Gemeente Houten ook heel kritisch over Startnotitie (10-2-2009)

Na Bunnik en Nieuwegein heeft ook de gemeente Houten zeer kritisch gereageerd op de Startnotitie Ring en de plannen tot aanleg van nieuwe wegen rond Utrecht. Houten vindt dat eerst de mogelijkheden van fiets, openbaar vervoer en ketenmobiliteit veel beter moeten worden benut. Autoverkeer zou vroegtijdig buiten de regio moeten worden opgevangen, bijvoorbeeld bij P&R terreinen bij Everdingen en Houten langs de nieuw aan te leggen spoorlijn Almere-Utrecht-Breda.

Alle varianten die zijn voorgelegd zijn om diverse redenen niet of nauwelijks aanvaardbaar, en maatschappelijk niet reëel. De plannen mogen de inzet voor verbetering van kwaliteit van het buitengebied, zoals die voor de nieuwe Hollandse Waterlinie, niet doorkruisen. De gemeente Houten benadrukt verder het van belang te vinden dat de inbreng van de regiogemeenten volwaardig wordt meegenomen.