Zicht op Kromme Rijn vanafde brug ter hoogte van Fort bij Rijnauwen

Loop mee met de Klimaatmars langs de Kromme Rijn en Fort bij Rijnauwen op woensdag 20 oktober

Met het oog op de klimaattop in Glasgow organiseren Urgenda en enkele andere organisaties een klimaatmars van Groningen naar Rotterdam. Op woensdag 20 oktober komt deze klimaatmars langs de landgoederen. Dé kans om ze vanuit de Vrienden van Amelisweerd en de Kerngroep Ring Utrecht te verwelkomen en een stukje mee te lopen! Uiteraard besteden we dan aandacht aan de verbredingsplannen van de A27 die ten koste zullen gaan van het bos van Amelisweerd.

Programma woensdag 20 oktober:

12.15 uur: verzamelen bij de fietsenstalling van Stay Okay op landgoed Rhijnauwen, Rhijnauwenselaan 14b (Bunnik)

12.30 uur: via het jaagpad langs de Kromme Rijn lopen naar Bunnik.

13.00 uur: we ontmoeten de deelnemers van de Klimaatmars op hun lunchlocatie in Bunnik om gezamenlijk terug te lopen langs de Kromme Rijn en langs het Fort bij Rijnauwen de Uithof/Utrecht Science Park in.

Op de lunchlocatie zullen we met enige aankleding (muziek en gedichten) het verhaal over de dreigende boskap bij Amelisweerd vertellen.

De klimaatmars loopt verder door naar het KNMI. Iedereen mag meelopen.

Oproep 1: Zing de Amelisweerdballade mee

Een klein koor uit Lunetten zingt enkele ballades voor de Klimaatmarsdeelnemers. Koordirigente Marielle uit Lunetten begeleidt ons. Heb je zin om mee te zingen? Geef je op en mail naar taaltoontheater@kpnplanet.nl. en doe ook mee met de repetitie: we oefenen op zaterdag 16 oktober van 12.00  -13.00 uur.

Oproep 2: hand- en spandiensten

Wie wil vantevoren aanwezig zijn op de locatie waar we de Klimaatmars kort toespreken en daar wat hand- en spandiensten verlenen? Graag mailen naar: info@vriendenvanamelisweerd.nl

Zie voor het programma ook de site van the climate miles. Er kunnen qua tijden nog kleine wijzigingen optreden.