Spandoek: waar een wil is is geen weg

Opnieuw beroep ingediend bij Raad van State

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) heeft samen met zeven andere organisaties (waaronder de Vrienden van Amelisweerd) beroep ingesteld tegen het nieuwe Tracébesluit (TB) 2022. Formeel gesproken is het niet een nieuw besluit, maar een wijziging van het eerder genomen besluit. De beroepsgronden die tegen dat eerder genomen besluit zijn ingediend blijven dan ook gewoon van kracht. Maar we hebben aanvullende punten naar voren gebracht in het nieuwe beroep.

Achtergehouden alternatief
Uit een artikel in het AD bleek dat er binnen het ministerie in 2019 een alternatief van tweemaal 6 rijstroken circuleerde. Dat alternatief zou een minder grote aanslag op Amelisweerd betekenen dan tweemaal 7 rijstroken met vluchtstroken. Dit alternatief is voor ons en de Tweede Kamer onder de pet gehouden. Voorwaarde van het toestaan van extra stikstofruimte is dat er geen alternatieven bestaan, dus het bestaan van zo’n achtergehouden alternatief is een sterke juridische beroepsgrond. In de Tweede Kamer heeft D66 kamerlid Lisa van Ginneken naar aanleiding van de artikelen in het AD vragen gesteld aan minister Harbers.

Berekeningen stikstof onder de maat
Ook in het gewijzigde besluit zijn de stikstofberekeningen onder de maat. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van een rekenmodel dat wegverkeer sterk bevoordeelt ten opzichte van andere bronnen van stikstof, zoals de veehouderij.
Voor het nieuwe Tracébesluit zijn acht boeren in Gelderland en Utrecht uitgekocht om dit project mogelijk te maken. In de politiek is hier ongerustheid over ontstaan, ook bij de ChristenUnie en het CDA. Terwijl boeren gevraagd wordt stikstofruimte in te leveren voor herstel van de natuur, wordt deze vrijgekomen stikstofruimte benut voor een totaal overbodig verkeersproject.
De KRU en de andere bezwaarmakers hebben daarnaast nog een aantal andere beroepsgronden ingediend.

Kies voor een alternatief
Eigenlijk is dit Tracébesluit nog altijd hetzelfde als dat van 2016 behalve dat er elke keer weer nieuwe juridische pleisters op worden geplakt om aan de inmiddels erkende en steeds veranderende stikstofeisen te voldoen. Nut en noodzaak van de verbreding kunnen nu nog duidelijker in twijfel worden getrokken en het hele plan voldoet totaal niet aan de klimaatopgave.
Daarom: vernietig dit verbredingsplan en kies voor een alternatief waar wij ons als inwoners van de Utrechtse regio in kunnen vinden.

Meer lezen over het beroep, zie: aanvulling beroepsgronden KRU