Vrienden van Amelisweerd willen Startnotitie Ring Utrecht van tafel (28-1-2009)

De Vrienden van Amelisweerd hebben vandaag hun zienswijze ingediend op de Startnotitie Ring Utrecht. De startnotitie beoogt een oplossing te bieden voor de toenemende verkeersdruk rond de stad Utrecht. De voorgestelde oplossingen zijn echter dusdanig schadelijk en ineffectief dat deze Startnotitie naar onze mening dient te worden ingetrokken. Eerst dient een analyse te worden gemaakt hoe de bereikbaarheidsproblematiek wél kan worden aangepakt en tegelijkertijd de leefkwaliteit in de regio kan worden verbeterd.

Wij keren ons specifiek tegen de aanleg van een weg door Rhijnauwen, voorgesteld in de zogeheten spreidingsvariant. Uiteraard vanwege de onherstelbare schade aan een landschap van onvervangbare waarde. Maar ook omdat aanleg van nieuwe wegen de bereikbaarheidsproblemen alleen maar erger maakt. Daarmee wordt buitengewoon veel geld wordt besteed aan oplossingen die erger zijn dan de kwaal. Geld, dat zoveel beter anders kan worden besteed, aan verbetering van het openbaar vervoer en versterking van natuur en landschap!

Ook zien wij geen reden tot verbreding van de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd. In plaats daarvan moet het lawaai en de luchtvervuiling van de A27 eens worden aangepakt, in het belang van de bewoners aan de oostkant van Utrecht en bezoekers van Nieuw-Amelisweerd.

Wij delen verder alle bezwaren, die in de reactie van de Natuur- en Milieufederatie (NMU) op deze Startnotitie zijn verwoord.

Lees de volledige reactie in de bijlage (PDF).