Gemeenteraad Bunnik unaniem tegen weg door Rhijnauwen (8-1-2009)

De gemeenteraad van Bunnik heeft op donderdag 8 januari unaniem een motie van P21 aangenomen die oproept tot verzet tegen de snelweg door het landgoed Rhijnauwen.
Zowel de raad als het college van B&W van Bunnik vinden dat aanleg van de weg in strijd is met alle plannen die er zijn voor het Kromme Rijngebied en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook vrezen zij een forse toename van de geluidhinder en een verslechtering van de luchtkwaliteit.

Zie verder dit artikel in het AD.