Provinciale coalitie durft niet tegen wegen door Rhijnauwen en Leidsche Rijn te stemmen (24-2-2009)

De regerende coalitie in Provinciale Staten van CDA, VVD en Christenunie heeft gisteren een motie van PvdA, GroenLinks, D66, SP en de Partij voor de Dieren verworpen die zich uitsprak tegen snelwegen door Leidsche Rijn en Rhijnauwen in de regio Utrecht en door Birkhoven en Vathorst in de regio Amersfoort. Ook verwierpen zij een motie van deze partijen die pleitte voor een ambitieuzer openbaar vervoeralternatief. Het was weer hetzelfde liedje: de coalitiepartijen CDA, VVD en CU zeiden ieder op hun manier moeite te hebben met de varianten door wijken of het groen, maar alle opties open te willen houden tot er verdere keuzes worden gemaakt.

De indieners van de moties werden lang in onzekerheid gehouden, omdat VVD zodanig aan de motie wilde sleutelen, dat die voor de VVD aanvaardbaar zou worden. Die tekst werd toen weer zo slap en onduidelijk, dat daar geen steun voor was bij de oorspronkelijke indieners. Vervolgens bracht de VVD mede namens CDA en CU een motie in, waarin het College van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om te lobbyen voor meer geld voor “inpassing” van wegen. VVD-gedeputeerde Jan Ekkers reageerde daarop laconiek dat hij dat natuurlijk al deed. Daarop werd de motie van de VVD onmiddellijk weer ingetrokken..

Dit hele schouwspel speelde zich af in het kader van de behandeling in de Staten van de VERDER-pakketten 1 en 2, van de zogeheten Pakketstudies. Het gaat daarbij vooral om niet al te dure maatregelen die het gebruik van fiets en openbaar vervoer moeten bevorderen. De voorstellen werden breed ondersteund, al vonden de meeste oppositiepartijen in de Staten dat deze stimulerende maatregelen veel verder zouden moeten gaan.

Kijk ook op de site van het AD voor het bericht over Utrecht en Amersfoort, en de terugkrabbelende reactie van gedeputeerde Ekkers.