40 jaar Vrienden van Amelisweerd

Toelichting en programma Inspiratiemiddag BOOM BOMEN BOS

40 jaar Vrienden van Amelisweerd,

30 september 2012, 13.30 – 17 uur, Rhijnauwen

Aanleiding

Onze inspiratiemiddag op 30 september 2012, getiteld BOOM BOMEN BOS staat in het teken van de historie van ‘40 jaar Vrienden van Amelisweerd’ en de actualiteit van het daaruit voortgekomen Kracht van Utrecht–initiatief. Bovendien is het 30 jaar geleden dat de ontruiming en de bomenkap van Amelisweerd plaatsvond voor de aanleg van de A27. En drie jaar geleden werd het Kracht van Utrecht-initiatief geboren.

Kracht van Utrecht en SOESA

De ‘Kracht van Utrecht’ was (in 2009) de titel van het achtste rapport in de historie van de Vrienden van Amelisweerd. Vanuit dit initiatief werkt een groeiende groep betrokken en deskundige inwoners van Utrecht aan concrete voorstellen om onze stad en regio een omslag te laten maken naar slimmere en gezondere mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad. In denken en doen. Zie www.krachtvanutrecht-initiatief.nl In 2010 richtten we de Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) op.

Doel en doelgroep

De middag organiseren we voor mensen die open staan voor een andere benadering dan de politieke; namelijk een artistieke, poëtische invalshoek. In Ienke Kastelein hebben wij een Utrechts beeldend kunstenaar gevonden die de aanwezige deelnemers verdieping biedt op de thema’s Boom Bomen Bos. Het programma volgt een opbouwende lijn, die aandacht vraagt en uitnodigt tot reflectie. Ter inspiratie van de aanwezigen, de Vrienden en het Kracht van Utrecht initiatief.

Locatie en tijd

De bijeenkomstdag wordt gehouden in het hoofdgebouw van StayOkay in Rhijnauwen/Bunnik, vlakbij Amelisweerd. U bent welkom vanaf 13.30 u. In de Ridderzaal hebben we een kleine tentoonstelling ingericht met materiaal van 40 jaar Vrienden van Amelisweerd. U bent welkom vanaf 13.30 uur. Start van het programma is om 14 uur. We sluiten af met een informele borrel tot ca. 17:00 uur.

De middag is minder geschikt voor ouders met kleine kinderen.

Organisatie

Vrienden van Amelisweerd, samen met het uit de vrienden voortgekomen Kracht van Utrecht-initiatief. Als formele opdrachtgever fungeert de Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA).

Maximum aantal aanwezigen voor de middag: 70

We vragen een deelnemersbijdrage van minimaal € 10,- p.p. in de vorm van een donatie (liefst van een hoger bedrag). Ook sponsoring behoort tot de mogelijkheden.

Aanmelding

Wij stellen het op prijs als u uw komst meldt via bakkersoesa@gmail.com. Van de deelnemers vragen we een vrijwillige bijdrage in de kosten van € 10,- p.p. Een hoger bedrag mag natuurlijk ook. Uw bijdrage of donatie nemen we graag ter plekke in ontvangst.

Een eventuele bijdrage of donatie kunt u ook storten op op Triodos bankrek. 390492329 ten name van penningmeester SOESA met vermelding van viering 40 jaar Vrienden van Amelisweerd. We melden hierbij dat SOESA geregistreerd is als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) Uw donatie is daarom aftrekbaar.

Programma Inspiratiemiddag BOOM BOMEN BOS

 • 13.30 uur Inloop met bezoek aan de tentoonstelling
 • 14.00 uur Welkom vanuit de Vrienden van Amelisweerd
 • Introductie op de programmatitel: Boom, Bomen, Bos door Ienke Kastelein
 • Boomriddder Isolde, korte documentaire van Falco Minken (eindexamen Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
 • Persoonlijke film, Jan Ketelaars, (docent Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
 • Kleurrijk tapijt, muziek van Karim Eharruyen, solo op L’ud, perzische luit.
 • 15.00 uur Twee onderdelen die parallel lopen:
  – Wandeling: het bos als geheugenpaleis, met Ienke Kastelein (maximum 30 deelnemers)
  – Socratisch gesprek: Bomen over de waarde van Boom en Bos o.l.v. Joop Kools) (maximum 40 deelnemers
 • Napraat met drankje en hapje met rond 17 u slotakkoord

Telefonisch kunt u meer informatie verkrijgen bij Gerrit Jan Bakker, 06 1072 0192. Of via mail bakkersoesa@gmail.com

Achtergrondinformatie over dit programma en de in dit project samenwerkende kunstenaars

Ienke Kastelein is beeldend kunstenaar en woont in Utrecht. Maakt foto’s en installaties.

Het bos als geheugenpaleis – een wandeling.

Ooit was onze planeet bedekt met bos. Daar woonden onze voorouders.

Het bos was vol leven; aan de ene kant was het gevaarlijk en beangstigend, aan de andere betoverend en beschermend. De herinneringen aan dit verre verleden liggen diep in ons geheugen opgeslagen.

Onder regie van Ienke Kastelein wandelen de deelnemers in het bos.

Onderweg staan de wandelaars stil bij ongewone en opmerkelijke dingen en gebeurtenissen.

In het bos komen ze mensen tegen, bosbewoners? Ze lopen langs onvermoede verblijfplaatsen en over ongebaande paden. Ze kijken en luisteren. Wat is stilte, wat is tijd, wat is echt, wat is verbeelding?

http://www.ienkekastelein.nl

Jan Ketelaars is filmmaker, editor en producent en woont in Bilthoven. Als docent Hogeschool voor de Kunsten Utrecht begeleidde hij Falco Minken bij zijn eindexamenfilm. Falco is freelance cameraman/regisseur.

Jan Ketelaars gaat een persoonlijke, beeldende en poëtische film maken, die hij opneemt in Amelisweerd. Zijn film vertelt geen verhaal maar verbeeldt (tegenstrijdige) gevoelens die bomen en bossen kunnen oproepen. Romantiek en angst, daar zal de film over gaan.

http://www.janketelaarsfilm.nl

Karim Eharruyen speelt een soort l’ud, voorloper van de luit. Tevens beeldend kunstenaar, en houtbewerker. Woont in Utrecht.

De L’ud heeft zijn wortels in het Perzie van 5000 jaar geleden. Letterlijk betekent l’ud in het Arabisch stok of hout. In eigen composities en improvisaties maakt hij verbinding tussen de muziek en de omgeving waarin het muziekspel plaatsvindt. Het is een spel tussen mens en natuur.

http://www.karimeharruyen.com

Joop Kools organiseert maandelijks het Socratisch Café Utrecht en is lid van de werkgroep Utrecht in Dialoog. Woont in Utrecht.

In zijn werk houdt Joop zich bezig met het organiseren van Ont-moeting door dialoog, het opzetten van leernetwerken en het stimuleren van Sociale Innovatie.

Bomen over de waarde van Boom en Bos – socratisch gesprek

Mensen geven betekenis aan dingen en aan elkaar, vanuit die betekenis ontstaat waarde en verbinding. Dit gesprek is een onderzoek naar wat jou verbindt aan deze bomen, aan dit bos. Waarom wil jij het behouden, wat staat er voor jou op het spel, wat gaat je aan het hart. Een persoonlijke reflectie op de betekenis van boom en bos afgerond met een poëtische benadering tot het onzegbare: een ode aan boom en bos.

http://socratischcafe.ning.com/page/joop-kools