Ondersteun Referendum over Actieplan Luchtkwaliteit (11 nov. 2009)

Persbericht Vrienden van Amelisweerd

“Als de Gemeente Utrecht in het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 uit blijft gaan van een 30 % groei van het autoverkeer tussen 2005 – 2020 zullen er drie extra Spoorlanen bij moeten komen!”

“Gemeenteraad: Zorg dan ook dat ons rapport De Kracht van Utrecht mee blijft lopen in de vervolgplanstudies van de Ring Utrecht. Dan krijgt u meer handvatten voor duurzame mobiliteit 2020-2030.”

De onderbouwing van deze stelling is ons aangereikt door verkeerskundigen, die zeer vertrouwd zijn met de verkeersontwikkelingen in de stad. De stelling maakt duidelijk dat er stevige samenhang zit tussen meer autoverkeer op de Ring Utrecht, meer autoverkeer in de stad, dus ook meer luchtverontreiniging en geluidshinder in en rond de stad.

Daarom roepen we ieder op handtekeningen te verzamelen voor het houden van een referendum over het Actieplan Luchtkwaliteit. Lever die handtekeningen voor 20 november in op Poortstraat 6, 3572 HH Utrecht. U kunt de handtekeningenlijst hier downloaden.

Wanneer u (aansluitend) vragen heeft over de gevolgen van planstudie Ring Utrecht-besluiten voor het Actieplan Luchtkwaliteit en/of over ons alternatief De Kracht van Utrecht en de doorrekeningen in deze planstudies, bel gerust: Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344.