Spandoek bak bij Amelisweerd Geen fijnstof maar meer zuurstof

Verbredingsplan Ring begint te wankelen

Gemeente en provincie vragen om onafhankelijk onderzoek naar alternatief ”binnen de bak”.

Het plan van het Rijk om de A27 te verbreden ten koste van Amelisweerd begint steeds meer te wankelen. Nut en noodzaak worden steeds breder betwijfeld. Ook rommelt het Rijk maar wat aan met de stikstofberekeningen. Ondertussen stijgen de kosten de pan uit (meer dan 1,5 miljard) en gaat het Rijk al uit van nog meer jaren vertraging als het plan überhaupt doorgaat.

De provincie en de gemeente Utrecht hebben Barbara Visser, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, om een onafhankelijk onderzoek naar alternatieven gevraagd, met een maximum snelheid van 80 km/uur als uitgangspunt.

Thuiswerken

Deze maand bracht het Planbureau Leefomgeving een rapport uit. Hierin is nog eens berekend dat de files als gevolg van het toegenomen thuiswerken ook in de toekomst zodanig zullen slinken dat er geen reden is om snelwegen te verbreden. Het Tracébesluit liet zien dat de verbreding van de Ring Utrecht alleen maar nodig zou zijn voor de avondspits in één richting. Het PBL laat zien dat door de toename van het thuiswerken de spits zodanig zal afvlakken dat verbredingen van snelwegen niet nodig zijn – zelfs als het totale autoverkeer mogelijk weer toeneemt. Het geld kan beter worden besteed.

Stikstof: nieuw besluit

Het vorige Tracébesluit (TB) is vernietigd door de Raad van State vanwege verkeerde stikstofberekeningen. In januari dit jaar besloot de Raad van State dat de gebruikte methode bij de ViA15, een nieuw stuk snelweg tussen Arnhem en Zevenaar, ook fundamenteel fout was. Dat heeft gevolgen voor het TB voor de Ring Utrecht, want daar is op precies dezelfde manier gerekend. Als reparatie heeft minister Visser een nieuw Tracébesluit genomen voor de ViA15, waarmee de procedure daar opnieuw begint. Hetzelfde is te verwachten voor de Ring Utrecht en Amelisweerd. In de nieuwe Rijkbegroting wordt al gehint dat dit weer tot een flinke vertraging van de procedure zal leiden. In de stukken wordt zelfs vermeld dat vanwege alle onzekerheden er geen datum van oplevering kan worden genoemd.

Alsmaar duurder

De begroting laat zien dat de kosten voor het project de pan uit rijzen. Stond de verbreding vorig jaar nog voor 1225 miljoen in de boeken, nu staat al een bedrag van 1542 miljoen genoemd, dus ruim 1,5 miljard. Nog exclusief het toegezegde geld voor extra geluischermen! In de begroting staat op de ene plek “de gewijzigde bouwmethode” als reden genoemd voor deze stijging, en op een andere plek “het optreden van een aantal risico’s”. Veelzeggend.

Gemeente en provincie: alternatief binnen de bak én 80 km/uur

Gemeente en provincie Utrecht hebben samen een pleidooi gepubliceerd waarin zij pleiten voor het instellen van een onafhankelijke commissie die de komende tijd “kansrijke alternatieven” in beeld brengen binnen de huidige bak, uitgaande van een maximum snelheid van 80 km/uur. In feite is het SUUNTA rapport dat de Kerngroep Ring Utrecht onlangs heeft gepubliceerd een vertaling van die wens. Minister Visser heeft RTV Utrecht laten weten dat zij niet ingaat op het verzoek van gemeente en provincie maar wel met hen wil overleggen.