Mogelijke roeibaan locatie bij De Uithof

Roeibaan en andere plannen rond de Utrechtse landgoederen

Komt er (g)een roeibaan?

In de pers circuleren af en toe geruchten als zou er aan de zuidkant van De Uithof een 100 meter brede en meer dan twee kilometer lange roeibaan komen. Die zou dan vrijwel het hele weidegebied tussen Amelisweerd, Rhijnauwen en De Uithof met water vullen, plus dat er nog wegen langs moeten worden aangelegd en clubhuizen en botenloodsen gebouwd. 

Iedereen die wel eens langs de Uithof fietst of wandelt, moet het opgevallen zijn dat hier vooral hoogbouw staat. Het Utrecht Science Park doet haar uiterste best om een zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ruimte. De weilanden zijn in gebruik bij de faculteit Diergeneeskunde. Het ongeveer 800 jaar oude slotenpatroon geeft richting aan de smalle wegen die dit ecologisch waardevolle gebied doorkruisen.

Het zou weinig zinvol zijn wanneer dertig hectare bijzondere en dure grond onder water zou worden gezet voor enkele roeiverenigingen, terwijl de Universiteit juist een educatieve en geen recreatieve functie heeft. Ook zou de beheersing van de waterstand in het gebied ernstig worden bemoeilijkt.

De Vrienden van Amelisweerd willen meedenken over hoe Amelisweerd, Rhijnauwen en De Uithof beter op elkaar kunnen worden betrokken, en hoe de omgeving van het Utrecht Science Park in landschappelijk opzicht versterkt kan worden.

Bezorgdheid over gemeentelijke plannen

De Vrienden van Amelisweerd hebben hun bezorgdheid uitgesproken over de vele plannen die vanuit de gemeentelijke ‘projectleiding Amelisweerd’ via landschapsarchitecten zijn ontwikkeld. Wij vinden dat de plannen erg focussen op overbodige ingrepen: een nieuw ‘pleintje’ hier en daar in het bos, nieuwe paden erbij, nieuwe doorkijkjes, brede grasborders langs de lanen, nieuwe ‘historische’ hekken, nieuwe ‘artistieke’ bruggen, allemaal elementen waar niemand om heeft gevraagd en waarvan wij nog steeds niet weten wat ze allemaal kosten.

Wij hebben hierover tweemaal een brief gestuurd naar de wethouder en hopen binnenkort een antwoord van Cees Geldof te krijgen. 

Wel zijn wij er gelukkig mee dat hiaten in oude rijen laanbomen zullen worden aangevuld en dat de gemeente zich bewust is van het belang van de landgoederen voor de inwoners van de omringende gebieden. Iedereen houdt van de eeuwenoude sfeer op de landgoederen, de fotogenieke ligging langs de Kromme Rijn, de mengeling van landhuizen, boerderijen, bossen en weilanden met wat horeca erbij. Het is juist deze romantische en natuurlijke sfeer die aantrekkelijk is in dit verder zo verstedelijkte gebied en die bewaard en bewaakt moet blijven.

Koningsweg en A27

Aan de randen van Amelisweerd en Rhijnauwen wordt ook veel gepland. Zo denkt de Provincie Utrecht na over verbeteringen met betrekking tot de N411, de weg tussen Bunnik en Utrecht (Koningsweg). Vooral de ‘afslag’ naar Oud Amelisweerd, in combinatie met bushaltes en parkeerplaatsen, bezorgt iedereen veel hoofdbrekens. Huidige voorstellen laten op de parallelweg een korte menging zien van fietsers, voetgangers en autoverkeer, wat weinig wenselijk is.

De Vrienden van Amelisweerd hebben in overleg met de Buurtschap Amelisweerd enkele alternatieven ontwikkeld en wachten nu op nieuwe voorstellen vanuit de Provincie. 

Rijkswaterstaat is nog steeds bezig de verbreding van de A27 voor te bereiden. Zo zoeken ze naar mogelijkheden voor compensatie voor al het bos dat aan weerszijden van de weg gekapt zou worden. Aangezien het om zeer waardevol bos gaat, zit daar een vermenigvuldigingsfactor op, zodat er zo’n 11 hectare bos zou moeten worden aangelegd. Maar dat valt niet mee in een overvolle regio! Amelisweerd en Rhijnauwen zijn Rijksmonumenten en tussen Fort Rhijnauwen en Fort Vechten loopt een deel van de Waterlinieroute die straks Wereld Cultureel Erfgoed wordt.

Gelukkig weten de Vrienden van Amelisweerd een uitstekende oplossing: de A27 niet verbreden, maar juist zorgen dat de overlast van deze snelweg afneemt voor zowel de inwoners van Utrecht Oost als van de bezoekers van de landgoederen. Onder andere is meer/beter openbaar vervoer hard nodig!  

Tekst: Bea Groen