Luisterende deelnemers tweede inspiratiebijeenkomst

Ledenvergadering zaterdagmiddag 19 november

Wat in het voorjaar niet lukte organiseren we nu: zaterdagmiddag 19 november vanaf 14.00 uur houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst/-vergadering in de Veldkeuken. Alle betalende leden zijn welkom om te horen wat we zoal de afgelopen tijd hebben gedaan en wat de plannen voor de toekomst zijn.

AGENDA LEDENVERGADERING VRIENDEN VAN AMELISWEERD 19 NOVEMBER 2022
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Financieel verslag 2021
4. Verslag kascommissie
5. Jaarverslag 2021, oftewel: wat hebben de Vrienden in 2021 zoal aan acitviteiten gedaan en hebben jullie daar vragen over?
6. Officieel afscheid van een van de bestuursleden
7. Rondvraag

Sombere honingzwam op oude stronk
Honingzwammen op dode stronk Oud Amelisweerd

Paddenstoelenlezing
Na deze bijeenkomst van ongeveer drie kwartier zal Peter-Jan Keizer een lezing over paddenstoelen in de landgoederen verzorgen. Amelisweerd herbergt een aantal zeer karakteristieke en bijzondere paddenstoelsoorten. Peter-Jan is een ervaren mycoloog die veel onderzoek heeft gedaan in de regio Utrecht en ons mee kan nemen in deze fantastische, voor velen ondoorgrondelijke wereld. Niet naar buiten dus, maar relaxed vanaf je stoel!

Wil je deelnemen aan de vergadering en de lezing, dan hebben we het liefst dat je je aanmeldt (vanwege de catering) via info@vriendenvanamelisweerd.nl. Dit kan tot donderdagavond 17 november.