Omgevingsvisie Utrecht Science Park: versterk de groene kwaliteit!

In augustus hebben wij als Vrienden van Amelisweerd gereageerd op de concept Omgevingsvisie van het Utrecht Science Park (USP). Het is een visie die overloopt van allerlei ambities op het gebied van bebouwing, arbeidsplaatsen, wonen, mobiliteit, groen en energie. Dat maakt het plan veelzijdiger dan voorgaande plannen, maar het maakt de opgave ook wel heel ingewikkeld. Het oppervlak van het USP blijft nu eenmaal hetzelfde!

In onze reactie waarschuwen wij dat ook hier “niet alles kan”. En maken wij duidelijk dat vanuit onze visie op Amelisweerd en Rhijnauwen het van groot belang is dat de groenstructuur en de biodiversiteit wordt versterkt. Wij zien de groene kwaliteit van het gebied tussen Rhijnauwen en Oostbroek graag flink verbeterd zodat het deel uitmaakt van een mooie landschappelijke en recreatieve verbinding tussen de Heuvelrug en het Kromme Rijngebied.

Wij zijn blij dat de gemeente Utrecht wil vasthouden aan de ‘rode contour’, de bestaande bebouwingsgrens. Gevolg hiervan moet wel zijn dat er niet toch weer buiten de contour met allerlei bouwplannen wordt gesmokkeld zoals voor een Ronald McDonaldhuis. De zone ten noorden van de landgoederen en Kromme Rijn blijft voor ons belangrijk als groene buffer en rustgebied.

Uiteraard dient ook in deze visie niet te worden uitgegaan van een verbreding van de A27 en dient er stevig worden ingezet op alternatieven voor autogebruik, zodat het USP een prettiger plek wordt om te verblijven.

Het College van B&W moet nu reageren op alle ingebrachte zienswijzen. Daarna neemt de gemeenteraad, wellicht volgend jaar, een besluit. Onze volledige reactie is hier te vinden.