Bijeenkomst actiegroepen over verkeersplannen in de Kargadoor (23-2-2009)

Maandagavond 23 februari organiseert de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) een bijeenkomst voor alle groepen rond Utrecht en Amersfoort die actief zijn rond de Startnotities Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken. Doel van de bijeenkomst is om samen te kijken hoe we verder gaan met de protesten rond de uitbreiding van het asfalt. Op deze avond wordt besproken hoe de stand van zaken nu is en hoe het vervolgtraject er uit ziet. En wat er kan worden gedaan om alternatieven sterker te maken en meer kans te geven. Daarbij komt natuurlijk ook verdere uitwisseling en samenwerking aan de orde.
Datum bijeenkomst: maandag 23 februari
Aanvang: 19.45 uur – 20.00 uur
Einde: ca. 21.30 uur
Plaats: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
Aanmelden: NMU