Button Amelisweerd Niet Geasfalteerd

De landgoederen en de Vrienden van Amelisweerd

Amelisweerd en Rhijnauwen, de landgoederen langs de Kromme Rijn, zijn een begrip voor talloze mensen die in Utrecht en omgeving wonen.

De Vrienden van Amelisweerd zetten zich in voor het behoud van de unieke kwaliteit van dit gebied. Bijzondere kwaliteiten op ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief gebied:

  • Vanaf 1971, toen het gebied voor de eerste keer werd bedreigd door de aanleg van de Rijksweg 27.
  • In al die jaren daarna, waarin we onderbouwde pleidooien hielden om de groeispiraal van meer auto’s -> meer wegen -> etc. te doorbreken. Meer wegen, meer lawaai, meer luchtverontreiniging, meer broeikasgassen etc, etc.
  • In het voorjaar 2008, toen we nieuwe bedreigingen signaleerden in een plan voor het kappen van monumentale bomen in Amelisweerd en ons zevende rapport publiceerden
  • En op 5 december 2008, toen we via het dagblad Trouw het onzalige plan voor een snelweg door Rhijnauwen publiek maakten.

 

Want Amelisweerd en Rhijnauwen verdienen onze inzet!

Actief worden? Mail ons: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Of steun ons met een (jaarlijkse) donatie aan de Vrienden van Amelisweerd, over te maken op giro 405 65 70 tnv penningmeester van Amelisweerd te Utrecht.