Ministerie LNV: Geen wegen door het groen, huiswerk moet over (22-2-2009)

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kraakt in haar reactie de Startnotitie Ring Utrecht vrijwel volledig af. LNV stelt dat er totaal niet integraal naar het gebied is gekeken, en verbaast zich over de eenzijdige opzet van de Startnotitie. Het belang van de kwaliteit van nationale landschappen en de groen recreatiegebieden rond de stad is volstrekt onvoldoende meegenomen.

Specifiek vindt het Ministerie de aanleg van een nieuwe snelweg door Amelisweerd/Rhijnauwen en het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie onaanvaardbaar. Ook verbreding van de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd betekent een aantasting van de landgoederen en daarmee de recreatieve kwaliteit. LNV vindt dat eerst naar andere methoden van aanpak van de mobiliteit moet worden gekeken. Ook moet er meer worden ingezet op openbaar vervoer.

Concluderend beveelt LNV aan, de huidige planstudie niet verder meer in beschouwing te nemen, en opnieuw te starten met een integrale gebiedsstudie waarin het belang van groen en recreatie volwaardig wordt meegenomen.

U kunt de volledige reactie van LNV hier vinden (PDF).