Kromme Rijn met plantenrijke oever

Evaluatie toekomstvisie 2011-2031 landgoederen

De gemeente heeft  in 2011 een toekomstvisie 2011-2031 voor de landgoederen opgesteld. Wij vonden het tijd geworden om deze visie te evalueren, omdat we grote zorgen hadden over sommige ontwikkelingen, zoals de vernieuwing van het Engels Werk in Oud Amelisweerd. . Dat heeft de gemeente voortvarend opgepakt. Er is met alle betrokken partijen gepraat en daaruit is een duidelijke evaluatie opgesteld.

Op 7 januari 2021 is deze evaluatie in de gemeenteraadscommissie besproken. Vooraf hebben we een brief als Vrienden van Amelisweerd gestuurd met onze eigen accenten.
Uit de evaluatie, de commissiebehandeling en de beantwoording van de wethouder zijn diverse punten naar voren gekomen:
  • Het groen van de landgoederen moet vergroot worden en in verbinding komen te staan met natuur en landgoederen in de omgeving.
  • Er komt meer aandacht voor het beheer van bijzondere natuurwaarden.
  • De recreatiedruk op de landgoederen zal steeds groter worden, ook omdat de stadsbevolking nog steeds groeit. De gemeente wil blijven zoeken naar de balans tussen enerzijds rustige delen in de landgoederen waar het accent op de natuur ligt en andere delen waar de recreatie meer accent krijgt.
  • Daarnaast moeten er sowieso meer groene recreatiegebieden komen rond de groeiende stad.
  • De gemeenteraad heeft eerder uitgesproken naar een natuurvriendelijke vorm van (stads)landbouw te streven. Samen met de boeren wordt gekeken hoe op de lange termijn de landbouwfunctie verder in deze richting kan worden ontwikkeld.
  • En tenslotte een niet onbelangrijk punt: de gemeente wil in overleg met ons kijken hoe de informatievoorziening over de landgoederen verbeterd kan worden, waarbij ook gedacht wordt aan de functie en het gebruik van het informatiepunt in het koetshuis naast De Veldkeuken.