Hoe gaat die besluitvorming rond de ringweg nu verder? (19-2-2009)

De Startnotitie Ring Utrecht heeft, naar wij nu hebben gehoord, liefst drieduizend schriftelijke reacties opgeleverd. Daar zijn de gezamenlijke overheden (Rijk, provincie, gemeente Utrecht) nog wel even zoet mee! Voor de zomer wil men al die reacties verwerken, en samen tot een voorkeursvariant komen. Die wordt dan na de zomer voorgelegd aan gemeenteraden en Staten.

Via deze link vind je het schema dat Utrechtse gemeenteraadsleden vorige maand hebben gekregen. Nog voor de zomer zou de gemeenteraad (en ander Bevoegd Gezag) de richtlijnen voor de Milieu Effect Rapportage moeten vaststellen, en vervolgens na de zomer een voorkeursalternatief. De defintieve keuze wordt dan gemaakt in 2011/2012.