Kom meepraten – donderdag 18 juni om 20.00 uur in Milieucentrum Utrecht (Oudegracht 60)

Donderdag 18 juni organiseren wij een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij Amelisweerd en Rhijnauwen. We willen iedereen bijpraten over de plannen met de A27, maar ook over ontwikkelingen in en rond de landgoederen, zoals het beheer en de landbouw. En we horen graag wat iedereen zelf belangrijk vindt en zou willen doen.

Veel mensen in Utrecht en Bunnik genieten van de landgoederen. De Vrienden van Amelisweerd komen al sinds de jaren 70 actief op voor behoud van het gebied. Er is een vrij kleine actieve kern. Wij zouden graag meer mensen actief zien worden. Als je mee wilt doen, kom dan naar deze avond in Milieucentrum Utrecht!

Agenda van de avond 

1. Voorstelrondje 

2. Plannen met de A27 : Hoe staat het er voor en wat kunnen wij doen? 

Het Rijk wil nog altijd de Ring Utrecht en de bak bij Amelisweerd verbreden. Wij willen daar net als de gemeente Utrecht een stokje voor steken. Pas volgend jaar begint de eigenlijke procedure. Lees voor meer informatie het artikel Besluitvorming Ring Utrecht nog geen gelopen koers op de Kracht van Utrecht website. 

3. Ontwikkelingen op de landgoederen zelf 

  • Uitvoering beheerplan: Wat betekent dat voor het Engelse Werk en Rhijnauwen? Op 25 juni organiseert de gemeente daar een informatieavond over in de beheerpost; zie ook de actuele Nieuwsbrief Landgoederen van de gemeente (NB: daar staat 17 juni vermeld; de bijeenkomst is echter verplaatst naar de 25e). 
  • Nieuwe plannen: Als Vrienden van Amelisweerd vinden wij de hernieuwde aandacht voor het beheer goed, maar het leidt soms tot dure en onnodige plannen en ingrepen. Wat vinden wij van alle nieuwe voorstellen?
  • Landbouw op Amelisweerd: Hoe staat het met de koeienbrug? En welke landbouw past op de landgoederen? Zie ons artikel over Koeienbrug en Toekomstvisie en andere artikelen op onze website.
  • Druk op de landgoederen: Steeds meer activiteiten trekken steeds meer mensen. Er is al langer een parkeerprobleem. Wat is ieders beleving en wat kunnen wij er aan doen?
  • Informatiecentrum en activiteiten: Het Informatiecentrum is pas geopend (naast de Veldkeuken) en draait onder regie van het MOA (Museum Oud Amelisweerd). Wat kunnen wij toevoegen?
  • Participatie: Hoe willen en kunnen mensen het best bij ontwikkelingen worden betrokkken?

4. Wat pakken we op uit deze onderwerpen?

5. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 

Meer weten?

Kijk verder op onze website voor diverse onderwerpen. 

Ben je verhinderd, maar wil je wel actief worden? Laat het ons weten via info@vriendenvanamelisweerd.nl.

Wil je specifiek weten hoe het staat met de plannen en alternatieven voor de Ring Utrecht? Kijk dan op de Kracht van Utrecht website. 

Donderdag 18 juni om 20.00 uur
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 in Utrecht
Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom.