De N411, Amelisweerd en Vechten verdienen meer!

Kom naar de  inloopavond over de N411 plannen op dinsdag 12 april

De provincie Utrecht is al langere tijd bezig met plannen om de verkeersveiligheid op de provinciale weg Utrecht – Bunnik, de N411, te verbeteren. Op dinsdagavond 12 april presenteert de provincie hun plan op een inloopavond bij restaurant Vroeg van 19.30 – 21.30 uur. De provincie stelt dat de verkeerskundige kant van het plan, dus hoe de onveiligheid wordt opgelost, vastligt en nu alleen nog meegedacht kan worden over het inrichtingsplan (de aankleding).

Buurtschap Amelisweerd – Rhijnauwen en de Vrienden van Amelisweerd vragen zich ernstig af of het huidige plan voor een grootstedelijke kruising tussen Oud-Amelisweerd en Vechten met een zeer rigoureuze bomenkap (bijna alle bomen moeten weg) wel in verhouding staat tot de door de provincie veronderstelde verbetering van de veiligheid.

De Buurtschap en De Vrienden zijn van mening dat het combineren van al het verkeer op de kruising en op de (parallel)wegen naar de kruising, leidt tot nieuwe, zeer onveilige situaties voor juist de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit hebben zij op 14 maart jl. toegelicht in een brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 

Kom meepraten op 12 april in Restaurant Vroeg

De Buurtschap en De Vrienden vinden dat nu ingezet moet worden op eenvoudige maatregelen zoals het verlagen van de snelheid (waardoor ook het landbouwverkeer niet langer op de parallelweg hoeft), het eventueel plaatsen van extra verkeerslichten en een auto-te-gast-straat door Vechten. Daarna kan samen gezocht worden naar veilige, integrale en duurzame oplossingen waarbij het kleinschalige karakter van het landschap en de cultuurhistorische en ecologische waarden van de landgoederen Amelisweerd – Rhijnauwen die toch al zo onder druk staan, versterkt worden. Juist dit gebied vormt de toegangspoort tot de Kromme Rijnstreek en verdient een veilig, zorgvuldig en integraal plan met behoud van de toeristische aantrekkelijkheid.

Wij roepen iedereen op om dinsdag 12 april de plannen te bekijken tussen 19.30  – 21.30 uur Restaurant Vroeg, Achterdijk 1, Bunnik en mee te denken over een betere oplossing.

Anneke Visscher – Buurtschap Amelisweerd Rhijnauwen en Jos Kloppenborg – Vrienden van Amelisweerd

Lees ook de brief van Jos Kloppenborg en Anneke Visscher (Buurtschap Amelisweerd – Rhijnauwen) aan de Statencommissie en Gedeputeerde Staten.

Lees de inbreng van Jos Kloppenborg over de N411 tijdens de Statencommissie vergadering van 04 april 2016

Illustratie: de oprijlaan van Vechten naar Oud Amelisweerd op een kaart uit 1808