Met de regio naar oplossing ‘binnen de bak’ kijken

Op 30 maart kondigde VVD-minister Harbers aan om verder te gaan met het Tracébesluit voor de Ring Utrecht. Maar in het regeerakkoord van december 2021 staat duidelijk dat de coalitie in overleg wil met de regio (dus gemeente, provincie en hopelijk ook burgers). Dat overleg houdt in dat er samen naar de aangedragen oplossingen voor verbreding ‘binnen de bak’ wordt gekeken. Dit is echter nog niet gebeurd.

Lees verder de reactie van de Kerngroep Ring Utrecht.