Manifestatie Weide van Vermaeck na fietsdemonstratie

Opbrengst digitale bijeenkomst nieuwe leden

Op woensdag 20 januari hebben we een digitale kennismaking gehad met enkele nieuwe en enthousiaste leden die graag nú iets willen doen. We hebben deze avond gekeken naar hulp bij activiteiten rond de verbredingsplannen, en ook naar klussen voor de Vrienden zelf.

Voor degenen die niet goed begrijpen wie nou waarmee bezig is rond de A27 en Amelisweerd hier een klein overzicht:

  • De actiegroep ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’ is een nog jonge groep die zich richt op acties in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, momenteel via de Bomenwacht.
  • De Kerngroep Ring Utrecht richt zich voor het gehele tracé van de A27/A12 op de verkeerstechnische, juridische en ecologische aspecten. Deze groep heeft samen met juristen en hulp van anderen het beroepschrift opgesteld en organiseert af en toe (crowdfunding) campagnes zoals Bescherm het Bos.
  • De Vrienden van Amelisweerd richten zich vooral op de natuur- en andere waarden van de landgoederen, ook als het gaat om de effecten daarop door de verbredingsplannen.

Voor mensen die graag nu iets concreets doen voor de acties tegen de verbreding hebben we verwezen naar de Bomenwacht is opgezet vanuit de actiegroep ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’.

Vanuit de Kerngroep Ring Utrecht is er behoefte aan mensen die (verkeers)technische verhalen over de verbreding kunnen vertalen in animaties of informatieve illustraties. Best een lastige vraag. We gaan dat sowieso ook bij de HKU uitzetten, wie weet kunnen studenten hierbij helpen.

Hulp bij ontwikkelen hernieuwd informatiecentrum en andere activiteiten

Een van de belangrijkste projecten waar wij (de Vrienden van Amelisweerd) het komende jaar mee aan de gang gaan is het opzetten van een digitaal danwel fysiek (vernieuwd) informatiecentrum. Het huidige fysieke informatiecentrum in het Koetshuis van Oud-Amelisweerd is vanwege de corona tijdelijk getransformeerd tot broodverkoopruimte voor de Veldkeuken (in overleg met de gemeente). Dat biedt kansen om rustig verder te denken over een nieuwe opzet en inrichting.

Een aantal nieuwe leden zijn wat meer ingewerkt in de sociale media en vooral ook ligt er ervaring met educatie en informatie doorgeven aan anderen. Dat betekent dat we nu met een groepje verder gaan werken aan een voorstel hoe we een (hernieuwd) informatiecentrum van de landgoederen kunnen opzetten qua vorm en inhoud.

Een van de mensen wil zich, gezien zijn deskundigheid, richten op de gezondheidseffecten van de verbredingsplannen. Dat is een mooie aanvulling op de huidige activiteiten. En ook wil iemand zijn ervaring als grafisch vormgever inzetten voor promotiemateriaal. Erg prettig!

Vervolg

Woensdagavond 10 februari hebben we een digitale vervolgbijeenkomst, ditmaal geheel gewijd aan het opzetten van een informatiecentrum.

Wil je ook meedoen stuur dan even een mail aan info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan krijg je een uitnodiging voor deze digitale bijeenkomst.