Infoavond landgoederen donderdag 25 juni

Donderdag 25 juni organiseert de gemeente Utrecht een informatieavond over de ontwikkelingen op de landgoederen. Tijdens deze informatieavond staan met name de plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos, Tuin Rhijnauwen en Huisbos centraal. Naast deze onderwerpen komen de nieuwe fietsenstallingen, de tuin van Oud Amelisweerd en het Kavelpad kort aan de orde.

De gemeente wil tijdens deze avond veel ruimte bieden voor gesprek en toelichting naar aanleiding van vragen. Om dat goed te kunnen doen is het raadzaam om een en ander voor te bereiden. Kijk op de landgoederen-projectpagina voor een beschrijving van alle lopende projecten. U kunt nu alvast de presentaties van de gemeente bekijken over Engelse Werk & Slingerbos en Huisbos & Tuin Rhijnauwen

Eerdere reactie van de Vrienden op deze plannen

De ontwerpen voor Engelse Werk & Slingerbos en Huisbos & Tuin Rhijnauwen zijn al enige tijd bekend. Eind vorig jaar hebben wij al uitgebreid gereageerd op deze plannen. Lees onze reactie hier terug. De kern uit deze reactie gaat over transparantie op de landgoederen versus beslotenheid: “De belangrijkste attracties van Amelisweerd zijn de beslotenheid binnen de verschillende onderdelen, de ervaring van aanwezig zijn in de natuur, de mogelijkheid om de kringloop van de natuur te volgen van nabij. […] Er is wat ons betreft een gevaar dat een ontwerp dat sterk gericht is op transparantie zich niet verhoudt tot de thans aanwezige en zeer positief ervaren beslotenheid zoals wij die nu op de landgoederen aantreffen.”

Het probleem zit hem voor de Vrienden van Amelisweerd niet zozeer in de doelen van beide plannen, maar wel in de uitwerking. Daarin zien wij te weinig terug van de aanbevelingen, ook niet die van de Klankbordgroep. Het doel om de landschapsstijl te behouden en op cultuurhistorisch belangrijke plekken te versterken, is niet te vinden in de rapporten van Verbeek. 

Ons aanbod is om samen een goed plan te maken, de gemeente samen met de Vrienden, deskundigen, gebruikers en natuurverenigingen. Drie invalshoeken zijn daarbij van belang: Cultuurhistorische waarde, belevingswaarde (Wat is interessant? Het hoeft geen Efteling te worden) en ecologische waarde (Welke bijzonder beplanting hebben we nu? Welke is in de loop der eeuwen verdwenen?). 

Vragen?

U kunt uw vragen ook voorafgaand aan de informatieavond per e-mail aan oost@utrecht.nl sturen, onder vermelding van Engelse werk en Slingerbos of Tuin Rhijnauwen en Huisbos. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen met vragen en/of opmerkingen. We zien u graag op de 25e. Kom ons steunen in ons pleidooi om het unieke karakter van de landgoederen te behouden.

Datum en tijd: donderdagavond 25 juni vanaf 19.30 uur
Locatie: Veldkeuken Amelisweerd, Koningslaan 11a te Bunnik