Dinsdag 3 maart bijeenkomst over beheervisie landgoederen in het Milieucentrum

Vorig jaar was er veel commotie over de beheervisie voor de landgoederen, die de gemeente Utrecht aan het maken was. Gelukkig trok het Utrechtse College van B&W plannen tot kap van vele monumentale bomen in, na de publicatie van ons 7e rapport. De gemeente Utrecht heeft de beheervisie nu weer opgestart met een nieuwe externe projectleider. Het is de bedoeling dat er eerst onder meer aanvullend onderzoek op het gebied van ecologie en cultuurhistorie wordt gedaan.

Op dinsdag 3 maart is er een bijeenkomst van de Vrienden van Amelisweerd over de herstart van de beheervisie. Namens de gemeente Utrecht zullen de nieuwe projectleider Ankie Spanjers en Ruud Zuiderwijk van Stadswerken de vervolgaanpak toelichten. Die bijeenkomst wordt gehouden in het Milieucentrum, aanvang 20.00 uur.